Eşdeğer Ödül (Öğrenci Kategorisi), Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer Ödül (Öğrenci Kategorisi), Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

FREKANS

Sokak: İki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol. (TDK, 2007: 355)

Meserret Sokak tam da bu tanımda olduğu gibi geçmişten günümüze çeperleriyle yaşamış, su rotası etrafında varlığını korumuştur. Kent merkezinde, çok güçlü bir aksın(Lise Caddesi) paralelinde ilerleyen Meserret Sokak, çevresinde çeşitli kamu, eğitim, ticari ve konut yapılarını barındırmakla beraber bu güçlü konumdan beslenememektedir. Meserret Sokak’ın mevcut durumunda çeperlerinde var olan ticari yapılaşma sokağı yer yer ele geçirmektedir. Bu ele geçirilişin yer yer oluşu sokağın bazı bölgelerinin atıl alan olarak adlandırılmasına ve çeşitli güvenlik sorunları oluşmasına yol açmıştır. Kent merkezini deneyimlemiş çoğu insan Meserret Sokak’ı sadece bir geçiş güzergahı olarak kullanmaktadır. Tüm bu hareket ve dağınıklık içinde Meserret Sokak’ın yavaşlamaya ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Bu yavaşlama sokağın farklı eylem ve kullanıcı kitleleriyle buluşması ile sağlanmıştır.

Frekans, Meserret Sokak’ın iki boyutta ele alındığını, çeperleriyle birlikte üçüncü boyutta ele alınırsa hem bu yavaşlamanın sağlanabileceğini hem de sokağın atıl alanlarının kente katılabileceğini öngörmüştür. Çeperin şişerek sokak içinde farklı mekânsallıklar oluşturmasının ticari düzensizliği ve atıl alanları ortadan kaldırması düşünülmüştür. Genişleyen sokak çeperleri sokakta yürüyen bireyle balkonda oturan arasında bir arayüz oluşturmuştur. Bu arayüzün alternatifleri denenerek sokak için kamusallık adına daha fazla imkan sağlanması hedeflenmiştir. Sokak çeperinin içe genişlemesini dışa da alarak sokağa beslenebilecek hacimler tanımlanmıştır. Meserret Sokak, çevresinde farklı eylemlere olanak sağlayan üç hacime(Çınar Meydanı ve otopark, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü, Meserret Sokak sonu/ kullanılmayan yeşil alan) genişletilmiştir. Büyüklük olarak farklı etkinliklere(Üzüm Festivali, Denizli Pazarı vb.) imkan veren bu hacimlerin sokağa kullanıcı kitlesi ve mekânsal olarak büyük katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Denizli için tarihi önem taşıyan bu sokağın merkezle beraber işleyen bir omurga haline gelmesi öngörülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın