Eşdeğer 1. Ödül, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

Eşdeğer 1. Ödül, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Kentin ortak yaşamı için kimlikli mekânlar sahibi bir mekân beklentisini karşılamak için seçilen proje alanı Yıldız Teknik Üniversitesinin günlük yoğunluğu içerisinde yer almaktadır. İlk bakışta araçların yoğun olarak kullandığı kentin işlek caddelerine, toplu taşıma araçlarının hub noktası olması ve en önemlisi Üniversite yapısının dışarıdan ilk izlenimini oluşturması alanı doğrudan bir buluşma mekânı haline getirir düşüncesi, arsada gerçek anlamda yansımasını bulamamıştır. Bir diğer beklenti olan “Müşterek Kimlikli Kamusal Mekân” eksikliği bu noktada kendini göstermiştir.

Bu söylemden yola çıkılarak, alanın mevcut yoğunluk potansiyelini kimlikli kamusal mekânlar aracılığıyla ortaya çıkarabilmek, bu projenin önemli bir sorunsalı olacaktır. Bu bağlamda Kapı olarak tanımlanan mekanı ve çevresini ‘’Kamusal Mekan’’ haline getirme çabası projenin temel amacını oluşturmaktadır.

Kentsel Kararlar

Yarışma alanının tasarımında alan ölçeğinden önce kentsel ölçekte problemi tanımlamakla işe başlanılmıştır. Kampüs yoğun kent dokusunun içerisinde kalmış istinat duvarları ile çevrilmesi kendi içine kapanmış bir yeşil doku izlenimi vermektedir. Yarışmanın konusu olan A kapısı bu kapanmışlığın verdiği zorunluluk ile üniversitenin en yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu kentsel bir etkileşim noktası haline gelmiştir.

Yaya yoğunluğu göz önüne alınarak Tarihi Fırın ve çevresinin kapı ile olan ilişkisi kuvvetlendirmek istenmiş aynı zamanda Fırın ve çevresinde yapılacak çeşitli etkinlikler ile etkileşimli kamusal mekanlar tasarlanmıştır.

Ulaşım Kararları

Ulaşım planlamasında, kentsel yaşamın niteliklerinin kaliteli bir ulaşım sistemiyle geliştirilmesi düşünülmüş, bu bağlamda tasarlanan bisiklet rotası ile otomobil kullanımından kaynaklanan trafik sıkışıklığının toplu ulaşım sistemi ve elemanlarıyla azaltılması hedeflenmektedir.

Metro ve toplu taşıma kullanımının yoğunluğu göz önüne alınarak araç yolunun, yaya için tasarlanan meydanın altına indirilmesi düşünülmüştür. Böylece mevcutta yer alan yaya köprüsüne ihtiyaç olmayacağından, silüete ve çevreye olan etkisi de göz önüne alınarak kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kesintisiz devam etmesi düşünülen yaya yolu, var olan yeşil ormanlık alanın
içerisine devam ederek mental ve fiziksel olarak dinlendiren ve daha kullanışlı hale
gelen, yaya öncelikli bir ulaşım stratejisi hedeflenmiştir.

Yeşil Doku

Mevcut ormanlık alan ve kampüs içi potansiyel yeşil alanlar istinat duvarı ile yaya yolundan ayrılmış ve sadece seyredilen ancak deneyimlenemeyen bir alan olarak yer almaktadır. Yaya yolu ve yeşil dokuyu birleştiren tasarım yaklaşımı ile kullanıcıların toprak ve yeşil ile olan bağlantısı kuvvetlendirilecektir. Bu amaçla oluşturulan yaya rotası, yeni giriş kapısı ve meydanları da içine alarak yeşil dokuyu birleştirmesi düşünülmüştür.

Giriş Kapısı-Tasarım Yaklaşımı

Araç yolundan ayrılarak yeşil dokunun içine karışan yaya yolu tasarlama düşüncesi giriş kapısının ana tasarım yaklaşımını oluşturmaktadır. Mevcut kapı ve ismek binasının arasında kalan bölge yaya girişi için uygun bulunmuş, yapı yüksekliğinin oluşmasında mevcut kapı ve tarihi fırının yükseklikleri esas alınmıştır.

Giriş kapısının sadece geçip gidilen bir alan olmaktan çıkarıp insanların etkileşim kurduğu bir yapı tasarımı düşünülmüştür. Bu bağlamda oluşturulan Müşterek meydana hizmet eden kafeleri barındıran zemin katta sergi ve konferans salonu da bulunmaktadır. Yeşil doku içerisine girmeden önce öğrencilerin toplanabildiği ortak alanlar yapabilme düşüncesi bağlamında ortaya çıkan kulüpler oluşturulmuş, bu kulüplere ve ortak çalışma alanlarına 1. katta yer verilmiştir.

Yeni tasarlanan yapı ile mevcutta var olan kapının birleşimi ele alındığında iki yapı arasında ki bağlantıyı kuran ve aynı zamanda bütünlük ve simgesellik kavramlarını da içeren bir saçak tasarlanmış, bu saçağın kimi zaman en kesiti kimi zaman kalınlığı ve yüksekliği değiştirilerek mevcut dokuya uygunluğu sorgulanmıştır.

Bütün yapısal ve kavramsal bileşenler ele alındığında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne giriş için uygun bir yapı tasarlanmış, müşterek meydanlar oluşturulmuş ,yaya ve araç yolları düzenlenmiş, tarihi dokuya önem verilmiş ve yeni kullanım olanakları yaratılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın