Eşdeğer Mansiyon, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

Tasarım Yaklaşımı

Tasarıma başlanırken yarışma alanındaki yapının kent ölçeğinde bir kopukluk yarattığı görülüp bu kopukluğu gidermek amacıyla kente hizmet edecek bir kültür odak noktası yaratılmak istenmiştir.

Üst Ölçek Kararları

Alan incelemeleri sonucunda;

Yapıya yaya ulaşımının yetersizliği,
Yapının çevresinin bakımsız oluşu ve özel mülk olması sebebiyle sahil yolu aksını tıkaması,
Yapının kullanım dışı oluşu sebebiyle çevresinin tenhalaşması

Sebebiyle;

Yapıya ulaşımın sağlanması için açık otopark ve otobüs cebi düşünüldü.
Yapının peyzajıyla yaya ulaşımı her yerden sağlandı, kamusallık güçlendirildi.
Sahil aksına yapılan seyir terasları, kafeteryalar ve su sporlarına hizmet eden iskele ile yapının su ve yaya ile ilişkisi sağlandı.

Yapıya Yapılan Müdahaleler

Yapıda yer alan niteliksiz ara bölücü duvarlar kaldırılmıştır. Yerine ise çelik güçlendirme verilmiştir. Çatıda iç mekanın daha fazla aydınlatılması için kısmi boşluklar açılıp bu boşluklar iç mekanda aydınlık kütlesi olarak değerlendirilmiştir. Arka cephedeki niteliksiz ekler kaldırılıp bu cephenin iskele ve baca aksı doğrultusunda şeffaf yüzeyler ile geçilmesi düşünülmüştür.

İç Mekan Kararları

Yapıya verilen işlev doğrultusunda;

Sergileme mekanları, atölye ve kurslar, medyatek, kitaplık, çok amaçlı gösteri alanı, kamuya hizmet eden restoran, satış alanları ve oyun alanları düşünülmüştür.

Baca odaklı yaklaşım;

Yapının gösteri alanında yapılan hareketli platformlar ve akustik kepenkler ile çok amaçlı bir kullanım sağlanmıştır. Hareketli platformlar düşünülürken yapının özgün işlevinde yer alan ray izi tutularak bir dinamizm sağlanmıştır. Bu dinamizmin sonucunda mekanın gösteri alanı olarak kullanılması, bacak odaklı açık hava gösterilerinin yapılabilmesi, sergi mekanının devamı olarak kullanılması sağlanmıştır.
Hareketli platformlar ile iki ayrı sahne, tek büyük sahne, sergi mekanına açılan bir sahne, arka cephede yapılan ek ile baca etrafında açık hava gösterilerinin yapılmasına imkan tanınmıştır.

Atölyeler;

Yapının yalnızca kent değil, semt halkının da odağında bulunması için sabit fonksiyonlar düşünülmüştür. Bunlar iki grupta yer almıştır:

Kapalı hacimler,
Müzik stüdyosu, dans stüdyosu, resim atölyesi olarak yer almaktadır.
Açık hacimler ise Kuzey ışığı düşünülürek konumlandırılıp, el işi atölyesi, takı atölyesi, ahşap atölyesi işlevleri verilmiştir.
Burada üretilen ürünlerin sergilenmesi ve satışı için sergileme alanında mağazalar düşünülmüştür.

Sergi mekanları;

Ana giriş ve vinç sahası giriş aksı ele alınıp bu akslar doğrultusunda yaya hareketleri düşünülmüş ve bu hareketler sonucunda mekansal boşluklar oluşturulmuştur.

Medyatek ve kitaplık;

Yapının karma fonksiyonuna ek olarak yapının güney bölümünde medyatek ve kitaplık tasarlanmıştır.

Oyun mekanları;

Arketip olarak tasarlanan bu mekanda satranç eğitimi ve serbest oyun alanı düşünülmüştür.

Yapıda yer alan mevcut iç duvarlar;

Yapılan inceleme sonucunda niteliksiz ekler kaldırılmıştır. İşlevi ise servis hacimleri olarak değerlendirilmiştir. (Vestiyer, danışma, gişe, ıslak hacim, tabiplik, çocuk bakım alanı, depolar)

Yapının yanında yer alan vinç sahası ise;

Otoparktan ve otobüsten gelen yaya girişi ve çocuklar için bir oynama mekanı olarak tasarlanmıştır.

İskeleye verilen işlevin gerçekleşebilmesi için,

Yapının kuzeybatı bölümünde su sporları kulübü oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın