3. Ödül, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

3. Ödül, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Yerleşim Düzeni

Binanın iki cephesinden de erişilebilinirken; sosyal alanlar binanın zemin katında çözülmüştür. Bu alanlarda, bina çalışanlarının sosyalleşmesi aynı zamanda da kentli ve yatırımcı ile kiralanabilir alanları kullanan start-upların etkileşim halinde olması hedeflenmiştir. Bina giriş katında bulunan kiralanabilir dijital sergi alanlarında, start-upların yenilikçi fikirlerini kentli ve yatırımcıya ulaştırma şansı sağlanmaktadır. Aynı zamanda da binaya gelir getiren kiralanabilir alanlar yaratılmıştır.

Kullanım Senaryoları

Kiralanabilir ofis alanlarında esnek, dönüşebilir alanlar yaratılmıştır. Mekanların istenilen fonksiyona bölünmesi için tavandan gizli raylarla asılan, hareketli paneller kullanılmıştır. Böylece büyük bir toplantı odası panellerle bölünerek daha küçük ofis alanlarının yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Yönetim, etkinlik gibi alanlarda kullanılan tekstil perde uygulaması da esnek mekanlar yaratmaktadır. Tekstil perde uygulaması, galeri boşluğunda kullanılan akustik aydınlatmalar ve bina içinde kullanılan akustik paneller de bina akustiğine ve gürültü denetimine katkı sağlamaktadır.

Yapısal Öngörüler & Değişiklikler

Mevcut betonarme merdiven iptal edilerek yeni çelik bir merdiven tasarlandı. Bu merdiven zemin kat döşemesi boşaltılarak bodrum kata inovasyon merkezine indirildi. Mevcut yangın merdiveni ve asansörler güncel yönetmeliğe uygun olmadığı için iptal edilerek sahanlıklı yeni bir yangın merdiveni ve 8’er kişilik iki adet asansör ilave edildi. Eklenen asansörlerin temelde herhangi bir müdahale gerektirmemesi için bodrum kata indirilmedi. Mevcut asansörlerin sadece biri bodrum ve zemin kat arasında hizmet vermesi için korundu. Böylelikle inovasyon merkezinin tüm düşey sirkülasyonları diğer yapı kullanıcılarından ayrıştırılmış oldu.

İptal edilen asansörlere çelik döşemeler eklenerek bu mahaller depo, elektrik-it odası ve printer- servis odası olarak kullanılması öngörüldü. Mevcut yangın merdiveninin bulunduğu mahal çelik döşeme ile kapatılıp burada engelli tuvaleti çözüldü. Bina statiğinde esaslı bir müdahalede bulunulmamıştır. Mevcut mekanik tesisat kurgusu korunmuştur.

Maliyet Öngörüleri

Toplam İnşaat Alanı : 5.137 m²

Toplam yapı maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4. sınıf B grubu yapı inşaat anahtar teslim m² maliyeti üzerinden, 5.137 m² X 1841,75 TL = 9.482,902 TL

Kaba inşaat m² maliyeti 1.000 TL öngörülmüştür 5.137 X 1.000 =5.137,00 TL

Öngörülen maliyet

9.482,902 – 5.137 = 4.345,902 TL ilaveten

Kırım; döküm işleri 500.000 TL

İlave çelik işleri 1.000,000 TL

İlave Cephe Tasarımı 1.000,000 TL

4.345,902 TL + 2.500,000 TL = 6.845,902 TL + genel gider öngörülemeyen maliyetler

7.500,000 TL

Statik Açıklama Raporu

Bu raporda İzmir İli, Konak İlçesinde İzmir Ticaret Odası’na ait yapı için yapılan mimari çalışmanın, statik incelemesi yapılmıştır. Mevcut yapının deprem performansı ve zemin durumu bu raporda göz önüne alınmamış olup, mimari projede yapılacak mevcut yapıya müdahaleler incelenmiştir. Bina Bodrum, Zemin+7 kattan oluşmaktadır. Yapının ortasında bulunan galeri boşluğu ve merdivenler ile binanın iki tarafında kademe bulunmaktadır. Mimari projede mevcut betonarme merdivenler kaldırılıp, yeri değiştirilmiştir. Yeni yapılacak merdivenler, yapıya daha az yükleme yapması için çelik profillerden yapılması önerilmektedir.

D aksı; 11-10, 9-7, 7-6, 6-5 ve Aksı, 9-6 aksları arasında bulunan asansör boşlukları mimari projede kapatılmıştır. Bu boşluklar betonarme döşeme veya çelik profiller ile kapatılabilir. Alanların küçük olması ve yeni yapılacak olan döşemenin yükü perdelere aktarılacak olmasından dolayı mevcut yapının deprem performansını ve bağlanacağı elemanların taşıyıcılığını etkileyecek bir müdahale olmayacağı düşünülmektedir.

D-C, 10-11 aksları arasında bulunan galeri boşluğunda yeni bir asansör yapılması düşünülmektedir. Asansör önünde yapılacak yeni sahanlık için aşağıda bulunan çizimdeki gibi uygulama yapılması önerilmektedir. Asansör boşluğuna bir adet HEA profil konulması, bu kolondan çıkarılacak konsol I profilden mevcut betonarme kirişlere doğru I profil bağlantısı yapılacaktır.

Bodrum kattan, zemine kata çıkan tek katlı merdiven boşluğunun açılabilmesi için N114 döşemesi altında nervür kirişlerini destekleyecek çelik veya betonarme perde sistemi yapılması gerekmektedir.

5-4, A-B akslarında yapılacak yeni merdiven için betonarme döşemenin kaldırılarak, çelik profillerle yeni sahanlık ve merdivenin yapılması önerilmektedir.

Sonuç olarak incelenen mimari projede yapılan değişikliklerin, yapının statik ve dinamik etkiler altındaki davranışını değiştirmeyeceği görülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın