Atacorner Lüleburgaz

Atacorner Lüleburgaz

PLUG tarafından tasarlanan, Atacorner Lüleburgaz, İstanbul’dan gelen ana arter üzerinde ve mevcut kent dokusunun bitiminde yer alıyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Yapı, kent için eşik niteliğinde olan alanda hem anayol üzerinden hem de dokudan 10 ile 25 m arasında değişen çekme mesafelerinden sonra yerleşiyor. Bu durum ilk bakışta yapıya erişimde bir engel gibi görünse de geri çekme alanının meydan olarak düzenlenmesi sonucunda önemli bir kent boşluğu üretilmiş.

Ticaret ve alışveriş işlevleri, yapının açık planlı ve avlulu tasarımıyla kente dahil olan ve kent dokusunun uzantısı olarak çalışan bir yapı ile çözümlenmiş. Böylece bilindik anlamdaki güvenlikli sınırlardan geçilen, kentten kopuk, duvarlaşmış bir ticaret mekanı değil bir kent parçası üretilmek istenmiş.

Ön giriş meydanının uzantısı olarak tasarlanan avlu, parçalı dükkanlar tarafından çevreleniyor. Avlu etrafındaki yapılar dört yönden gelen giriş aksları ile bölünüyor. Ana 4 kütle de kendi içerisinde mevcut yapı ölçeğini yakalayacak şekilde dükkan birimlerine bölümleniyor. Böylece yapı hem içine yerleştiği kent dokusunun ölçeğini yakalamakta hem de mevcut doku ile arasında kamusal bir arakesit oluşturmakta.

Çekme mesafelerinden ötürü meydanın gerisinde kalan yapının görünürlüğü, meydanı da saran bir saçak öğesiyle arttırılmış. Ön meydanda bir totem ile başlayan saçak, yapı boyunca sürekliliğini koruyarak bir iz oluşturuyor. Saçak hem bir işaret değeri taşıyor hem de açık avlunun çeperinde korunaklı bir gezinti rotası tarif ediyor.

Geçirgen zemin planimetrisi, üst katlarda birbirinden farklı tipolojilerideki kütlelerle tamamlanmış. 4 farklı tipolojideki dükkan cepheleri yapının çeşitliliğini sağlamak üzere kurgulanmış.

Etiketler

Bir cevap yazın