Envelope

Envelope

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Buse Şahin'in, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Ali Paşaoğlu yürütücülüğünde hazırladığı Envelope projesi.

Envelope, Edirnekapı’nın tarihi ve etnik bir mahallesi olan Kariye’de İstanbul Surlarına paralel bir köşe arazide konumlanmıştır. Edirnekapı şehre çok boyutlu bir yapı kazandıran ve farklılıkların bir arada var olmasını sağlayan sayısız hazineye sahiptir. Bu zenginliği bugün hayatta tutmak önemlidir. Proje dört farklı disiplini ve mahalle sakinlerini yaşam alanlarının yanı sıra atölye çalışmaları, sergiler ve etkinliklerle ortak bir zeminde toplamayı amaçlamıştır. Envelope, kullanıcıları için kişiselleştirilmiş üç ayrı konut birimine, organizasyonu çevreleyen düşey kamusal ve zemin altı kamusal olana sahiptir. Envelope, Edirnekapı’yı gözlemlemeye ve müşterek yaşamaya hizmet eden bir topluluk platformudur.

Bağımsız seçilen kullanılar -fotoğraf sanatçısı, çevre aktivisti, dövme sanatçısı ve ressam- proje senaryosunda yaşam ve üretim alanlarının ortak kullanılmasını deneyimlemeye ve halk ile paylaşmaya gönüllü profillerdir. Sokak kotundan kesintisiz erişim Her konut birimi kullanıcının karakterini yansıtan özelleşmiş yapılardır. Organizasyon, serbest kamusal alanlar, sirkülasyon, geçici birimler, bitki örtüsü içeren transparan düşey çelik bir strüktür ile çevrilidir. Görünür yapı, tasarım fikrindeki maksimum kamusal alan yaklaşımını gösterir. Geçici kullanıcılar için dış strüktür içinde, Edirnekapı’yı gözlemleme ve müşterek yaşamı deneyimlemeye fırsat sunan yaşam modülleri yer almaktadır. Dış yapı, şehir surlarına paralel birlik etkisi yaratan bir silüete sahiptir. Yapının 2.50 m yüksekliğine sahip dört katı kesintisiz dolaşım sağlarken dayanıklılığı arttırmak ve zemin altı kamusal alana doğal ışık sağlamak için aşağıya devam eder.

Tasarım, tarihi dokuya ve mahalle yapısına saygı duyarken çevresine yeni dinamikler kazandıran, kullanıcısına kişiselleşmiş alanlar yaratan, geçirgen yapısıyla ve kamusal alanlarıyla deneyimi arttıran yaklaşım niteliklerine sahiptir.

Etiketler

Bir cevap yazın