Eşdeğer Ödül, Nimri Köyü Kazım Hasan Bademliği Açık|Yarı Açık Alan ve Atölye Mekanı Tasarımı Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Eşdeğer Ödül, Nimri Köyü Kazım Hasan Bademliği Açık|Yarı Açık Alan ve Atölye Mekanı Tasarımı Öğrenci Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Geçmişten Bugüne Kültürel Bağ: Nimri Kültür Harmanı

Bir zamanlar ailenin/köy halkının/topluluğun yaşadığı, sosyalleştiği ve ürettiği bir mekân olarak anlam kazanan harman bugün artık kullanıcısı olmadan varlığını devam ettirebilecek kadar anlam bulamaz. Buna rağmen değişen ve dönüşen koşullarda geçmişten bugüne kadar bize yer olmuş hafızalarımız bugünün yaşantısında yeniden doğmak için bir umut taşır. Nimri köyünün içinde barındırdığı kültürel hafızayı dönüşen bir harman kavramı ile yeniden ele alan da bu umuttur.

Tasarım Kararları

Alandaki tasarım ağaçları içine alarak, onlara dokunmadan, varlıklarını tehdit etmeden, onlardan daha ön plana çıkmayacak bir kurgu etrafında şekillenir ve kulluklara atıfta bulunan bir baca ile desteklenir. Baca tıpkı kullukların zamanında insanları yönlendirdiği gibi günümüzde de insanların çevre tepelerden kültür harmanından bir işaret bulabilmeleri için işlevsel bir özellik verilerek kulluğu yeniden yorumlar.

Bademliğe giden yol üzerindeki kulluklar bir duvar ile desteklenerek bizi kültür harmanına yönlendirir. Alanın girişinde bulunan karşılama yapısı bizi içeri alır ve dönemlik etkinliklerde kullanılabilir. Girişin yanında 6 araçlık bir otopark bulunur ve ziyaretçilerin kullanımına ayrılmıştır. Girişten itibaren bizimle yolculuk eden harman alanı bizi içerisindeki sergiler ve dönemlik pazar alanı ile yarı açık alana erişim sağlayan taştan bir yaya yol aksı ile buluşturur. Ulaştığımız avludan hem çok amaçlı odaya hem de atölyelere erişim sağlanır. Güney ışığından yararlanmak için mutfak ve salon yarı açık mekânın güneyine atölye ise yoğun ışık istenmediği için alanın kuzey bölümüne yerleştirilmiştir.

Atölyenin batısında kullanıcılar için bir depo ve doğusunda harmana erişim sağlayabilen açılabilir geçirgen bir sistem bulunmaktadır. Yarı açık mekânın batı kısmında bir sahne bulunur ve çeşitli etkinlere uyarlanabilir, bu sahnenin arkasından ıslak hacimlere erişim sağlanmaktadır. Çok amaçlı odanın bir kenarında şömine ve şöminenin havalandırmasını sağlayan 6m’lik taş bir baca bulunur. Kuzeyinde ve güneyinde açık alana erişim sağlayan açılabilir cephe sistemleri bulunmaktadır ve bu sistem sayesinde çok amaçlı oda, avlu ve atölye tek bir mekân haline gelebilmektedir. Çok amaçlı oda içerisinde gerektiğinde kullanılabilecek açık bir mutfak tasarlanmıştır. Mutfak depo, pişirme alanları ve açık servis alanından oluşur.

Tasarımdaki kapalı mekânlarda moloz taştan oluşan duvar altı temeli kullanılmıştır. Don seviyesi göz önünde bulundurularak mekânın zeminden yükseltilmesi amaçlanmış ve aynı zamanda bademliğin zeminine az dokunan bir tasarım tercih edilmiştir. Temelin üzerinde yapının toprakla temasını önlemek için 40 cm’lik bir boşluk bırakılıp ahşap taşıyıcı üzerine oturtulan zemin döşemesi bulunur. Yarı açık alanlarda ise taş pabuçlara saplanan ahşap dikmeler üzerine oturmuş bir döşeme mevcuttur. Kapalı mekânlarda ahşap çerçeve sistemden yararlanılmıştır. Mekânların geçirgen, geniş ve dönüşebilir olması amaçlanmıştır. Çatı eğimi kar yükü hesaplanmadığı için %30 olarak değerlendirilmiştir. Yarı açık mekânların üzeri pergola sistemler ile geçilerek yaz aylarında güneşi kırmak için seyyar bir hasır ile üstü örtülebilecektir. Bademliğin Kuzeyindeki arazide ziyarete gelecek yatılı misafirler için kullukların yönlendirmesiyle konumlanan 4 adet 2’şer kişilik konaklama birimleri gelecekte oluşabilecek ihtiyaç için öneriye sunulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın