4. Mansiyon, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Kararlar

Parsel alanının çevresinde bulunan havalimanı, AVM otoyol gibi öğelerin oluşturduğu veriler, hem görsel hem işitsel olarak Çanakkale Savaşı Araştırma merkezi işlevleri için negatif bir durum oluşturmaktadır. Merkezde hedeflenen sakin, huzurlu ve dingin bir atmosferdir. Bu doğrultuda alınan temel iki karardan birisi, proje alanın güneydoğusunda yoğun ağaç dokusu kullanılarak havaalanı ile arasında bir tampon bölge oluşturmaktır. Diğer karar ise yapının bir çeper içerisinde, açık, yarı açık ve kapalı mekan kurugusu yaratarak içe dönük bir tipoloji oluşturmasıdır.

Yapının Çevresi

Çanakkale’nin gelişen bir kent bölgesinde yer alan proje alanı arazisi Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Binası işlevine ek olarak buraya yönelecek olan kentli için bir kent parkı olma potansiyeli de düşünülerek ele alınmıştır. Gelecekte bu arazi, bölgeye kayan nüfusa hizmet eden bir kent parkı olma potansiyeli taşımaktadır, bu sebeple kent bu bölgeye doğru yayılsa da kullanıcının kendini kırsal bir alanda, şehirden izole hissetmesinin sağlanacağı bir kent parkı tasarımı kurgulanmıştır. Kentsel parkın, Çanakkale Belediyesi tarafından kamuya açık bir alan oluşturması amacıyla ayrılan özel proje alanı ile araştırma merkezini bağlayıcı bir öğe olarak kullanılması öngörülmüştür.

Alanın güneydoğusunda bulunan, terfi istasyonundan başlayarak arazi boyunca uzanan yoğun ağaçlık havaalanı ile yapı arasında bir tampon bölge oluşturur, gürültü kirliliğini engeller.

Mekan Kurgusu / İzolasyon

Yapı şehir ve kent parkı ile ilişkisini koparmadan, sakin ve dingin bir atmosfer yaratma amacı ile, bir çeper içerisinde açık, yarı açık ve kapalı mekanların bütünleşmesi ile oluşmuştur.

Yapıya ilk yaklaşımda bir ara mekan olarak iç bahçeler yer almaktadır. Bu alanlar kapalı mekanlara geçiş öncesi dinginliğe ilk adımdır, yapının güneyinde Giriş Bahçesi, kuzeyinde ise Etkinlik Bahçesi olarak tanımlanmıştır.

Giriş Bahçesi yapı bünyesindeki kafeterya ile ilişkilendirilmiş olup, kentsel parkın devamı niteliğini taşımaktadır. Etkinlik Bahçesi ise Çok Amaçlı Salon ve Fuayesi ile ilşkilendirilmiştir. Farklı etkinliklere ev sahipliği yapması hedeflenmiştir.

Sosyal alanlar yapının kuzeybatı kolunda, şehirden yaklaşım yönünde konumlandırılmıştır. Araştırma – Eğitim alanları ise Güneydoğuda konumlanan yoğun ağaçlık dokuya yaslanmıştır. Sosyal alanlar ile eğitim alanları arasında kalan bölge Orta Avlu olarak çalışmaktadır. Orta Avlunun diğer iki ucunda bulunan bölgeler ise giriş, fuaye ve sirkülasyon alanları olarak çalışır. Bu alanlardan Orta Avluya kontrollü geçişler mümkündür. Sosyal alanlarda Sergi Mekanı, Eğitim tarafında ise Okuma Salonu ve çalışma odaları Orta avlu ile doğrudan ilişkilidir.

Araştırma-Eğitim, Sosyal alanlar, Yönetim ve çok amaçlı salon birimleri birlikte ve gerektiğinde birbirinden bağımsız olarak çalışabilecek şekilde kurgulanmıştır. Araştırma ve yönetim bölümüne kontrollü ulaşım sağlanır.

Etiketler

Bir cevap yazın