Çankaya Üniversitesi Yeni Kampüsü

Erkal Mimarlık tarafından tasarlanan Çankaya Üniversitesi Yeni Kampüsü ARKİV Seçkileri 2011'de yer aldı.

Ankara-Eskişehir Yolu’nun 29. km’sinde, Çankaya Üniversitesi Yeni Kampüsü’nün planlanmasına ve tasarımına 2007 yılında başlandı. Kısa aşamalar ile inşaatı gerçekleşen tesislerde 2011 – 2012 eğitim yılında hazırlık okulu, 3 fakülte, rektörlük, kütüphane ve sosyal tesisler ile eğitim başladı. Hali hazırda yaklaşık 60.000 m2‘lik kullanım alanı tamamlandı. Tasarım ve inşaat planlama aşamalarında olan yapılar da tamamlandığında üniversite kullanım alanı, tamamen taşınacak tüm birimleriyle 80.000 m2‘ye çıkacak.

Master planda, istenen yapı programına göre oldukça yoğun zemin kullanımı gerektiren bir yerleşimi zorunlu kılması nedeniyle yapılar arasında iç boşluklar ve sürprizli dış mekan dizileri ile yayaların kullanacağı adalar planlandı. Arazinin farklı kotlara oturan çok hareketli doğasını da kullanarak adalar arasında bağlantılan yapıların kendileri ile kurgulanabildi.

Böylece yapıların iç dolaşım ağının, kampüs içi dolaşım ve erişim ağının kendisi olması hedeflendi. Yapılar Ankara’nın karasal iklimi gözetilerek birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde kurgulandı. Eğitim yılının çoğunda, kampüs için ulaşımın önemli ve güncel bir kısmı dış koşullardan korundu. Yeşilin kampüs içinde etkinliğini artırmak için ağaçlandırma bölgeleri ayrıldığı gibi, yapılar arasındaki mekan dizileri de arazinin orijinal topoğrafyasının yaya ve araç kullanımı için yumuşatılarak peyzaj ile zenginleştirildi.

21. Yüzyılda yeni bir arazi üzerinde kurulan yeni bir kampüs olarak Çankaya Üniversitesi sürdürülebilirlik teknik ve tercihlerini gerçekleşebilir oranda dahil etmek için elinden geleni yapmaya çalıştı.

Etiketler

Bir cevap yazın