Eşdeğer Ödül, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

A-Genel
Konut içinde barındırdığı bireyselliği nedeniyle mimarlıktaki en özgün alanlardan biri olmasına rağmen, üretim teknolojileri ve ekonomik nedenlerle durağan bir çerçeveye hapsolmuştur. Oysa ki bu konudaki çeşitlilik potansiyeli tasarım dünyası için önemli bir dinamiktir. Tasarım sosyal konut üzerine olunca işin içine pazarlama ve ucuza maledip, ucuza satma prensibi öne çıkmaktadır. Bu da toplu konut alanlarının imara açılırken, ada parsel düzeni, yapılaşma kuralları ve sosyal donatı alanları gibi standart prototipler üzerinden oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucunda ise;konutların içindeki birkaç küçük değişiklikle farklı konut tiplerini yaratma kısırdöngüsü ortaya çıkmaktadır. Bu tasarım toplu konut kavramında değişebilir yoğunlukta ve değişken topoğrafyalarda uygulanabilirliği araştırmaktadır. Ayrıca farklı büyüklükteki ada parsel düzeninde yeni bir konut dokusunu ve bu dokudan doğan süprizli bir estetiği deneyimlemektedir. Bunun yanı sıra ekonomik ve kolay uygulanabilirlik prensibi tasarımda gözardı edilmemiştir.

Tasarım şu ana başlıklarla açıklanmıştır:

1- Süreklilik
Doku bir süreklilik içinde yorumlanmıştır. Gündelik hayatın akıp gittiği atrium, tasarımın sürekliliğini oluşturmaktadır. Tasarımın çıkışını oluşturan atrium gündelik yaşamın tüm fiziki gereksinimlerine karşılık verecek rekreasyon alanlarıyla tanımlanmıştır. Trafikten tamamen arındırılarak konut bölgesini oluşturan bir yaya alanı olarak yorumlanmış ve biçimin sürekliliği yerine yaşamın sürekliliği araştırılmıştır.

2- Çeşitlilik
Tasarımda bir bütünlük içinde çeşitliliği elde etme çabası vardır. Hem konutlar kendi içinde hem de biçimsel olarak çeşitlilik barındırırlar. Sürekli lineer yüzeyler ve içindeki, dinamik bitişli kübik, birimlerle hem bütün hem de çeşitlidir.bu anlayışla farklı fiziki özelliklere sahip ada ve parsellerin biraraya gelişi estetik bir seneryoyla desteklenmiştir.

3- Yüzeyler
Tasarım 2 sürekli yüzeyin arasında dinamik parçalardan oluşmaktadır. Tasarımı tanımlayan bu 2 yüzey dışta kentle ilişki kurmakta ve sürekli masif bir etki aramaktadır büyük konutların oluşturduğu bu yüzey 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşmaktadır. 1+1 ve sosyal alanları tanımlayan iç yüzey ise bir sünger gibi doluluk ve boşluklar oluşturmaktadır. Zeminle temas eden boşluklarda ise güncelleşebilecek ve dönüşebilecek sosyal donatı alanları barındırmaktadır. Atrium sürekliliğini ise iç yüzey sağlamaktadır.

4- Makro ve Yeşil
Tasarımın kazanımı makro bir yeşilin tüm kullanıcılara eşit mesafede ve eşit bir aidiyet duygusu ile kullandırılmasıdır. Atriumda tanımlanan gündelik yaşam makro yeşilde “urban” bir karakter kazanmakta ve biraraya geldiğinde yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yeşilin alt yapısını oluşturmaktadır.

5- Pitoresk
Tasarım yeni bir görüntü güzelliğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki, topoğrafya ister düzgün ister eğimli olsun prototip ve aynı yerde bitmeyen hareketli yataylığın (duvar) arkasında parçalı ve çeşitlilik barındıran dinamik bir dokunun deneyimlenmesidir. Görüntünün güzelliğini farklı yoğunlukların yarattığı kreşendolar ve az yoğunlukların yarattığı dikreşendolar desteklemektedir.

6- Sosyal İlişkiler
Günümüz insanı her ne kadar kendi içine kapanarak özgürleştiğini düşünse de, yapısı itibariyle kendi konutunda yaşadığı özgürlüğün yanı sıra, doğa, arkadaşlık ve yakın komşuluk ilişkilerine de şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Önerilen projenin yaşam senaryosu sürekli ve rekreatif bir sosyalleşme potansiyelini kurgulamaktadır. Böylece konutunda tam özgür olan insan atriuma çıkar çıkmaz, kentsel bir yaşamla karşılaşacaktır.

7- Doku
Önerilen doku içinde barındırdığı dinamikle ve dönüşebilir. Tavrıyla, kentlere ilave edilen uydular gibi yeni toplu konut bölgelerinin bir kentsel doku kavramıyla kente katılması için bir araştırmadır. Parsellerin yanyana gelmesi veya ayrılması bu anlayışla daha kentsel ve estetiktir.

8- Yapım Tekniği
Tünel kalıp sistemi süre ve ekonomik nedenlerle tercih edilmiştir. Merdiven holleri geleneksel kalıp sistemiyle yapılacaktır. Cephelerde çeşitlilik prensibine uygun olarak kaplamalar kullanılmıştır. Balkonlar emsale girmesi nedeniyle minimumda tutulmuştur.

9- M²’ler ve Dağılımlar

Tasarımda aşağıda adı geçen yönetmeliklere uyulmuştur.
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
– Yangın Yönetmeliği
– Otopark Yönetmeliği
– Asansör Yönetmeliği
– Deprem Yönetmeliği
– Isı Yalıtım Yönetmeliği

10- Yönetmelikler
Tasarımda aşağıda adı geçen yönetmeliklere uyulmuştur.
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
– Yangın Yönetmeliği
– Otopark Yönetmeliği
– Asansör Yönetmeliği
– Deprem Yönetmeliği
– Isı Yalıtım Yönetmeliği

Etiketler

Bir cevap yazın