Eşdeğer Ödül, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer Ödül, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

Gündelik hareketin sınırlarını çizen ve dokuma çevresindeki tüm yaşantıyı etkileyen çeperlere yeniden inşaa edilmek üzere müdahale edilmiştir. Duvar yapıları ile sınırlanan gündelik yaşantının sürekliliği; alanın kuzeyinde çeper oluşturan bir bağlaç yapı üzerinden sağlanmıştır. İçe dönük olarak kentte varlığını sürdüren tüm yapıların sorunsalı olarak düşünülen sınırlar, gündelik akışın kendi içinden geçmesine ve bu geçişle birlikte alanın doğusundaki dokuma bölgesi ve yakın çevresi ile batısındaki kültür mahallesi ve yakın çevresi arasındaki akışı sağlamak üzere eritilmiştir. Proje alanının iki yakasında biriken potansiyel enerjinin yayılma alanı için bir çeper oluşturan yapı, dokuma parkın sınırlarını genişleten ve bünyesinde barındırdığı tüm etkinliklerin zeminini artıracak, genleştirecek ve çeşitlendirecek bir boşluk olan çayır alanı ile de bütünleşme çabasındadır. Dokuma parkın batısında uzanan ve Akdeniz coğrafyasının atmosferini oluşturan en önemli etmen olan Toros Dağları ile kurulan ilişki; yapılar arasındaki boşluğun atmosferinin kurucu öğesi olarak avlu içindeki harekete ve tüm yaşantıya eşlik etmektedir.

Dokuma fabrikası alanının tarihsel süreci göz önüne alındığında görülen endüstriyel kimliğin etkilerinin izinin sürdürülmesi düşüncesi yapının ve çayırın biçimlenmesindeki yere ait değerler olarak kavranmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın