Eşdeğer 3. Ödül, “Kadıköy Mendireğinin Üzerinde Bir Çay Evi” Öğrenci Yarışması

Eşdeğer 3. Ödül, “Kadıköy Mendireğinin Üzerinde Bir Çay Evi” Öğrenci Yarışması

PROJE RAPORU

Rezonans

Rezonans*, frekansları aynı olan birden fazla cisimden bir tanesinin harekete geçmesi durumunda diğerlerini de etkileyerek, birlikte güçlü bir titreşim yaratmaları hali. Rezonansın fizikteki tanımı, bir salınım genliğinin, düzgün itmelerin etkisiyle, artması şeklinde yapılmaktadır. Rezonans Kadıköy mahallesinin sahip olduğu sokak kültürünü bölgede tekrar canlandırmayı hedefler. Alanı tekrar tasarlamaz, alana eklemlenir.

Yapılan revitazilasyon önerisi, Kadıköy Mendirek bölgesinin ihtiyacı olan aktivasyonu sağlamaya yönelik, ihtiyaç durumuna cevap olmaya ve alanı diriltmeye yönelik yapılmış bir öneridir.

Su ve Mendirek

Dalga kıranların yanına yaklaşan platformlar ile insanın suyla olan bağlantısı projenin önemli noktalarındandır. Aynı zamanda dalga kıranların üzerine eklemlenen oturma elemanları ile insanı su ile buluşturmak itme olarak sayılan etmenlerden biridir.

Sokak ve Kadıköy

Rezonansın temel çalışma prensibi, proje alanının uzun ve ince yapısını kadıköy sokak kültürünü benimseyerek burayı aktive etmektir. Rezonans mendirekte kendi sokağını oluştururken Kadıköy mahallesindeki ağır müdahaleleri ve yapılaşmaları tekrar ele alıp olabildiğince silüette az yer kaplayan yerleşmeler önermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın