Eşdeğer Ödül, Gelecek İstanbul Yarışması

İnci Olgun, Bahar Aksel Enşici, Sinem Özgür, Serim Dinç ve Deniz Başar'ın içinde bulunduğu ekibin hazırladığı proje, akademisyen kategorisinde eş değer ödüle layık görüldü.

İstanbul’un Mavi Koridorları

Proje kapsamında önerilen, Ekolojik Bütünleşme öncelikli yaklaşım çerçevesinde, İstanbul doğal kaynaklar –özellikle SU- ve kentsel gelişme bağlamlarında ele alınmakta, SU’yun korunan bir kaynak olarak kent yaşamına farklı boyutlarda geri kazandırılması konusunda öneriler getirilmektedir. Ekolojik Geri Alma, Ekolojik Sınırlama, Ekolojik Şok ve Mikro-Hidro Müdahaleler başlıkları altında mekânsal gelişme yaklaşımları oluşturan eylemler, su ve yeşili tekrar kent içine alan, kenti sadece suyu tüketen bir organizma olmaktan çıkarıp koruyan, biriktiren ve yeşil kullanımlar ile hayatına dâhil ederek, kent belleğini canlandıran bir ortam haline getirilmesi önerilmektedir.

Proje yaklaşımının temel amacı, ‘Kentin geleceğini su üzerinden tasarlamak’tır. Bu kapsamda su kaynakları ve yolları göz önüne alınarak, bunların işler sistem haline geri dönüştürülmesi, İstanbul’un su’yuna sahip çıkarken, aynı zamanda bunu rekreasyon ve çevresel kalitenin arttırılması için kullanılmasına yönelik senaryo içeriği tanımlanmaya çalışılmıştır. Gelişme yönlerinin belirlenmesi, kentsel fonksiyonlar ve işlevlerin dağılımı, kentin yeşil koridorlarının saptanması aşamasında gelecek projeksiyonlarına bağlı kalarak, su kaynaklarının korunmasına ve kentsel sisteme entegre edilerek, İstanbul’un geleceğe taşınmasının hangi planlama ve tasarım araçları ile mümkün kılınabileceği tartışılmıştır. İstanbul’da su döngüsünü tekrar mümkün kılmak, tıkanmış / yapılaşmış suyollarına hayat kazandırmak, yapılaşmaların kapattığı suyollarını rehabilite etmek, tehdit altındaki suyollarını koruma altına almak, kaynak noktalarını tekrar canlandırmak, suyollarını kente taşıyarak hayat getirmek proje yaklaşımı içinde önerilen eylemlerin en önemlileridir. Proje yaklaşımının ana teması su odaklı bir canlanma ve kentin su’yu ile buluşması, su kaynaklarını koruması ve yeşil sistem ile birleşen su öğelerinin kentin içine sızarak kenti canlandırması tasarım yaklaşımının özü olarak tanımlanabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın