Eşdeğer Mansiyon, Archisections Yeşil & Mavi Uluslararası Proje Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Archisections Yeşil & Mavi Uluslararası Proje Yarışması

Proje Raporu

SÖKE SCIENCE RIVER

Söke Çayı’nı temel değer olarak kabul eden Söke Çayı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, Söke Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlenen kent merkezini, Söke Çayı’nı odak alarak yeniden ele alırken; Söke için çok önemli bir değer olan botanik çeşitliliğin araştırılması, geliştirilmesi ve edinilen bilginin halka iletilmesi noktasında etkin rol oynayacak alanlar tanımlanarak, kentlinin araştırma çalışmalarına ev sahipliği yaparken bundan soyutlanmak yerine dahil olması amaçlanmakta bu yüzden de tasarlanan araştırma alanları, atölye gibi alanlarla aynı yerde konumlandırılmıştır. Araştırmaların Söke Çayı’nda da yapılabilmesi ve Söke Çayı’nın daha aktif kullanımının sağlanması amacıyla bu fonksiyonlar bir adada toplanmış ve bu amaç doğrultusunda bu adada, halk için; rekreasyon, atölye, festival ve sergi alanları, kafeler, seyir terasları ve müzeler gibi birçok alan bulunmaktadır.

Söke Çayı bir bütün olarak ele alınıp, çayın iki yakasını birleştirmek hedeflenirken, çay boyunca farklı fonksiyonların yer alması ve kentlinin çayı aktif bir şekilde kullanması hedeflenmektedir.

Proje etaplandırılırken öncelikle kentin ulaşım sistemi göz önünde bulundurulmuş ve çalışılacak olan alanın gereksinimlerine göre bu bölgedeki ulaşım sistemi yeniden gözden geçirilmiştir. Söke çayının etrafında aktif bir kullanım öngörülmesi sebebiyle bu alanın yayalaştırılması, yayalaştırma yapılamayan alanlarda taşıtların yavaşlatılması sağlanarak bu bölgelerin yayalar tarafından kullanımının artırılması amaçlanmaktadır.

Bazı noktalarda çay kotuna inerek kent merkezinde bulunan tek su ögesi olan Söke Çayı’nın kentlilere su etkisini hissettirmesi amaçlanmaktadır. Çay boyunca, çay kenarında oturulabilen, çay üzerinde yürünebilen farklı alanlar tasarlanarak bu etkinin gerçekleşmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu proje ile; Söke halkının sosyal, kültürel ve rekreasyon alanı ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, kentteki sosyal yaşantının belirli saatler ve belirli alanlarla kısıtlı kalması ve kentlinin sosyal alan eksikliği nedeni ile çevre ilçe merkezlerine gitme ihtiyacı gibi problemlere çözüm sunulması amaçlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın