Delta Makine ve Spektra Jeoteknik Fabrika ve Genel Merkez Binası

DesignON tarafından tasarlanan fabrika ve ofis binası Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alıyor.

Maden arama, planlama ve operasyonları ile sondaj makinaları üretiminde uzmanlaşmış Spektra Jeoteknik ve Delta makinanın dünya çapında büyüme vizyonuna paralel olarak yeni bir fabrika ve yönetim binasına ihtiyacı gündeme gelmiştir. Hali hazırda şehir merkezinde yer alan farklı birimlerin Ankara Temelli bölgesinde yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde tek bir çatı altında birleştirilmesi kararı alınmıştır.

İçinde yer aldığı bölgenin inşa etme alışkanları, tesisin imalata yönelik mekansal gereksinimleri, yönetim ve üretim birimleri arası mekansal ilişkiler ve arazi kullanım olanaklarının araştırılması yapının tasarımında ortaya konan ana ölçütler olarak belirlenmiştir.

Alışılagelmiş şekli ile imalat ve yönetim birimlerinin hem mimari dilleri hem de kütlesel olarak birbirinden ayrıştırıldığı endüstriyel yapı tasarımının aksine, görsel olarak tek bir yapı imajı yaratılması amaçlanmıştır. Mühendislik birimleri, yönetim, showroom, yemekhane ve soyunma odaları gibi mekanlar, imalat bölümünü tek bir cepheden kavrayacak şekilde tasarlanmıştır. Ofis birimlerinin farklı mekansal büyüklükleri ve kat ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ön cephe kompozisyonunun, yapının net geometrik algısına zarar vermeden parçalanması amaçlanmıştır. Böylelikle gün ışığı ve taze havanın ofis birimlerinin içlerine nüfus etmesi sağlanması yanında hareketli bir ön cephe kompozisyonu oluşturulmuştur.

Ofis birimlerinin; yönetim – mühendislik departmanları, showroom ve servis mekanları olmak üzere 3 ana başlıkta toparlanması kararı alınmıştır. Bu mahallerin kendi içlerindeki ve imalat bölümleri ile olan ilişkileri başlıca odak noktalarından birisi olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, fabrikada üretilen sondaj makinalarının showroom alanına taşınması, imalathanede çalışan personelin soyunma odaları, yemekhane ve yönetim birimleri ile kuracağı ilişkinin sınırları, mühendislik birimlerinin imalat bölümüne ulaşımları ve hakimiyetleri, misafirlerin yönetim ve imalathane ile ilişkilerinin tanımlanması planlama aşamasının başlıca verilerini oluşturmuştur. Yönetim bölümünün zemin katı ve katları bağlayan galeri boşluğu etrafındaki mekanlar, çalışanların sosyalleşebileceği, interaktif mekanlar olarak değerlendirilmiştir.

Yapı yaklaşma sınırlarına yaslanılarak, çalışanların kullanacağı yeşil alan ve spor alanlarının maximize edilmesi planlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın