Altınt Homeless Shelter

Altınt Homeless Shelter

2020-2021 Öğretim yılı Bahar Döneminde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Endonezya İslam Üniversitesi Mimarlık Bölümleri 2. Sınıf Mimari Proje 4 stüdyosunu ortaklaşa yürütmeye karar vermiştir. Proje stüdyosu uzaktan eğitimle Doç.Dr. Hasan Fırat Diker, Araştırma Görevlisi Hayriye İsmailoğlu ve Baritoadi Buldan Rayaganda tarafından ortaklaşa yürütülmüştür.  

Proje konusu evsizler için bir yaşam alanı olarak belirlenmiş, proje alanı olarak da İstanbul’un Karaköy semtinde gündüzleri ticaret için kullanılan Perşembe Pazarı’nda geceleri evsizlerin kullandığı tarihi Ceneviz sur duvarının içinde bulunduğu alan seçilmiştir. Proje alanı iki taraftan metro istasyonuna erişim sağlayan yürüyüş yolları ile sınırlandırılmıştır.

Öğrenciler, düşünülmüş bir mekan organizasyonu aracılığıyla, evsiz insanlar (yaklaşık 100 kişi) için seçilmiş alandaki Orta Çağ sur duvarıyla uyumlu bir barınma alanı tasarımı üretmeye teşvik edilmiştir. Karaköy ve İstanbul silueti için çağdaş ve uyumlu öneriler geliştirmek adına tarihi çevrenin ilham vermesi beklenmiştir. Proje konusu olan barınma alanı programının içeriği öğrenciler tarafından belirlenmiştir. Dönem sonu 7si Türkiye’den, 4’ü Endonezya’dan olmak üzere 11 öğrenci projesi üretilmiştir.

Esma Nur Kamar Proje Raporu:

202 projemizde ”Tarihi Yapı Çevresinde Tasarım” konusunda evsizlik problemi ele alındı. Karaköy, Perşembe Pazarı bölgesinde bulunan Ceneviz Surları’nın bulunduğu ve evsiz insanlar tarafından kundaklanarak zarar gördüğü bu alanda yine evsiz insanların yaşam sorunlarına çözüm getirme amacıyla bir alan tasarlandı.

”Denge” konsepti ile ilerleyen ALTINT HOMELESS SHELTER” projesi ceneviz surlarını saran kütle şekli ile evsizlik sorunu olan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış geçici bir yaşam merkezidir. Üç ana çekirdekten oluşan tasarımda verilere bakılarak aile, erkek, ve kadın olmak üzere yatakhaneler bulunur. Temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve hijyen alanları dışında konukların sosyal aktiviteleri için ceneviz surları ile keşisen bir iç avlu, üst katta ise rehabilitasyon merkezi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için kazanabilecekleri zanaatlerin eğitim sınıfları bulunur. Dış cephesinde kullanılan kayrak taş panel, doğal taş, ve cam gibi malzemeler ”denge” konseptine uyacak şekilde fibonacci dizilimi temelinde konumlandırılmış olup çelik bir üst örtü ile tarihi yapı ve evsizler merkezinin kesişimi sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın