Eşdeğer Ödül (PLUG Ofis), Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Eşdeğer Ödül (PLUG Ofis), Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Strata*( katmanlar)

Günümüzde merkez niteliğine ve yoğunluğuna sahip açık alanlar, metropolitan altyapıların baskısı altında mekan kalitelerini yitirmiştir. Birçok yaya odağı, sınırları ve tanımları belirsiz parçalara bölünerek sahip oldukları potansiyelin çok azı ile yetinmek zorunda kalır. Kadıköy Rıhtımı da bu metropolitan baskının gölgesinde, bölünmüş ve ilişkisiz mekanlar üretmektedir.

Çeşitli dönemlere yayılıp üst üste inşa edilen tarihsel katmanlar özgün sınırlarını kaybetmiş, içerisindeki tescilli yapılar ise gündelik kullanımın dışında kalmıştır. Önerinin amacı, halihazırdaki çokluğu, mekanın zenginliğini kaybetmeyecek şekilde bütüncül düzeneklere dönüştürmektir.

Bu doğrultuda, iki temel katman önerilir. Katmanlar (Strata) kıyı şeridi boyunca sürekli uzantılar halinde hareket ederek, kesintisiz bir kıyı hareketi kurgulamaktadır.

Birincil katman, bünyesinde birçok mekan türünü içeren, kentin yapı stoğu ile doğrudan iletişim halinde olan “kent yeşili” olarak adlandırılır. Kent yeşilinin en önemli aktörlerinden birisi doğrudan kente uzantı veren, dinamik formu ile kendine özgü bir yer tanımlayan etkinlik meydanıdır. Yılın her döneminde sürekli dönüşerek birçok etkinliğe ev sahipliği yapması düşünülen meydan, işaret değeri yüksek bir odak niteliğindedir.

Köyiçi’nin bir uzantısı olarak sınırları yeniden tanımlanan Şehremaneti Parkı ve Rıhtım Caddesi boyunca uzanan yeme-içme birimleri omurgası gibi öğeler, bütüncül kent yeşilinin içeriğindeki birbiri ile uyumlu çalışan alt birimlerdir.

İkincil katman, kıyı ile su arasında yer alan bir yeşil alandır. Kıyı yeşili olarak adlandırılan mekan, suya yönelen basamaklar ve platformları ile, insanın su ile kurduğu iletişimi geliştirmeyi hedefler. Parçalara bölünmüş bu dizgi, eklenen mevcut iskeleler ile tekrar bütünlenir.

Bu iki yeşil katmanın ve atmosferin arasında yeni bir zemin ortaya çıkar. Rıhtımdaki yaya dolaşımının ana ekseni olarak tariflenen bu yaya yolu, bölgenin tüm yaya odaklarına ve sokaklarına eklemlenir. Tüm yaya ve kıyı sürekliliği bu yaya omurgası ile sağlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın