Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kançılarya Yerleşkesi

Bütüner Mimarlık tarafından projelendirilen kançılarya yapıları, Bangladeş’in özgün ve yerel modern mimari kimliğine açık bir atıf olarak tasarlanmış.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Kançılarya yapıları, mimari ifadesini Bengal topraklarının ve halklarının karakterini uluslararası ölçekte aleniyet kazandıran benzer yapılardan alır. Bangladeşli ustalar Muzharul İslam ve Bashirul Haq’ın üslubuna yakın tasarlanmış olan elçilik ve konut yapıları, sert ve vurgulu ifadelerini insan ölçeğine saygılı kitle ve boşluk örüntüleriyle zenginleştirir.

Elçilik yapısının iki ayrı kottan üç adet girişi bulunur. Çok amaçlı salon ve gelecekte yerleşecek olan vize bölümünü barındıran alt zemin kata, Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın büstünün arkasındaki üçgen platformdan ulaşılır. Üst zemin kata ulaştıran ana giriş ise, arazinin eğimine uygun açılanarak şekil kazanır. Bu açıklığın içerisindeki yamuk plan izine sahip setlerden oluşan sert peyzaj tasarımı, üst kat hizasındaki geçirgen gölgelik yüzeyi ile dengelenir. Ana nizamiye yapısından tırmanan yaya yoluna paralel olarak, hem sol hem de sağ yönlü trafiğe uygun tasarlanmış olan bir araç yaklaşım rampası, ziyaretçileri giriş boşluğunun içerisine kadar ulaştırır.

Giriş hacmi, binayı geniş eksende asimetrik iki yapıya ayıran, doğal ışık yönünden zengin ve arka avlu ile doğrudan ilişki içerisinde bir hole açılır. Holün yapının tamamına hâkim konumu ve ölçeği içerisinde, bir tarafta karşılama bankosu, diğer tarafta ise üst kattaki köprüye bağlayan merdiven bulunur.  Zemin kattaki ince kanatta sergi ve iletişim birimi bulunurken, geniş birimde mali işler ve konsolosluk ofisleri yer alır. Üst kattaki köprü ise dar kanattaki büyükelçi makam ve toplantı ofislerini geniş kanattaki diplomatik ve savunma birimlerinin ofislerine bağlar. Hol ile devamlı görsel ve fiziksel ilişki içerisindeki ofis mekânları, onun varlığı sayesinde de ihtiyaç duydukları mahremiyete kavuşurlar.

Hem elçilik hem de konut birimleri, cam yüzeylerinin geri çekilmeleri ve açılanmaları ile güneş ışınlarının doğrudan iç mekânlara derinlemesine ulaşmadığı yapılardır. Bu yapıların kompakt ve sert kitleleri, kış aylarında ısı kaybını azaltır. Elçilik yapısındaki gömük bahçe ve konut yapısının üst katındaki yeşil iç avlu, yapıların en derin noktalarında bile etkin bir şekilde doğal aydınlatma ve havalandırma olanaklarından faydalanmalarını sağlar.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın