Eşdeğer Ödül, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer Ödül, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

Proje raporu:

Genel Yaklaşım:

Proje genel yaklaşımın şekillendirilmesinde, tasarım alanının dokunulmamış bir doğa parçası olarak nitelendirilmesi, kurgu dinamiklerinin belirlenmesindeki en önemli kriter olarak seçilmiştir. Bu dinamikler farklı bağlamlarda tasarım bütününe işlenmiştir.

Doğal Kurgu:

Doğal kurgusu belirgin olan yeşil alan ve su bütününe karşı bir yapı tasarlamak değil; bu kurguya eklenmek, onun aralıklarında işlevsel, erişilebilir ve sistemli parçalar bütünü oluşturmak yaklaşımdaki en önemli dinamiktir.

Sürdürülebilirlik:

Bütününde birçok farklı işlevde mekân taşıyan tasarım, aslında kendi kendine yetebilme eğilimi ile kurgulanmıştır. Tasarımın sürdürülebilir yaşamasına destek olan birçok kullanıcının bütünden beslenmesi ve bütününde kullanıcıdan faydalanması amaçlanmıştır. Aslında doğal yaşam merkezi tıpkı bir etki tepki mekanizması gibi mutualist yaşam biçimini kendine referans almış ve sürdürülebirlirlik dinamiğini vurgulamıştır.

Dolaşım:

Doğal kurguya eklemlenme dinamiği ile tasarlanan bu parçalı bütünde; alanda yapılabilecek sayısız sirkülâsyon mekanları minimum metrekarelerde tutularak kendi içinde sistemli ve verimli bir dolaşım ağı çözülmüştür. Bu ağ tasarım alanının büyük bölümüne ulaşabilmekte; ulaşamadığı alanları ise izlenebilir kılmaktadır. Aynı zamanda bağlamsal olarak da kullanıcıyı doğal alanda bir sirkülâsyon ağına bağımlı bırakmadan özgürleştirmeyi ve kullanıcının alanın tümüne sahip olabilme dürtüsünü ortaya çıkartmayı deneyimlemiştir.

Karşılama ve Akış:

Tasarım; kent merkezi aksı üzerinden yola çıkarak; karşılama yönünü kuzeydoğu olarak belirlemiştir. Bu tercih, kullanıcı ve ziyaretçi trafiğini kent merkezinden ve mevcut dokuma fabrika alanından alarak, tasarım alanının karşılama noktasına getirmiştir. Elde edilen bu soyut aks, tasarım alanı içinde bir kimlik kazanmış; tasarım bütünün algılanmasına yardımcı olan somut bir sokağa dönüşmüştür.

Sosyal Revak:

Alana giriş yapan kullanıcıların bekleme ve ulaşım zamanını en aza indirmeyi amaçlamıştır. Kullanıcılarının bu merkezi daha uzun zaman aralıklarında kullanması, kullanıcılarının merkezde günübirlik zaman geçirmesidir. Farklı nitelikteki mekânların iç içe konumlandırılması; kullanıcılarının aktif bir biçimde iletişim içinde olmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bireysel ve bağımsız yaşam biçimini değil, çoklu ve bağımlı yaşam biçiminin oluşmasına ortam hazırlamaktır. Bu ortak ve bağımlı yaşam biçimini destekleyen diğer bir tasarım detayı ise; yer alan organik tarım bahçeleridir. Bu detay farklı kullanıcıları benzer amaçlar için bir alanda buluştururken; farklı uygulama ve bakım inceliklerinin öğretilmesini kolaylaştırmayı sağlamaktadır.

Meyve Bahçeleri:

Organik üretimin yapıldığı bu doğal yaşam merkezinde; farklı meyvelerin ve sebzelerin üretim şeklinin sergilenmesi; kullanıcılarında bu üretim sürecine dahil olabilmeleri amaçlamıştır. Bu birimin konumu; önünde bulunan restoranın organik besinlerle yapılan yemekler dahilinde hizmet vermesi ve arkasında bulunan çiftlikten elde edilen doğal gübrenin kullanılması gibi 2 önemli sirkülasyon detayı ile desteklemektedir.

Asma Altı ve Pazar Yeri:

Asma altı, tasarımın en büyük açık alan birimlerinden biri olarak kurgulanmıştır. Hemen yanında yer alan pazar yerinin yardımcı birimi niteliğini taşıyan bu alan; düşünülen festival alanının odak noktası olarak tasarlanmıştır. Kontrollü bu açık alan, kent yaya akışını ve doğal yaşam merkezi kullanıcılarının aynı alandaki iletişimini desteklemiştir. Sokak kurgusunu da güçlendiren bu yaklaşım; tasarımın ve kentin ortak bir noktada buluşmasını amaçlamıştır. Avlu kurgusuna eklemlenmiş parçalı birimlerin yanında tasarım alanına yerleşmiş olan farklı niteliklerdeki mekânlar da bütünü tamamlamak üzere kurguya dahil edilmektedir.

Su Aktiviteleri:

Su sporlarının yanında; gölette aynı zamanda su aktiviteleri önerilmiştir. Kullanıcılar tarafından hobi atölyelerinde üretilen tip model teknelerin göletler de kullanılması ve kullanıcıların teknolojik devinimlerden uzak hobi edinmeleri sağlanmıştır. Kullanıcıların aktif bir biçimde kullandığı aktivite alanı haline dönüşmesini sağlamıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın