5. Mansiyon, Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

5. Mansiyon, Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

KONSEPT ESASLARI

Proje alanına yerleşim kararlarında; 17.Sokak ve Obalar Caddesi’nin kesiştiği alanla Saydam Caddesi arasında bir kent meydanı aksı oluşturulması, bu aksın Nuri Has pasajına yönlendirilmesi ve korunan tarihi yapıların bu aksla bağlantılı olarak değerlendirilmesi fikirleri belirleyici olmuştur.

Proje dört ayrı etaba ayrılarak parçalanmış bir form oluşturulmuş, proje alanındaki kütle yoğunluğu azaltılarak sirkülasyon alanlarının etkinliği artırılmıştır.

Nuri Has pasajı istikametinde yapı yoğunluğu azaltılarak projedeki meydan etkisi artırılmış, yoğun yapılaşma olan bölgede bir toplanma alanı kente kazandırılmıştır.

Baza katlarında cadde mağazaları, atölyeler ve sosyo-kültürel alanlara ağırlık verilirken, kütlelerin yükselen kısımlarında konaklama ve ofis işlevli alanlar oluşturulmuştur.

Baza katlarında yeşil alanlar oluşturulmuş, bu mahallerin verimli kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Peyzaj tasarımında Adana ilinin iklim koşulları göz önüne alınmış, ışık ve ısı sorunlarının kullanıcılara minimum seviyede etki etmesine yönelik çözümler kullanılmıştır.

Kent meydanın odak oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çok amaçlı bir kent sahnesi oluşturulmuş, korunan tarihi yapılar da konaklama (hostel) işlevi verilerek bu meydana bağlanmıştır.

Baza katlarında 4.50 m olan kat yüksekliği, yükselen katlarda 3.20 ve 3.50 m olarak kabul edilmiştir.

Konaklama yapıları (Loftlar) 2 baza katı üzerinde 6 kat; ofis yapıları 2 baza katı üzerinde 9 kat olarak tasarlanmıştır.

ÖNERİLEN AÇIK VE KAPALI ALAN KULLANIMLARI

11370 m² olarak öngörülen zemin oturumu üzerinde toplam inşaat alanı 55000 m² ‘dir.

  • Restoran – Kafe: 3270 m²
  • Cadde Mağazaları: 4500 m²
  • Müze ve Sergi Alanları: 9630 m²
  • Eğitim Alanları: 2080 m²
  • Spor Merkezi: 1340 m²
  • Gençlik Merkezi: 820 m²
  • Anaokulu: 590 m²
  • Yaşlılar Etkinlik Merkezi: 500 m²
  • Ofis Alanları: 14200 m²
  • Konaklama Alanları: 7680 m²

olarak öngörülmüştür.

AÇIK ALANLAR VE PEYZAJ

Yeşil alanlar ve su öğeleri birbirini takip eden formlar şeklinde sıralanmıştır. Kent meydanı aksı üzerindeki sirkülasyonun sağlıklı bir şekilde oluşmasına yardımcı olması hedeflenmiştir.

ÇEVRESEL İLİŞKİLER

İki katlı cadde mağazaları, kafe ve restoranlar ile bölgenin ticaret hayatının canlı tutulması; tasarlanan atölyeler ile de bölgede yaygın olan el sanatları geleneklerinin yaşatılması, kendine yer bulması ve yaşatılması hedeflenmiştir. Sosyal, kültürel alanlar ve eğitim alanların ticari alanlarla olan yakınlığı arttırılmış, bölgedeki sosyo-kültürel hayatın her anlamda canlandırılmasına yönelik adımlar atılmıştır.

Kent meydanı aksının bölgeyi hem bir geçiş hem de odak noktası haline getirmesi, proje alanı üzerinde farklı vistalar oluşturmasına yönelik olarak kütle oturum kararları alınmıştır.

İKLİM PERFORMANSI

Çatılarda yeşil teraslar oluşturulmuş, bunun yanı sıra bu alanlarda ısı ve güneş enerjisinin kullanılmasına yönelik çözümler hedeflenmiştir.

TAŞIYICI STRÜKTÜR

Projede betonarme taşıyıcı sistem tercih edilmiştir.

TRAFİK

Bölgedeki trafik yoğunluğunun olumsuz etkilenmemesi adına otopark giriş ve çıkışları 17. Sokak ve Obalar Caddesi’nden verilmiştir. Açık ve kapalı otoparklarla bölgede oluşabilecek muhtemel park problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

MEKANİK VE TEKNİK SİSTEMLER

Mekanik ve teknik çözümler için bodrum katlar ve bloklar üzerinde bulunan çatı katları kullanılacaktır.

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI

Projede yer alan tescilli kültür varlıkları onarılıp yeniden işlevlendirilecektir. Bu varlıkların bölgenin turizm faaliyetlerine olumlu yönde katkı yapması adına hostel, otel, konaklama alanları olarak kullanılması düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın