3. Ödül, İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması

3. Ödül, İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması

PROJE RAPORU

63102 Rumuz / TASARIM YAKLAŞIMI

1-AİDİYET ve GÖRSEL AŞİNALIK- / ANLAM

‘İstanbul Senin’ sloganı altında hayat bulan bu projenin tasarım sürecinde bizi peşinden sürükleyen ‘AİDİYET’ kelimesi olmuştur.

Tasarımın, İstanbul fotoğraf karelerinde çok kez yer alacak bir figür olarak, görsel katkısı ile şehir sakinleri açısından tanıdık ve pozitif duygularla eşleşecek, görmeye alıştıkları dokunun bir devamı olması gerek diye düşündük. Gece şehri yaşanır yapmayı hedeflerken, gündüz kendi formu ile manzaranın ayrılmaz parçası olmalıdır. Aykırı, ben merkezci ve mevcut dokuya aykırı bir duruşu olması asla hedeflenmemiştir. Alt yapısı ile geleceğin teknolojisine ayak uydurabilecek, uzun zamandır orada duran mütevazi bir ürün gibi algılanması tasarımın çıkış noktasıdır. Tarihi değeri tartışılmaz, şehrin ününe mal olmuş kubbe, minare, köprü gibi mimari siluetler arasında rol çalan ve ikonik bir form olmamasına özen gösterilmiştir.

FORM KARARI ‘ÇATI / DAM ‘

Kırma ÇATI, geniş SAÇAK…Anadolu’da, Türk mimarisinde ve tabi ki İstanbul’da, hangi açıdan kafanızı kaldırıp baksanız gözünüze çarpan resmin ayrılmaz parçalarıdır. DAM, BARK, EV, YURT kelimelerinin evrensel özellikleri yanında yerel özellikleri de vardır. Bu kelimelerin en temel özellikleri ‘koruma, barınma, ait olma, kendinin olma’ gibi durumlardır.

* KORUMACI TAVIR: Çatı formu nasıl bir evde koruyucu olarak bir görev yüklenirse, bizim hikayemizde de yine aynı ‘korumacı’ karakteriyle bir aydınlatma ürününde önemli gördüğümüz kriterlere ve tespit ettiğimiz sorunlara çözüm imkanı sunmuştur.

* DARK SKY: Armatürün ÇATI formu ışığın hiçbir şekilde gökyüzüne kaçmasına olanak vermez. KARANLIK GÖKYÜZÜ özelliği, ekolojik açıdan çevreye katkısı ile, tasarımın form seçiminde belirleyici noktalardan en önemlisidir.

* KAMAŞMA: Işık kaynağının yerleştirildiği noktadan bir miktar içeri çekilmesi, formun SAÇAK özelliğini bir kez daha ortaya çıkarır ve ufka bakan kişinin gözünde kısa bir mesafeden sonra, direklerdeki LED ışık kaynaklarının tipik göz alma özelliğini minimuma indirger.

* DIŞ KOŞULLARA DİRENÇ: İstanbul’un insanlar kadar değerli diğer sahipleri martıların aydınlatma ürünlerinde uzun süre konakladıklarında asitli dışkıları ile verdikleri kalıcı zarara onları üzmeden bir çözüm sunmak istedik. Formun eğimli ve sivri çatısı, ısı yayılımını sağlayan riblerin üzerinde bir kapakla kirden korunmasını ve martıların armatür üzerinde konaklamalarını ‘kibarca’ zorlaştırmak, verecekleri zararı aza indirgemek amaçlıdır. Eğimli yanaklar, yağmur, kar sularını zahmetsizce yere akıtır, böylece çatı, elektrik aksamı içeren gövdeyi doğa şartlarından korurken, doğal bir temizleme imkanı sunar.

IŞIK KAYNAĞI

* Işık kaynağı teknolojisi olarak, temelde birim ünite olarak “LED” yonga teknolojisi kullanmaktadır.

* Bu yongaların ışık dağılımını istenen şekilde oluşturabilmeleri için istenen işleve göre, yansıtma şeklinde veya mercek aracılığı ile istenen yönlendirmeyi sağlayabilmektedir.

* LED ve lens kombinasyonlarının, bir baskı devre üzerine değişik şekillerde yerleştirilmesi ile bir dizi matris elde edilebilmesi, tasarımımız içindeki ışık kaynağı haznesine en uygun şekilde yerleştirilebilmesini sağlamaktadır.

* Lens veya diğer deyimle ışık dağılımı sağlayan mercek teknolojisi, armatür üreticilerinden bağımsız olarak, yaygın şekilde birçok üretici tarafından geliştirilerek uygulamacılara sunulmaktadır. Böylece stratejik olarak İBB’nin teminde sınırlı üreticilere bağımlı olmaması hedeflenmiştir.

* AYDINLATMA ARMATÜR BAŞLIĞI ÜZERİ, LoRA Aydınlatma Kontrolörü; uzaktan kontrol olanağı sağlayan sensörlerin takılabileceği, yaygın olarak kullanılan “NEMA” soketi için belirli bir konum belirlenmiştir. Önerilen, KONİK Direk Tepesi Modüller, LoRA Aydınlatma Kontrolörleri ile haberleşen ve GSM üzerinden merkeze bilgi aktaran Gateway’ler, Kamera, Sabit dome Kamera, Hareketli Zoom kamera,’ Weather İstasyon’ aparatları montajına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. IBB istemesi durumunda Mobil IBB uygulaması üzerinden ya da IBB Web sayfası üzerinden tüm toplanan veriler İstanbullular ile paylaşılabilir.

* OPSİYONEL/ GÜNEŞ PANELİ UYGULAMA : Alternatif Enerji Kullanımı: Armatürün form tasarımı kararlarında, bugünün teknolojisi itibari ile verimli ve sürdürülebilir olmamasına rağmen, GÜNEŞ PANEL aplikasyonuna uygunluk, teknoloji ile birlikte hızla gelişme göstermeye devam eden bir konu olması itibari ile, geleceğe yönelik önemli bir kapıyı açık bırakmak amaçlı ele alınmıştır.

2- DİREKLER; KÜLTÜR / ZAMAN / ALGI / BELLEK

Şehri aydınlatmak, güvenliği sağlamak, yönetmek ve yönlendirmek amacıyla farklı zaman dilimleri içinde yerleştirilen, farklı fonksiyonları özensizce barındıran, göz seviyesinde algı alanımıza giren ve görüntü kirliliği oluşturan pek çok direk bulunmakta. Bunlar, vandalizme ve özensiz kullanıma en açık bölümler. Çok miktarda duyuru afişlerinin kolay çıkmayacak şekilde yapıştırılmış olması, flamalar, taksi çağırma kutuları bunlara en bariz örnekler.

Bu noktalarda, hem estetik, hem fonksiyonel açıdan direkleri göz seviyesinde özel kılmak yoluyla vandalizme engel olmak, korunması gereken birer obje gibi sahiplenilmelerini sağlamak istedik. Böylece standart direk tasarımımıza ilave olarak, her direkte olması gerekmeyen, ama montaj öncesi alınacak stratejik kararlarla belli lokasyonlardaki direklerde takılabilecek iki tip KUŞAK ailesi tasarladık.

Dekoratif kuşaklar; görsel algıyı, dokunsal algı ile güçlendirilecek şekilde, çoklu duyuya dayanarak yorumlanmıştır. Direk üstlerine sonradan takılabilen; ‘KUŞAK’ önerdiği farklı dokular ile İstanbul tarihinin farklı kuşaklarına, dününe, yakın tarihine, bugününe ve yarınına referans verecek şekilde farklı katmanlarına gönderme yapar. Bu referanslar, birimleri yalnızca İstanbul’a, İstanbulluya özgün hale getirir.

İlk dokunmak istediğimiz İstanbul’un yaşayan nüfusunun kalbidir. İkincisi de İstanbul’un farklı semtlerini gezen ve bunları hafızalarında kodlamaya çalışan yerli yabancı ziyaretçilerdir. Diğer taraftan sadece dekor amaçlı olması itibari ile, doğru malzeme kullanımının ekstra önem kazandığı günümüz koşullarında, doğadan ekstra malzeme kullanmak yerine GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ bir malzeme ile üretilmesini önererek, varlığını sürdürülebilirlik açısından meşru kılmak istedik.

3- AKILLI BİRİMLER; GELECEĞİN İSTANBULU

Tasarladığımız Akıllı Kuşaklarla ise, bugünün teknolojisini aktif bir biçimde kullanabilecek ancak yüzünü hızla gelişmekte olan gelecek senaryolarına da dönmüş, altyapısı evrilmeye müsait, yeni fonksiyonlar barındırmaya, eklemeye/ çıkarmaya uyumlu bir ürün ailesi tasarımı ile zamanla yeni fonksiyonlar eklenmesi istendiğinde ilave direk gerekmeden çözülebileceğini öngörüyoruz. İBB’ye Geleceğin İstanbul’unu kurgulama şansı vermek istedik.

Meydan Aydınlatma: Meydanlarda vakit geçirilsin, kaynaşılsın ve etkileşim daha fazla olsun diye yola çıkmıştık. İstanbullu aydınlatma elemanlarını her türlü sahiplensin istedik. Dolayısıyla bu bölgeleri aydınlatma fonksiyonu alanı görünür kılmanın çok ötesinde olmalıdır. Bu bakış açısıyla, hem şehrin sahipleri ve hem de ziyaret edenler için daha fazla zaman geçirilen, davetkar alanlar haline getirmek fikrine odaklandık. Mevcut aydınlatma armatürleri ve direkler alanlarda zaten varlık göstermek durumunda. Dolayısıyla, tasarımımızı, esnek formatta, mevcut direklere yenilerini eklemeden, genel aydınlatma görevi yanında, Akıllı Kuşakların ve aparatları, ve aktif internet kullanımı ile bulundukları noktada adreslenebilen birimler haline dönüştürmek istedik.

Amaç meydanları; festival, enstalasyonlar, günlük kur/ kaldır tarzı organizasyonlar, organik pazarlar, sanat aktiviteleri, bayramlar, dini, milli kutlamalar, hatta acil durum senaryolarında bile gece veya gündüz cazibe merkezi haline getirmekti. Bunlar gibi şehri yaşatan, ayakta tutan, aktivitelerine özelleşerek, kullanıcısına maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarımlar hedefleyerek; DİREK ÜSTÜ ‘ BAZAAR’ ASKI ÜNİTESİ, PİVOTLU DİREK TABANI, DİREK TABANINDA ‘DİVAN’ PLATFORMU gibi ilave birimler tasarladık. Bu tasarımlarla, ilerde mekanı kurgulayacak organizasyonlarda, esnekliğin ve yaratıcılığın yolunu açmayı da hedeflerimiz arasında barındırdık.

TASARIM YAKLAŞIMI ve TEKNİK DETAYLAR

İÇERİK

1. BÖLÜM: ANLAM- HİKAYE- FORM

AYDINLATMA ARMATÜR – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

ÜRÜN AİLESİ Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve Sürdürülebilirlik

2. BÖLÜM: KULTUR – ALGI – BELLEK / FONKSİYON – ZAMAN – GELECEĞİN İSTANBULU

DİREKLER – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları, Opsiyonel KUŞAK Ailesi

ÜRÜN AİLESİ Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve Sürdürülebilirlik

2.A DEKORATİF KUŞAK ÜRÜN AİLESİ

2.B AKILLI KUŞAK ÜRÜN AİLESİ

3. BÖLÜM: MEYDANLAR; KAYNAŞMA POTASI

ÜRÜN AİLESİ Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve Sürdürülebilirlik

1. BÖLÜM: ANLAM- HİKAYE- FORM

AYDINLATMA ARMATÜR – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

* AİDİYET

* GÖRSEL AŞİNALIK

*FORM KARARI ‘ÇATI’ ‘DAM’

* KORUMACI TAVIR (DARK SKY – KAMAŞMA)

* DIŞ KOŞULLARA DİRENÇ

ÜRÜN AİLESİ

Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve sürdürülebilirlik

* Işık Kaynağı / LED Işık Kaynağı Kullanımı; LED Matris sistem

* Aydınlatma Armatürü BAŞLIK KISIM / FORM TASARIM KARARLARI ve AÇILIMI

* CADDE AYDINLATMA / A TİP -BÜYÜK BOY ARMATÜR , Spigot, Gövde Adaptörü

* AKILLI SİSTEM / Kent Uygulamalarını Destekleme / LoRA Akıllı Aydınlatma Sistemi

* OPSİYONEL+AKILLI AKSESUARLAR – KONİK Direk Tepesi Modüller

Kullanım senaryoları

* YOL / PARK AYDINLATMA /B TİP -UFAK BOY ARMATÜR

* B TİP – UFAK BOY ARMATÜR +APLİK UYGULAMASI ve DUVAR MONTAJ APARATI

* B TİP – UFAK BOY ARMATÜR +AKRİLİK DİFÜZÖR

* A ve B TİP AYDINLATMA ARMATÜR BAŞLIĞI ORTAK FORM ÖZELLİKLER;

SOĞUTMA KAPAK İLİŞKİSİ

ALTERNATİF ENERJİ – Güneş Paneli Uygulama (OPSİYONEL)

* C-KATENER

* D-BOLART + BOLART APLİK

*AYDINLATMA AİLESİ / RENK ÖNERİSİ

AYDINLATMA ARMATÜR – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

AİDİYET

‘İstanbul Senin’ sloganı altında hayat bulan bu projenin tasarım sürecinde bizi peşinden sürükleyen ‘AİDİYET’ kelimesi olmuştur.

GÖRSEL AŞİNALIK

Tasarladığımız Aydınlatma Ürününü, İstanbul fotoğraf karelerinde çok kez yer alacak bir figür olarak, görsel katkısı ile şehir sakinleri açısından tanıdık ve pozitif duygularla eşleşecek, görmeye alıştıkları geometrilerin, dokunun bir devamı olması gerek diye düşündük.

Gece şehri yaşanır yapmayı hedeflerken, gündüz kendi formu ile duruşu ile manzaranın ayrılmaz parçası olacak bir ürün ailesinden oluşması gerekir fikri ile yola çıktık.

Dolayısıyla, ürünün aykırı, benmerkezci ve fazla gelecekçi, mevcut doku ile yabansı bir duruşu olması asla hedeflenmemiştir. Alt yapısı ile geleceğin teknolojisine ayak uydurabilecek, sanki uzun zamandır orada duran mütevazı bir ürün gibi algılanması tasarımın çıkış noktasıdır. Ancak, tarihi değeri tartışılmaz, zaten şehrin ününe mal olmuş kubbe, minare, köprü gibi mimari siluetler arasında rol çalan ve ikonik bir form olmamasına özen gösterilmiştir.

FORM KARARI ‘ÇATI / DAM ‘

Kırma ÇATI, geniş SAÇAK… Anadolu’da, Türk mimarisinde ve tabi kiİstanbul’da, hangi açıdan kafanızı kaldırıp baksanız gözünüze çarpan resmin ayrılmaz parçalarıdır.

En basit anlatımı ile üstünü örttüğü alanı bizim için ‘ev’ ‘yurt’ kılan, temel ögelerden biri olan ÇATI / DAM formu aydınlatma armatürünün çıkış noktasıdır. Her kelimenin anlamsal temelini oluşturan bir “derin yapısı”, ses ve şekil durumunu oluşturan somut bir “yüzey yapı” vardır. Derin yapı somut yapıya dönüşürken bu durum belirli kurallar dâhilinde ortaya çıkar. Bu kelimelerin mecaz ve yan anlamları zamanla genişler ve farklı kavram alanları ortaya çıkar.

DAM, BARK, EV, YURT kelimelerinin evrensel özellikleri yanında yerel özellikleri de vardır. Bu kelimelerin en temel özellikleri ‘barınma, ait olma, kendinin olma’ gibi durumlardır.

İstanbul gibi kozmopolit şehirlerin en önemli özelliği bizce, yerli yabancı pek çok kalıcı ya da geçici kent sakinine kucak açmaları ve onlara ‘EV’ sahipliği yapan davetkâr bir yapıya sahip olmasıdır. Özetle; eğer benimsersen…. İstanbul senindir, benimseyen herkesindir.

KORUMACI TAVIR:

Çatı formu nasıl bir evde koruyucu olarak bir görev yüklenirse, bizim hikâyemizde de yine aynı ‘korumacı’ karakteriyle bir aydınlatma ürününde önemli gördüğümüz birkaç kritere ve tespit ettiğimiz sorunlara daha çözüm imkânı sunmuştur.

* DARK SKY: İlk kriterimizi, form ışığın hiçbir şekilde gökyüzüne kaçmasına izin vermemesi şeklinde belirledik. Başlığın eğimli yapısı ve saçaklar, perdeleme görevi yaparak, hem ışığın gökyüzüne kaçmasını tamamıyla engelleyecek formdadır.

* KAMAŞMA: Aynı saçaklar, LED lambaların ortak sıkıntısı olan göz alma / kamaşma problemini, belli bir mesafeden sonra gözün ışık kaynağı ile buluşmasını engelleyecek, özellikle yol gibi tekrarlı kullanımlarında, ışık yayan sathı maskeleyecektir.

DIŞ KOŞULLARA DİRENÇ

Belirlediğimiz bir diğer önemli kriter; İstanbul’un insanlar kadar değerli diğer sahipleri martıların aydınlatma ürünlerinde uzun süre konakladıklarında asitli dışkıları ile verdikleri kalıcı zarara onları üzmeden bir çözüm sunmak gerekliliği oldu. Aynı eğimli ve sivri yapı, ısı yayılımını sağlayan riblerin üzerinde bir kapakla korunarak, martıların armatür üzerinde konaklamalarını ‘kibarca’ zorlaştırmak ve verecekleri zararı en aza indirgemek amaçlı seçilmiştir.

FORMUN İki taraftaki eğimli yanaklar sayesinde, yağmur, kar sularının zahmetsizce yere akıp gitmesini sağlayan eğimli çatı, elektrik aksamı içeren teknik gövdeyi doğa şartlarından korur, doğal bir temizleme imkanı sunar.

ÜRÜN AİLESİ /

ÜRETİM TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ- BAKIM ve YENİLEME ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

IŞIK KAYNAĞI

* Işık kaynağı teknolojisi olarak, temelde birim ünite olarak “LED” yonga teknolojisi kullanmaktadır.

* Bu yongaların ışık dağılımını istenen şekilde oluşturabilmeleri için istenen işleve göre, yansıtma şeklinde veya mercek aracılığı ile istenen yönlendirmeyi sağlayabilmektedir.

* LED ve lens kombinasyonlarının, bir baskı devre üzerine değişik şekillerde yerleştirilmesi ile bir dizi matris elde edilebilmesi, tasarımımız içindeki ışık kaynağı haznesine en uygun şekilde yerleştirilebilmesini sağlamaktadır.

* Lens veya diğer deyimle ışık dağılımı sağlayan mercek teknolojisi, armatür üreticilerinden bağımsız olarak, yaygın şekilde birçok üretici tarafından geliştirilerek uygulamacılara sunulmaktadır. Böylece stratejik olarak İBB’nin teminde sınırlı üreticilere bağımlı olmaması hedeflenmiştir.

LED Işık Kaynağı Kullanımı; LED Matris sistem

Seçtiğimiz ışık kaynağı teknolojisi, temelde birim ünite olarak “LED” yonga teknolojisi kullanmaktadır. Bu yongaların ışık dağılımını istenen şekilde oluşturabilmeleri için istenen işleve göre, yansıtma şeklinde veya mercek aracılığı ile istenen yönlendir-meyi sağlayabilmektedir.

Yaklaşık bir yüzyıldır kullanılan ve standart hale gelen lambalar (ışık kaynakları) her şekilde armatürlerde bulunan standart bağlantı elemanları ile kullanılmakta idi. LED kaynaklar için buna benzer bir standart uygulama bulunmadığından, yansıtma veya lens arasında seçimimiz, daha yaygın olarak bulunabilen komponentlerin kullanımı yönünde yapılmıştır.
Armatürlerimizin (ailemizin) tasarımında, daha yaygın olarak kullanılan ve üretilen LED-lens teknolojisinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Yansıtma yerine lens seçimimizin nedenlerini sıralamak gerekirse;

1. Lens veya diğer deyimle ışık dağılımı sağlayan mercek teknolojisi, armatür üreticilerinden bağımsız olarak, yaygın şekilde birçok üretici tarafından geliştirilerek uygulamacılara sunulmaktadır. Sınırlı üreticilere bağımlı olunmayacaktır.

2. LED ve lens kombinasyonlarının, bir baskı devre üzerine değişik şekillerde yerleştirilmesi ile bir dizi matris elde edilebilmesi, tasarımımız içindeki ışık kaynağı haznesine en uygun şekilde yerleştirilebilmesini sağlamaktadır.

3. Teknolojinin gelişmesi, LED yongaların giderek daha az ısı, daha fazla ışık sağlaması yönünde olmaktadır. Tasarladığımız armatür haznesinin hacmi, bu yönde gelişen teknoloji nedeniyle büyütülmeye gereksinim duymayacaktır.

4. LED ile yansıtıcı entegre kullanılmak ve modüler bir yapıya sahip olmak zorunda olduğundan, geliştirilmeye ve aynı geometride değişik ışık dağılımları sağlama konusunda sınırlar getirmektedir. Tasarımımız, daha sonra farklı LED-lens kombinasyonlarına olanak tanıyacak şekilde düşünülmüştür.

*Matris sistemi tüm farklı yüksekliklerdeki kullanımlarda, istenen ışıma gücüne cevap verecek şekilde farklı sayıda lens kullanımını sağlar. Yonga üzerinde kullanılmayan alanlarda, cam üzerine baskı yöntemi ile yapılacak maskeleme sayesinde görsel bütünlük sağlanır.

*Armatürün ÇATI formu ışığın hiçbir şekilde gökyüzüne kaçmasına olanak vermez. KARANLIK GÖKYÜZÜ özelliği tasarımın form seçiminde belirleyici noktalardan en önemlisidir.

*Bu karara ek olarak, ışık kaynağının yerleştirildiği noktadan bir miktar içeri çekilmesi, formun SAÇAK özelliğini bir kez daha ortaya çıkarır ve ufka bakan kişinin gözünde kısa bir mesafeden sonra, direklerdeki LED ışık kaynaklarının tipik göz alma özelliğini minimuma indirger.

Aydınlatma Armatürü BAŞLIK KISIM / FORM TASARIM KARARLARI ve AÇILIMI

CADDE AYDINLATMA / A-BÜYÜK BOY ARMATÜR

* Benzer formda (A) Büyük ve (B) Ufak olmak üzere iki tip armatür önerilmektedir. Ürünlerin parçaları çoğunluklu olarak alüminyum enjeksiyon olarak önerilmiştir. (Belli noktalarda, boyun kısımlarında, adaptör parçalarda, diğer kalıplı üretim teknikleri kullanılabilir. İmalat sürecinde üretici firma olanakları ile koordineli tespit yapılmalıdır.)

* Kar tutmamasını, kuş tünememesini ve yağmurla kolay temizlenebilmesini sağlayan ÇATI şeklinde bir ana gövde formuna sahip olan armatür, 15m ile 8m arasındaki yüksekliklerdeki, KONİK direk üzerine takılan, MAFSALLI, toplamda 30 derecelik dönme kapasiteli, ürün ailesinin büyük boy birimidir.

* Maximum 32 Modül Lens kullanımına izin verir. Matris sistemde, lens sayı ve modülasyonu ayarlanmak kaydıyla, Geniş çaplı meydanlar, M1 otoban, M2-M3 cadde sokak, M4-M5-M6 koduna kadar, efektif şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış sokak aydınlatma armatürüdür.

SPIGOT

Ayarlanabilirlik : (Spigot) Tasarladığımız direkler dışında, mevcut direklere de uygun bağlantı sağlanması için açısal olarak ayarlanabilir bir bağlantı parçası da armatüre uygulanmıştır.

GÖVDE ADAPTÖR:

Armatürler ile Konik boru ucunu bağlayan kaynakla çeşitlendirilen ara parça. Tasarladığımız direkler dışında, mevcut direklere de uygun bağlantı sağlanması için açısal olarak ayarlanabilir bir bağlantı parçası da armatüre uygulanmıştır.

AKILLI SİSTEM / Kent Uygulamalarını Destekleme / LoRA Akıllı Aydınlatma Sistemi

AYDINLATMA ARMATÜR BAŞLIĞI ÜZERİ, LoRA Aydınlatma Kontrolörü;

Tasarımda, devreye girme ve diğer uzaktan kontrol olanağı sağlayan sensörlerin takılabileceği, yaygın olarak kullanılan “NEMA” soketi için belirli bir konum belirlenmiştir.

Her Armatür; üzerinde LoRA protokolü ile haberleşen IBB’nin merkezi izleme ve kontrol merkezinden kontrol edilebilen dış ortam aydınlatma seviyesine ve saate göre aydınlatmaları otomatik olarak dimleyerek enerji tasarrufu sağlayan LoRA Aydınlatma kontrolörleri için soket yerleri hazırlanıp bırakılmış şekilde tasarlanmıştır. NEMA Soketlerin üzerinde sistem oturtulmadığı hallerde form ile uyumlu bir kapak önerisi getirilmiştir.

OPSİYONEL + AKILLI AKSESUARLAR – KONİK Direk Tepesi Modüller

(h: 15m. den , h:8m.’ ye kadar kullanılan direklerde)

1- KONİK Direk Tepesi STANDART METAL BİTİŞ BORUSU

Direk üstüne herhangi bir fonksiyon yüklenmediğinde kullanılan bitiş borusudur. .

2- KONİK Direk Tepesi PLASTİK KAPAK ANTEN BORUSU (h: 15m den, h: 8m’ ye kadar kullanılan direklerde)

Lora Gateway; Bazı direkler üzerinde LoRA Aydınlatma Kontrolörleri ile haberleşen ve GSM üzerinden merkeze bilgi aktaran Gateway’leri yerleştirdik. (Anten) Fiziksel alana ve şehrin yoğunluğuna göre sıklığı ve lokasyonları otomasyon firması tarafından belirlenecektir.

İkinci olarak da buraya komünikasyon amaçlı çeşitli tedarikçilerin (GSM Operatörleri, Trunk Telsiz Altyapısı vs..) antenlerini monte etmeye yer sağlar.

3- KONİK Direk Tepesi ÇOK AMAÇLI KAFES ( h: 15m den , h: 8m’ ye kadar kullanılan direklerde)

(Lambaların ADAPTOR ‘ü ile uyumlu özel tasarım kamera ve hava ölçüm istasyonuna uyumlu montaj kafesidir.

1. Kullanım senaryosu:

Kamera: Cadde, sokak ve Bulvarlardaki hareketleri gözetlemek için direk üzerine Dome formatında kameralar kullanılması hedeflenmiştir.

Sabit Dome Kamera: Önem arz eden alt geçit girişleri, yaya geçişleri gibi sürekli gözlem altında tutulması gereken yerlere yönlendirilerek, sabit görüntü almak hedeflenmektedir.

Sabit kamera ile meydan yada çarşı girişleri gibi hareketin çok fazla olduğu alanlarda kullanılabilir.

Hareketli Zoom Kamera: Bu kamera ile Bulvar, büyük Meydan gibi alanlarda IBB Merkezi tarafından operatör kontrollü olarak olay, kişi takibi yapılabilir yada yapay zeka algoritmaları ile senaryolar oluşturulabilir. Direklerimiz üzerinde planladığımız panik butonlara basılması durumunda o panik butona atanmış en yakın PTZ kamera, direğe zoom yaparak güvenliği olay hakkında uyaracaktır. IBB Merkezinde kullanılacak CCTV yazılımları ile operatöre uyarı mesajları ve ekran görüntüsü üretilebilir.

PTZ Özelliği Security Path – Rota tanımlamaya imkan sunar.

IBB istemesi durumunda Mobil IBB uygulaması üzerinden yada IBB Web sayfası üzerinden görüntüler İstanbullular ile paylaşılabilir.

2. Kullanım senaryosu:

Weather Station: IBB tarafından tanımlanacak bölgelere yerleştirilecek hava istasyonları ile anlık olarak Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü, Yağmur Bilgisi, Nem Bilgisi, Aydınlık Seviyesi, Sıcaklık Bilgisi IBB Merkezine iletilecektir. IBB Mobil uygulamasını kullanan İstanbullular bu değerlere bölgesel olarak ulaşabilecektir.

* YOL / PARK AYDINLATMA/ B -UFAK BOY ARMATÜR

*Ürün ailesinde, ölçek olarak insan göz seviyesi ile münasebetin daha yakın olduğu; 6m ile 3m arasındaki tüm yüksekliklerdeki, ufak meydan, ara sokaklar, park, bisiklet yolu, gibi kullanım alanlarında gerekli ışık kaynağını barındıracak kapasitede, DÜZ direk üzerine SABIT boyunlu, UFAK boy armatür versiyonu da bulunur.

* Maximum 15 Modül Lens kullanımına izin verir. Matris sistemde, lens sayı ve modülasyonu ayarlanmak kaydıyla, M6 , dar yollar, ve yaya park bisiklet yollarında efektif şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış sokak aydınlatma armatürüdür.

* Ufak boy armatür, Konik direklerde bulvar aydınlatmalarına ilave olarak kaldırım aydınlatmasına cevaben ikincil fonksiyon için konik direğe, 3m. ile 5m. arasında, önceden kaynak ile sabitlenmiş boruya monte edilerek, Büyük boy armatür ile kombine kullanıma izin verir.

* Park, ara sokak gibi dar alanlarda ise tek veya isteğe göre çift kafa kullanımlarına izin veren iki farklı boyun ile düz direğe adapte edilir.

B- UFAK BOY ARMATÜR APLİK UYGULAMASI ve DUVAR MONTAJ APARATI

* Kullanımı hem bulunduğu senaryoların ölçeğine uyumu ve daha sempatik durması, hem de yeterli ışık kaynağını barındırabileceğinden UFAK armatürversiyonununarka bağlantı borusu değişerek APLİK olarak da kullanımı önerilir.

* 6m ile 3m .arasındaki tüm yüksekliklerdeki tüm kullanımlarda, Maximum 15 Modül Lens kullanımına izin veren, istenen ışıma gücünü matris sitemiyle ayarlama olanağı verir.

* Duvar ile bağlantısını sağlayan aparat ve arka flanş ilişkisindeki kurgu ile montaj sırasında verilen kararla 5’er derecelik eğimlerde monte etmeyi mümkün kılacaktır. Özellikle deniz kenarında, iskelelerdeki yapılarda sık kullanılan apliklerin ışığını denize kaçırmamak amacıyla, açılarını duvara doğru çevirme imkanını sunmak istedik. Ancak montaj sonrası ayar yapılması hedeflenmemektedir.

B- AKRİLİK DİFÜZÖR

* LED aydınlatmanın bilinen en büyük negatif özelliği gözlerde kamaşma yaratmasıdır. Ufak versiyonda, özellikle parklarda yere yakın kullanımlarında, bazı aplik kullanımlarında, daha yumuşak bir ambiyans yaratmak adına kaynağın önünde yarı geçirgen akrilik kullanımını öneriyoruz.

* Lens önlerinde yer alan şeffaf camı akrilik difüzör plakayı çevirmek bunun en pratik yolu olacaktır.

*Ancak; form dilini devam ettirebilmek açısından açılabilir kapakla birlikte kullanılabilecek, form ile bütünsel anlamda tasarlanmış bir ‘akrilik difüzör’ kullanımını öneri olarak getiriyoruz.

A ve B AYDINLATMA ARMATÜR BAŞLIĞI ORTAK FORM ÖZELLİKLER;

SOĞUTMA KAPAK İLİŞKİSİ

*Soğutucu ‘rib’ler ; Rib aralarının , dış koşullarda kir , toz, kuş dışkısı gibi sadece yağmur suyu ile akıp gitmesi mümkün olmayan inatçı kirlere karşı, bir üst kapak ile koruması sağlanır. Ribler kamufle edilir ve görsel olarak genel armatürün form bütünlüğü sağlanır.

* Gelişen teknoloji, LED yongaların giderek daha az ısı, daha fazla ışık sağlaması yönünde olmaktadır. Bundan cesaretle önerilen, kapak formu riblerin üzerinde toplanan ısının salınmasına izin verecek , yeterli aralığı bırakacak şekilde tasarlanmıştır.

OPSİYONEL/ GÜNEŞ PANELİ UYGULAMA

Alternatif Enerji Kullanımı: Yine armatürün form tasarımı kararlarında, üzerinde yer alan kapak GÜNEŞ PANEL aplikasyonuna uygunluk, teknoloji ile birlikte gelişme göstermeye devam eden bir konu olması itibari ile, geleceğe yönelik önemli bir kapıyı açık bırakmak amaçlı ele alınmıştır.

Araştırmalarımız sonunda gördüğümüz üzere, bugünün teknolojisi itibari ile verimli ve sürdürülebilir olmamasına rağmen, armatürün form ve kurgusunun panel kullanımına izin vermesi sebebiyle, opsiyonel olarak; sonradan panellerin, konvertörün ve yedek güç kaynağı pillerinin takılmasına izin veren ve bunu yaparken genel formu ile estetik açıdan uyumlu bir öneri getirmeyi uygun bulduk.

C-KATENER:

*İstanbul şehir planı ve özellikle tarihi bölgelerdeki sokakların dar yapıları düşünüldüğünde, ürün ailesi ile aynı dil ve mantığı takip eden bir KATENER versiyonun opsiyon değil bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.

*Armatürün ÇATI formu, beraberinde formun SAÇAK özelliği, ışık kaynağının yerleştirildiği noktadan bir miktar içeri çekilmesi, bu kez de İstanbul’un dar sokaklarında aydınlatmaya nerdeyse tek çözüm olan katener biriminde perdeleme görevini yüklenir ve ışığın asıldığı noktadan çevre evlere kaçacak ışığı minimuma indirgemeyi hedefler.

*Çoklu kullanımlarda da formun SAÇAK özelliği bir kez fayda salar ve ufka bakan kişinin gözünde kısa bir mesafeden sonra, katenerlerdeki LED ışık kaynaklarının tipik göz alma özelliğini minimuma indirger, hatta yan görünüşte kaynağı maskeler.

* h:7m ile h: 9m arasındaki farklı yüksekliklerdeki tüm kullanımlarda, Maximum15 Modül Lens kullanımına izin veren kapasitesi ile , istenen ışıma gücünü matris sitemiyle ayarlama olanağı verir.

GÖVDE “ÇATI” – Alüminyum Enjeksiyon Simetrik yapısı itibariyle benzer form ve ölçüde olmasına rağmen, yeni bir kalıp maliyeti isteyecektir. Üst gövde iki parçalı olup, A ve B tip aydınlatma armatür gövdesi imalatı ile benzer prensipte detaylandırılmıştır. (Yonga lens yuvası, fitilli cam, kapak, mandal detayları aynıdır.)

SOĞUTUCU RİBLER -Gelişen teknoloji, LED yongaların giderek daha az ısı, daha fazla ışık sağlaması yönünde olmaktadır. Bundan cesaretle sürücü haznesi; riblerin üzerinde toplanan ısının salınmasına izin verecek yeterli aralığı bırakacak şekilde üst tarafa yerleştirilmiş, ÜST ÇATI ile de boşluklar koruma altına alınmıştır.

D- BOLART

* Artık tamamıyla insanın yaşam ölçeğine, hareket alanına indiğimiz noktada ailenin BOLART birimi devreye giriyor. Dolayısıyla tasarım kriterlerimizde form dilinin en net algılanır, şehir kimliğine en doğrudan katkıda bulunan seviye olarak algılıyoruz.

* Tasarım kriterlerinde, İstanbul’un dokusu ile özdeşleştirdiğimiz, ‘aidiyet’ başlığı altındaki armatür tasarımının ‘çatı’ formuna gönderme yapan, aile ile uyumlu, ama rutini bozabilecek dozda farklı bir nebze ‘ikonik’ bir form olmasını istedik.

* Duruşu ile herhangi bir bağımsız firmanın ürünü gibi durabilecek akranlarından, kolaylıkla ayrışabilmesini, minimal olmasına rağmen akılda kalıcı olmasını, ancak park / peyzaj tasarımı ile asla yarışmamasını hedefledik.

* ‘ Çatı’ elemanının esas görevi olan, yine hiçbir şekilde ışığı göğe kaçırmamaktır. Formu bu kez, kenar hatları daha fazla yuvarlatarak, tehlike yaratabilecek köşelerden kurtulurken, daha sempatik bir formatta kullanmak istedik.

* Açılı, sivri tepeli ‘Çatı’ formu yine üzerinde kar kalmasına, herhangi bir çöpün bırakılmasına veya kuşların uzun süreli konaklamasından kaynaklanacak pislenmeye izin vermemek amacını korur. Form yağmur suyunun akışına izin vererek, doğal temizlenme sürecine destek olacaktır.

* Kafa ve gövdenin parçalanabilir yapısı, aynı dili devam ettirerek ve aynı direk parçasının kullanımı ile SINIR DİREKLERİ olarak da kullanılmalarına olanak tanır.

*Hatta gövdesine önerilen çengel yapı ile birbirleriyle uyumlu bir şekilde, beraber hareket ederek parapet görevi üstlenmelerine olanak vermektir. Takma aparatları ile detaylandırılarak, zincir, cam, yatay direkler ile çeşitlendirilebilirler.

*Gövdenin bu yapısı çoğunluklu düz kullanılacak kapaklarda, bazı özelleştirilmek istenen alanlarda, Dekoratif Kuşak dekorlar arasında hemen her bölgeye kullanılabilecek, ‘Punto’ deseninin de Bolartlar ile ve Sınır Direklerine taşınmasını imkanını da sunar.

(Desenli kapaklar demir döküm olacağından, direklerde önerdiğimiz her dekorun kullanılmasını önermiyoruz. Ancak zaman içerisinde, karar alıp, yeni kalıplarla ilaveler yapmak da mümkündür.)

UFAK APLİK

Bolart aydınlatma armatürü, yapısı itibari ile bir montaj eklentisi ile aplik olmaya çok uyumlu olduğundan, parklarda, sokak aralarındaki ufak meydanlarda, yaklaşık h: 2.50m -3.00 m. gibi yüksekliklerde, ara yol aydınlatmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

AYDINLATMA AİLESİ / RENK ÖNERİLERİ

OTOBAN / YOL AYDINLATMALARI

Konik direklerde otoban, bulvar aplikasyonlarında tüm şehre yayılması söz konusu olduğundan her şartta bulundukları lokasyona uyumlarının sağlanması adına, nötr bir renk olan GRİ renk kullanımı önerilmektedir. RAL 7037 STAUBGRAU

ARA YOL / PARK / BİSİKLET YOLU AYDINLATMALARI

Zengin, farklı doku ve renk kartelasına sahip ara sokaklarda, renk kartelasını domine eden binalarla uyumu sağlamak adına, ve belli bölgelere aidiyet kazandırmak adına, genel kullanımda önerilen GRİ rengine ilave olarak kromatikrenk kullanımı önermekteyiz.

Ancak 6 m. altındaki uygulamalarda , apliklerde ve bolartlarda, bulunduğu çevrenin genel görünüm ile yarışmamak kaydıyla, içeriğinde gri rengin dominant olduğu, yani kroması düşük tonlarda (özellikle bina taş dokularından ve yine binalarla bütünleşmiş sarmaşıklardan yola çıkarak) ilave 3 renk önerisi yapılmıştır. ( Tabi ki son karar prototip üzerinden yapılan denemelerden sonra finalize edilir.)

Önerilerimize yakın gördüğümüz tonlar;

RAL 1019 GRAUBEIGE / RAL 7034 GELBGRAU / RAL 8025 BLABBRAUN

2 BÖLÜM: DÜN . BUGÜN . YARIN

DİREKLER – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

Opsiyonel KUŞAK Ailesi

2.A DEKORATİF KUŞAK ÜRÜN AİLESİ / KULTUR – ZAMAN – ALGI – BELLEK

Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve sürdürülebilirlik

*ÇOKLU ALGI

*KUŞAKLARDA ÖNERİLEN DESEN ÇEŞİTLERİ:

*KULLANIM ALANLARI, ŞEHİR DOKUSU İLE İLİŞKİLENDİRME

* SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU; GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK KULLANIMI

2.B AKILLI KUŞAK ÜRÜN AİLESİ / FONKSİYON – GELECEĞİN İSTANBULU

Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve sürdürülebilirlik

* OPSİYONEL+AKILLI AKSESUARLAR – DÜZ Direk Üzeri Modüller, Kullanım senaryoları

* ORTA Panel; TİP 1 Direk Göz, Kol Seviyesi Kullanım

* ORTA Panel; TİP 2 H:2.50 Altı Kullanım

* ORTA Panel; TİP 3 H:2.50 Yukarısı Kullanım

* SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

DİREKLER – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

İstanbul büyük ve hızla büyümeye devam eden, kozmopolit yapısı ile, zengin ve birbirinden çok farklı dokuları ile zıtlıkları barındıran bir şehir. Uzaktan siluetini seyretmek ne kadar dinlendirici ise, sokak ölçeğinde yaşanan deneyim ve görsel veri yoğunluğu özellikle yeni ziyaret edenler için bir o kadar baş döndürücü ve yoğun bir deneyim.

Tespitler:

Şehri aydınlatmak, güvenliği sağlamak, yönetmek ve yönlendirmek amacıyla farklı zaman dilimleri içinde yerleştirilen, farklı farklı fonksiyonları özensizce bir arada barındıran, göz seviyesinde algı alanımıza giren ve görüntü kirliliği oluşturan farklı dilde pek çok direk bulunmakta.

Direkler tespitlerimiz sonucu vandalizme ve özensiz kullanıma en açık bölümler. Çünkü ulaşılabilir ve göz seviyesindeler. Çok miktarda duyuru afişlerinin kolay çıkmayacak şekilde yapıştırılmış olması, flamalar, taksi çağırma kutuları bunlara en bariz örnekler.

Tasarlamakta olduğumuz aydınlatma ailesi ile her bir aydınlatma armatürü taşıtmak için bu resmin içinde bizim direklerimiz de yer alacağına göre, bu karmaşaya bir yenisini eklemenin bizi tatmin etmediği gibi sorumlu kıldığını düşünüyoruz. Ve var olan vandalizm gibi ve özensiz kullanım gibi problemlere de nasıl bir çözüm getiririz, nasıl daha anlamlı hale dönüştürürüz düşüncesi ile tasarım stratejimizi belirledik.

Biri estetik açıdan, diğeri fonksiyonel açıdan direkleri göz seviyesinde özel kılmak ve ilk elde şehir sakinleri tarafından korunması gereken bir obje gibi sahiplenilmelerini sağlamak.

Direk, göz seviyesinde ve bir kol mesafenizde bulunan, sadece görsel değil dokunsal temasa izin veren bir mesafede. Görevi gece şehri yaşanır ve görünür kılmakla bitse bile, gündüz varlıkları ile her yerdeler.

Böylece standart direk tasarımımıza ilave olarak, her direkte olması gerekmeyen, ama montaj öncesi alınacak stratejik kararlarla belli lokasyonlardaki direklerde, ekstra takılabilecek iki tip KUŞAK ailesi tasarladık.

2. A DEKORATİF KUŞAK ÜRÜN AİLESİ / KULTUR – ZAMAN – ALGI – BELLEK

Bu KUŞAK öyle bir referans olsun ki, İstanbul’un sadece geçmişine değil, bugününe ve geleceğine bütünsel bakan bir duruşu olsun istedik.

İstanbul’a, İstanbulluya, İstanbul Benim diyen herkese özgün olsun istedik.

İstanbul tarihi zenginliği ile ve görsel kalabalıklığı, zıtlıkları barındıran bağımsız dokuları ile özellikle şehirle yeni etkileşime giren yerli yabancı ziyaretçilere baş döndürücü vebir o kadar yorucu bir deneyim sunar. Bambaşka dokuları ile ayrışan semtler, tarihi dokusu kadar eklektik yapısı, bazen yönününüz şaşırmanıza sebep olan yoğun bir görsel veri akışına sebep olur.

İstanbul’da çekebileceğiniz yüzlerce fotoğraf karesinde,

‘Arka planda yer alan aidiyetsiz bir sürü direkten biri olmak yerine acaba tasarladığımız aydınlatma elemanının direği ile İstanbul’u deneyimleyen yerli yabancı bir ziyaretçiye, ya da lokal kullanıcısına bu seviyede neler sağlayabiliriz ? ‘ sorusu ile yola çıktık.

Sadece İstanbul’a ait, hangi semtte olursanız olun, görür görmez, İstanbul için tasarlanmış bir aydınlatma elemanının varlığına referans olan, İstanbul’a ait bir marka / ‘ trade mark’ olsun istedik.

Bil bakalım hangi şehirdeyim ?

İstanbul ?

Peki İstanbul’un neresindeyim ?

ÇOKLU ALGI

Görsel olarak çevremizi algılama şeklimiz bir kamera kadar otomatik değildir. Çevreden aldığımız verilerin pek çok deneyimle birleşerek, işlenerek beyinde tekrar oluşması ile belirlenir algı ve hafıza devreye girer.

Psychological Science dergisinde bulguları yayınlanmış makalelere göre, ezberlemek gibi bir niyetimiz olmasa da, bir objeyi dokunarak incelemenin, o objeler için, detaylı ve kalıcı bir hafıza oluşturmamızı sağladığı, hatta objeler arasında görsel detay da bariz olmayan ince farkların dahi, heptic deneyim ile ayırt edilebildikleri sonucuna varılmıştır.

Fabian HUTMACHER ;Department of Psychology, University of Regensburg, Regensburg, Germany

Touch Can Produce Detailed,
Lasting Memories
“These results suggest that the human mind effort lessly and automatically stores detailed and durable representations of a vast amount of perceptual experiences, including haptic ones,” says Hutmacher. “We want to explore the idea that storing such a vast amount of information may in fact be functional as it may guide our behavior and contribute to its fine-tuning without being accompanied by conscious experience.”

İlk dokunmak istediğimiz İstanbul’un yaşayan nüfusunun kalbidir. İkincisi de tabi ki İstanbul’un farklı semtlerini gezen ve bunları hafızlarında kodlamaya çalışan yerli yabancı ziyaretçilerdir.
Buradan çıkışla, ürünün tasarımında görsel algı, dokunsal algı ile güçlendirilecek şekilde (multi/sensory) çoklu duyuya dayanarak yorumlanmıştır. Bunu ise direk üstlerine sonradan, istenen noktalarda takılabilen; ‘KUŞAK’ önerdiği farklı dokular ile İstanbul tarihinin farklı kuşaklarına, dününe, yakın tarihine, bugününe, ve yarınına referans verecek şekilde farklı katmanlarına gönderme yapar. Görüntüler, hafızayı güçlendirici, akılda kalıcı kılan dokunsal algı ile desteklenmiştir. Amaç desen ile özgün semtleri deneyim içinde eşleştirilebilmek ve akılda kalıcı iz bırakmaktır.

KUŞAK- KEMER Osmanlı tarihinde de Türk kültüründe de, hanedan olsun, halk olsun, giyim kültürümüzde; seviye, yaş, cinsiyet gözetmeksizin, kıyafetlerin vazgeçilmez bir parçası olup kullanan ile ilgili pek çok ipucu barındıran bir ögedir.

Bu referans ile direkler ile göz seviyesinde etkileşimde olduğumuz noktalarda, akılda yer edici ve bir sokak lambasının, direk ölçeğinde fotoğrafta görür görmez İstanbul’a mal olmasını istediğimiz bir dizi KUŞAK tasarladık.

KUŞAKLARDA ÖNERİLEN DESEN ÇEŞİTLERİ:

Desen 1: ‘MUKARNAS’ ile İslami mimarinin mükemmel matematik kurgusunu sergileyen mimari yapılara ve detaylarına,

Desen 2: ‘ZIRH’ ile İstanbul boğazının gerçek sahibi balıklara, onların zırhlarının harika dokusuna, (ki şehrin tarihindeki çok katmanlı dönemlerin savaş kıyafetlerinde de benzer zırh dokusuna rastlanır)

Desen 3: ‘PUNTO’ ile farklı kültürlerin birlikteliğine ithafen, geçmiş dönem kıyafet, aksesuar, silah, alet, yapı detaylarındaki metal işçiliğinin ortak bir elemanına, göndermeler yaparak tasarlanmışlardır.

Desen 4: ‘FASAT’, ışığın oyununa her yönden zarifçe cevap veren kırık yüzeyli dokusu ile şehrin Cumhuriyet döneminde şehrin modern gelişimine, zengin, eklektik yapısına,

Desen 5: ‘DATA’ ile bugünün ve geleceğin vazgeçilmezi dijital dünyanın en basit sembolü olan verilerin noktalarla ifadesine,

Desen 6: ‘LINK’ile minimal ve modern mimarinin çizgilerini taşıyan, gökdelenlerin hakim olduğu iş merkezlerini barındıran bölgelerde, görsel anlamda birbiri içine geçmiş geometriye ve aralarındaki görünmez iletişim ağına göndermeler yaparak tasarlanmışlardır.

KULLANIM ALANLARI, ŞEHİR DOKUSU İLE İLİŞKİLENDİRME

*PUNTO ve MUKARNAS geçmişe yaptığı göndermeler ile tarihi eserlerin yoğunlaştığı bölgelerinde,

*ZIRH tüm boğaz ve kıyı ile irtibatta olan bölgelerde,

*FASAT hemen her semtin yapısına uyum sağlayacak formatta,

*LINK ve DATA ise yalın ve geometrik yaklaşımı ile modern yapıların gökdelenlerin hakim olduğu iş merkezlerinin bulunduğu semtlere uyumlu olmaları hedeflenerek tasarlanmışlardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU; GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK KULLANIMI

Opsiyonel kullanıma izin veren bu kuşakların her aydınlatma direğinde kullanılmasını önermiyoruz. Özellikle bulvar, otoyol gibi insan ile birebir temasının minimum seviyede olduğu alanlarda direğin yalın hali kullanılır.

Ancak, ürünün birincil fonksiyonu olan aydınlatma olması ile birlikte, bu eklenti insan ölçeğinde hem görsel hem dokunsal temas sayesinde kurduğu duygusal bağ açısından ürünün İstanbullu tarafından sahibiyeti ve geçici ziyaretçiler açısından bir ‘trademark’ olması açısından, tasarımımızın en önemli parçası. Günümüzün çok önemli bir konusu olan sürdürülebilirliğe de vurgu yapmasını istiyoruz.

Diğer taraftan sadece dekor amaçlı olması itibari ile, doğru malzeme kullanımının ekstra değer yarattığı günümüz koşullarında, doğadan ekstra malzeme kullanmak yerine geri dönüşümlü bir malzeme ile üretilmesini önererek varlığını sürdürülebilirlik açısından meşru kılmak istedik.

TEKNİK ve MONTAJ BİLGİSİ :

KUŞAK 100% geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir termoplastik malzemeden sıkıştırma / press kalıplama yöntemi ile üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Malzeme ısıtılarak preslenebilecek seviyede yumuşatılır, likit haline gelmez. Sonuçta eritilmesine karar verilen plastik atıkların rengi doğrultusunda, renk kontrolü yapılabilir, hafif alacalı bir desen önerecektir. Belediye tarafından doğrudan toplanan atık plastik ile direkt sonuç alınabilir. Üretim yöntemi için; düz plaka yerine, döküm için Parçalı Bileşenli kalıp metodu kullanarak bu formatta üretime öncülük yapmış Smile Plastics firması örnek olarak incelenebilir

https://smile-plastics.com/
https://www.material-lab.co.uk/journal/interview-smile-plastics/

15 mm. ve üzerinde kalınlıkta döküm yapılması mümkündür. Üst kısmı hafif bir bombe ile bitirilerek yağmur suyunun orta kısımda toplanması engellenir.

Montaj yöntemi:

1.adım: Önceden boru üzerine (arada bir conta ile) sıkıştırma yoluyla monte edilmiş alt ve üst olmak üzere iki metal kelepçe vardır. Kelepçenin her parça için ayrı kulakları vardır.

2.adım: İki parça halindeki dekor, hafif üstten geçirilip iç yapısında kelepçe kulaklarını içine alan yuvalar sayesinde kapanır.

3.adım; Hafif aşağı doğru itme yoluyla önce bir taraf, sonra karşı taraf yerine kilitlenir. Böylelikle üzerinde bir cıvatalama yöntemi kullanılmasından kaçınılır. İki parça halinde üretilen dekoratif kuşaklar sadece kendini taşır. Hatta alt kısımda bazayı oluşturan kalın kısmın üstüne oturur.

2.BAKILLI KUŞAK ÜRÜN AİLESİ / FONKSİYON – GELECEĞİN İSTANBULU

AKILLI SİSTEM KURGUSU ve DİREK ÜSTÜ APARATLAR

Tespitler

*Şehri aydınlatmak, güvenliği sağlamak, yönetmek ve yönlendirmek amacıyla farklı zaman dilimleri içinde yerleştirilen, farklı farklı fonksiyonları barındıran, göz seviyesinde algı alanımıza giren ve görüntü kirliliği oluşturan farklı dilde pek çok direk bulunmakta. Oysa alt yapısı izin verse pek çok fonksiyon tesadüfi değil, estetik ve organize bir şekilde aynı direkte toplanabilir.

Tasarladığımız aparatlar, standart direk tasarımına ilave olarak, her direkte olması gerekmeyen, ama montaj öncesi alınacak stratejik kararlarla belli lokasyonlardaki (h: 6 m den , h:3m’ ye kadar) DÜZ direklere takılabilen, ekstra AKILLI KUŞAK’ üniteleridir.

Halihazırda elektrik enerjisininim geldiği direklerde, akıllı üniteler kullanarak direkten maksimum verim sağlanması hedeflenmiştir. Bugünün teknolojisini aktif bir biçimde kullanabilecek ancak yüzünü hızla gelişmekte olan gelecek senaryolarına da dönmüş, altyapısı evrilmeye müsait, yeni fonksiyonlar barındırmaya, eklemeye/ çıkarmaya uyumlu, bir ürün ailesi tasarımı ile zamanla yeni fonksiyonlar eklenmesi istendiğinde ilave direk gerekmeden çözülebileceğini, böylece görüntü kalabalığına da çözüm olabileceğini öngörüyoruz.

Kent Uygulamalarını Desteklemek amaçlı, tasarladığımız aparatlar ile yaratılabilecek ‘Akıllı sistem’ ve bunlar ile önerilen ‘Kullanım Senaryoları aşağıdaki gibidir:

OPSİYONEL+ AKILLI AKSESUARLAR–DÜZ Direk Üzeri Modüller
(h: 6 m den , h:3m’ ye kadar kullanılan direklerde)

Park, meydan gibi insan ölçeğinde yere daha yakın formatta, direk üzerine takılabilen opsiyonel konsol olarak tasarlanmıştır. Karşılıklı takılan iki parça ve orta kısmında değişerek farklı kullanım senaryolarına izin veren farklı orta panellerden oluşmaktadır.

ORTA Panel; TİP 1

Direk Göz, Kol Seviyesi Kullanım

USB Charge Ünitesi:

Bazı direklerde USB Şarj ünitesi olacaktır ( Enerjinin aydınlatma armatür üzerinde kullanılacak Fotovoltik panellerden sağlanması uzun vadede imkan dahilinde olabilir. Üretici firma görüşü alınmalıdır.)

220V Priz – Monofaze

Akülü Tekerlekli sandalye, Elektrikli Araç, Elektrikli Scooter, elektrikli bisiklet, Gingervs..’yi yada kişisel kullanım tel vs..yi şarj etmek için IBB kart , IBB Mobil Pay Uygulaması ile ödeme yapılarak dakikalık ve saatlik aktive edilen ve ödeme yapılan istasyon. Temassız kartı yada QR kod ile ödeme. IBB’nin kararı ile bazı direklerde aynı ekran üzerinden Metro, Metrobüs, Ulaşım kart yükleme noktası tanımlanabilir.

380V Priz – Trifaze

Elektrikli Araç hızlı şarj etmek için IBB kart, IBB Mobil Pay Uygulaması ile ödeme yapılarak dakikalık ve saatlik aktive edilen ve ödeme yapılan istasyon. Temassız kartı yada QR kod ile ödeme.

Entegre Hoparlör; şarj üniteleri ile aynı kabuk içine Özel tasarım. (Kamera ile koordineli kullanılarak üst seviyede kullanılır.)

IBB tarafından yapılacak merkezi duyurular, Acil Anons Mesajları ve festivallerde müzik yayını için direk Üst Gövdesinde entegre tasarım hoparlör montajı önerilmiştir. Hoparlör merkez ile iletişimini kablosuz olarak yapacaktır. Wireless vericiler direkler üzerinde Akıllı kapaklar üzerinde çözülecektir.

Info Noktası

İşaretlenmiş direklerde IBB uygulaması ile Blue Tooth üzerinden eşleşme yapılacaktır, uygulamada açılacak ekran ile kullanıcı isterse IBB Info merkezini arayabilecek, isterse de o bölge için önceden kaydedilmiş video, sesli kayıtları Cep telefonu üzerinden dinleyerek İstanbul hakkında bilgi edinebilecektir. WI-FI noktalarıdır.

Acil Çağrı Butonu

İstanbul kozmopolit bir şehir olması ve iç göçün yoğun olması ile şehir sakinlerinin ekonomik seviyeleri arasındaki uçurum ve bunların yarattığı dengesizlik, diğer yandan yepyeni bir ülkede korunmasız hissedebilecek pek çok yabancı misafir… Doğu ülkelerine mal edilen taciz hikayelerine bir son vermek amacıyla şehirde caydırıcı olabilecek bir kurgu üzerine konsantre olunmuştur.

IBB tarafından belirlenecek güvenlik noktalarında Acil çağrı butonu / Uyarı monte edilecektir.

Butonlar gereksiz kullanımları engellemek için Double Action butonlar kullanılacaktır. Butonlar hem sağlık hem de güvenlik amaçlı kullanılacaktır. Butonlara basılması durumunda CCTV – Kamera senaryosu devre girecek, IBB Merkezi gözlem istasyonuna Alarm gidecek ve Bekçi, Polis, Ambulans gerekli yönlendirme Merkez tarafından yapılacaktır.

Bekçi Tur Sistemi

Bekçilerin, Temizlik Ekibinin yada İBB Bakım Onarım Arıza ekiplerinin periyodik kontrollerini takip etmek için Bekçi Takip Sistemi Tur Noktaları direk üzerine monte edilecektir. Bu sayede sabit Bekçi turu bölgeye tanımlanmış olacaktır.

ORTA Panel; TİP 2

H:2.50 altı kullanım

Lineer Gösterge;H:2.50 metrenin altında bulunması gereken sensörleri ve bunun göstergesini barındırır.

IBB tarafından tanımlanacak bölgelere yerleştirilecek birim, entegre hava kalite, ısı, ses, nem sensörleri ile anlık olarak Sıcaklık, Nem, Hava Kalitesi, Gürültü Bilgileri IBB Merkezine iletilir. IBB Mobil uygulamasını kullanan İstanbullular bu değerlere bölgesel olarak online olarak da ulaşabilecektir.

Hava Kalite / Sıcaklık / Nem Sensörleri ve Göstergesi; Yayaların anlık olarak kirlilik ve sıcaklık bilgilerini görebilmesi için bazı direklerde lineer gösterge kullanılacaktır. Buna ek olarak görsel referans sunabilen lineer led gösterge ile farklı renklerde kodlanabilen göstergeler, şehirde dolaşanlara o an için hava kirliliğinin oranını ya da sıcaklığın seviyesinin NORMAL ARALIKLARIN neresinde olduğunu görsel olarak sunar. (MAVİ: Hava Kalite, YEŞİL: Nem, TURUNCU: Gürültü, KIRMIZI: Sıcaklık)

Ses / gürültü tanımlama; Yapay Zeka Algoritmaları kullanılarak çığlık, silah sesi, kaza gürültü gibi sesler ayrıştırılarak IBB Merkezi Gözlem Birimine Alarm olayı olarak LoRA Altyapısı kullanılarak aktarılacaktır. Aynı altyapı kullanılması sayesinde her alarm olayı kamera sistemi ile entegre edilecektir bu sayede “Direklerimiz üzerinde planladığımız panik butonlara basılması durumunda o panik butona atanmış en yakın PTZ kamera, direğe zoomlayarak güvenliği olay hakkında uyaracaktır. IBB Merkezinde kullanılacak CCTV yazılımları ile operatöre uyarı mesajları ve ekran görüntüsü üretilebilir.”

Ateş Ölçer; Günümüzün koşulları devam ettiği takdirde, sistem kurulu olduğundan istenirse, bu akıllı paneller sayesinde, standart kanallara ‘Termal Kamera’ yada ‘IR Ateş Ölçer’ ile bazı noktalarda vücut ısı ölçme olanağı sağlanabilir.

ORTA Panel; TİP 3

H:2.50 Yukarısı Kullanım

*İstanbul pek çok festivale ev sahipliği yapan ve sanatsal açıdan zengin kültüre sahip olan bir şehir olarak bir müze, bir sahne gibi değerlendirilmelidir. Aydınlatma başlığı altında vurgulanmayı, öne çıkarılmayı hak eden pek çok tarihi doku ve esere sahip olması tespitinden yola çıkarak genel aydınlatmaya ek olarak AKILLI KUŞAK’ların önerdiği raylı birimde, spot ışık kullanımını öneriyoruz.

*Özellikle şehrin dokusu gereği araba yolları ile iç içe geçmiş kale duvarları, bina cepheleri, tarihi bahçe duvarları , çeşmeler vb. gibi araya sıkışmış değerler, standart yol aydınlatma direklerimizin sırt kısmına monte edilecek Akıllı Kuşak ve spot uygulaması ile doğru yönlendirmeler yapılarak özel olarak aydınlatma imkanı verecektir.

Gobo ve Spot; Dekoratif objeler Heykel, duvar, …. Gibi özel aydınlatmaya ihtiyacı olan cisim vb. aydınlatmak yada özel günler için ekstra aydınlatmaya ihtiyaç olan durumlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. LED kullanılması sayesinde Renkli Işık opsiyonları da bulunmaktadır.

Armatürler Aydınlatma Rayı üzerine monte edilecektir, bu sayede marka bağımsız ray montajına uygun her türlü armatür kullanılabilecektir. ( Pafta çizimlerde önerilen spot aydınlatma, ürün ailesine form dili açısından uygun tarzda tasarlanmış, ancak bu bakış açısı ile, öncelikli olarak detaylandırılmamıştır)

Projektör; Festivaller sırasında kullanılabilmesi için, önceden belirlenen lokasyonlarda yerleştirilen Tip 3 ile , Standart Aydınlatma Rayı üzerine Monte edilecek mini GOBO Projektörler ile yere ya da duvara Logo, Text, Görsel yansıtılabilecektir.

ORTA Panelsiz Kullanım, Opsiyonel Akrilik Difüzör:

Orta panel ve Aparat barındırmayan konsolda, ufak bir Led ve Akrilik difüzör kullanımı ile, Afet, Kaza; Acil durum senaryolarında kullanılmak üzere, aydınlatma amaçlı olmayan ( ‘karanlık gökyüzü’ amacımıza engel olmayacak formatta, belli uzaklıktan okunabilen, sadece iletişim amaçlı bir ışık kodlama olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.
ORTA Panelsiz Kullanım, Flama Taşıyıcılar

Orta panel ve Aparat barındırmayan konsolda, tekli ve ikili (üst + alt) olmak üzere, aynı konsola monte edilebilen yatay taşıyıcı tasarımlarıdır. Tespitlerimizde, belki de aydınlatma direklerini en çok işgal eden flamalar, bayraklar ve bunların tek formatta olmayan, hatta bazen estetik kaygıdan yoksun tutturma detaylarına çözüm olarak akıllı kuşak ailesi içinde bütünsel bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarlanmışlardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Opsiyonel kullanıma izin veren bu kuşakların her aydınlatma direğinde kullanılmasını önermiyoruz. Özellikle bulvar, otoyol gibi insan ile birebir temasının minimum seviyede olduğu alanlarda direğin yalın hali kullanılır.

Farklı zamanlarda, farklı kullanım alan ve senaryolarında temel tasarım görüntüsünü değiştirmeden senaryolar oluşturmak i hatta gelişen teknolojinin entegresine izin vermek akıllı kuşakların çıkış noktasını oluşturur. Bu bakış açısı ürünlerin sürdürülebilirliğini kuvvetlendirir.

* Standart tek taraflı bir konsol tasarımı boruya iki tarafından sarılır. Sadece orta KAPAK değişerek, farklı kullanım senaryolarına uygunluğunu sağlanır. ( Tüm malzemeler plastik enjeksiyon olarak düşünülmüştür.) Yerinde montajdan önce, direk imalatında akıllı parçanın geleceği lokasyonda enerji aktarımına izin veren bir standart kablo deliği bırakılması gereklidir.

* Sadece orta kapakları değiştirmek suretiyle, yine pek çok yeni duruma adapte olabilecek , ama bunu yaparken aynı dile sahip olan aydınlatma ürünleri kullanımını mümkün kılar.

*Uzun vadede, Akıllı Kuşaklara entegre edilecek formda detaylarla, ‘ Işıklı Panolar, hatta dijital flama formatında yeni teknoloji, OLED Duyuru Ekranları tasarlanarak, zaman içinde yeni tasarımların eklenmesine izin vereceğini öngörüyoruz.

* Park, meydan, ara yollar gibi insan ölçeğine yakın formatta, duruma göre tekli, üst üste ikili, üçlü, veya dekoratif kuşaklarla kombine ya da üst seviyede, armatür altına monte etmek ve senaryoları çeşitlendirmek mümkün.

* Bu birimlere yüklediğimiz görevler-aparatlar, teknolojisi sayesinde, direklerin birbiri ile haberleşmesi, adreslenebilmesi, uzaktan yönetilebilme, veri toplama özellikleri ile, raporda detaylı olarak açıkladığımız pek çok kullanım senaryosu ile İBB merkezi otoritesi ile yönetilebilen, şehre daha efektif hizmet verebilmesi amaçlanmıştır.

* BÜTÜN PARÇALAR, DİREK ÜZERİNE DELİK AÇMADAN MONTE EDECEK ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

VANDALİZME KARŞI SEÇİLECEK ENJEKSİYON MALZEME TİPİ (Alüminyum ve / veya Plastik) ÜRETİCİYLE BİRLİKTE TESBİT EDİLMELİDİR.

3. BÖLÜM: KAYNAŞMA POTASI; MEYDANLAR

İSTANBUL MEYDAN AYDINLATMA – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

ÜRÜN AİLESİ Birimlerin Tanımları, Öne Çıkan Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojileri, Bakım Yenileme ve sürdürülebilirlik

* AKTİVİTELER / FESTİVALLER / KAYNAŞMA

*DİREK ÜSTÜ ‘ BAZAAR’ ASKI ÜNİTESİ

* PİVOTLU DİREK TABANI

* DİREK TABANINDA ‘DİVAN’ PLATFORMU

* SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

İSTANBUL MEYDAN AYDINLATMA – Sürece Yaklaşım, Tespitler ve Tasarım Kararları,

MEYDANLAR / AKTİVİTELER / FESTİVALLER / KAYNAŞMA

Meydan aydınlatmak için önce bu alanların anlamını kurgulamak gerekli düşüncesiyle tasarım kriterlerimizi oluşturduk. Bizce, meydanlar şehirler ve yaşayanları için nefes aldıran, bir araya gelmek , kutlamak, anmak, duyguları paylaşmak, paylaştıkça kaynaşmak için kullanılan değerli ve kritik noktalar olmalıdır. Bir şehri benimsemenin yolu da bu birliktelikten geçer düşüncesindeyiz.

Dolayısıyla bu bölgeleri aydınlatma fonksiyonu alanı görünür kılmanın çok ötesinde olmalıdır. Bu bakış açısıyla, hem şehrin sahipleri ve hem de ziyaret edenler için daha fazla zaman geçirilen, davetkar alanlar haline getirmek fikrine odaklandık.

Mevcut aydınlatma armatürleri ve direkler alanlarda zaten varlık göstermek durumunda. Dolayısıyla, tasarımımızı esnek formatta, mevcut direklere yenilerini eklemeden, genel aydınlatma görevi yanında, festival , enstalasyonlar, günlük kur/ kaldır tarzı organizasyonlar, organik pazarlar, sanat aktiviteleri ve bunun gibi şehri yaşatan, meydan aktivitelerine özelleşerek, fayda sağlayacak şekilde tasarlamak istedik.

DİREK ÜSTÜ ‘BAZAAR’ ASKI ÜNİTESİ

BAZAAR aparatı bu amaçla tasarlanmış bir eklenti olup, 2 eksende 4 kolda yayılabilen bir kablo tutucudur. Direkten direğe tanımlanan eksende elektrik iletimini sağlayan bir kesişme noktası olarak tanımlanabilir. Amaç zaten meydanda var olan aydınlatma direklerinin farklı aktivitelerde yeni taşıyıcılara ihtiyaç duyurmadan muhtelif kurgulara imkan tanımasıdır.

Tasarımımızda, direkler arasına atılacak kablolama sayesinde, ara alanlarda Katener kullanımına izin verir.

PİVOTLU DİREK TABANI

Standart direklerimizle uyumlu , özellikle ‘Bazaar’ askı üniteleri ile gergi teller, tenteler kullanıldığında, direkler arasında oluşabilecek tansiyonu dengelemek, desteklemek adına, direklerin açılandırılması gerektiğinde kullanılır. Maksimum. 5 dereceye kadar eğim öngörülmüştür.

DİREK TABANINDA ‘DİVAN’ PLATFORMU

Meydanlarda vakit geçirilsin, kaynaşılsın ve etkileşim daha fazla olsun diye yola çıkmıştık. İstanbullu aydınlatma elemanlarını her türlü sahiplensin istedik.

Direklerimiz Akıllı Kuşakların da eklenmesi ile bulundukları noktada adreslenebilen birer röper noktası hatta buluşma noktası haline gelebilirler.

Akıllı ünitelerden sunulan servislerin konforla kullanılabilmesi, özellikle yürümekten bitap düşen yerli yabancı ziyaretçilerin uzun oturup, ayaklarını uzatıp soluklanabilmesi, İstanbul’u seyre dalıp, o lokasyona ait, İstanbul (BlueTooth ile paylaşılan) hikâyelerini, şiirleri, müziklerini, dinlemelerini sağlamak platformun çıkış noktasıdır. (bknz. TİP 1İnfo Noktası Detaylı Senaryo)

Bu noktalarda aydınlatma da sağlayabildiğimiz için, şarj üniteleri, Wİ-Fİ servisi ile, İstanbullunun gece gündüz bir durağı, evi ya da ofisi dışında da, bir çalışma alanı olsun, arkadaşları ile buluşma noktası olsun istedik.

Adı ‘DİVAN’ da olsa, bu ünite sadece insanların soluklanması için tasarlanmış bir oturma, dinlenme ünitesi olmayıp, şehrin diğer sakinleri olan, sokak kedileri ve sokak köpekleri için de, bir konaklama noktası (özellikle kışın taş kaldırımların soğuğundan kaçabilecekleri bir düzlük),insanlar ile kaynaştıkları bir nokta olması hedeflenmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

*Aydınlatma direklerinin meydan planında yerleşim kurgusuna bağlı olarak, direkler arasında yaratıcı her türlü yeni tasarımlara, enstalasyonlara izin verecek şekilde, gergi sistemler, gölgelikler, ufak lambalar taşıyan kablo atkılar vb. gibi farklı tasarımlarla gündüz güneşten koruyan gölge bir alan, gece ise ışıklı bir ‘arkat2 yaratmaya olanak sağlayacaktır.

*Alt yapısı sağlandıktan sonra farklı semtlerde, bu elemanlarla yapılabilecek farklı kombinasyonların amacı, ekiplerin hayal gücüne ve yaratıcılığa imkan tanımış olmaktır. (*Çizimde önerilen tente sistemi, sembolik bir kurgu olup bu aşamada tarafımızdan önerilen özgün bir tasarım yapılmamıştır.)

*Akıllı kuşak tiplerinin farklı kombinasyonlarla senaryoya katılması ile de bu alanların tanımlarında çeşitlemelere gitmek mümkün olacak.

*Akıllı Kuşak’ Panel Tip 3’lerin üst seviyelerde kullanılması ile meydanlara spot aydınlatmaları kullanabiliyoruz. Meydanlardaki yer alabilecek, heykel, havuz, türbe vb. gibi değerler ilave hat çekilmeden vurgulanması sağlanabilir.
(bknz. TİP 3 Akıllı Kuşak Kullanım Detaylı Senaryo)

*Direklerde Akıllı Kuşakların da kurgunun içine katılması ile birlikte bu alanlar nerdeyse bir fuar alanı gibi davranabilecek, eklenebilen, spot ışık, hoparlör, kamera, projeksiyon, Wİ-Fİ, farklı şarj üniteleri, informasyon ve ulaşım kart yükleme noktaları ile her türlü kullanıcı için bir cazibe merkezi haline gelecektir.

*Aynı alanlar, bir önceki senaryoda geçen aynı ekipman grubu ile özel milli ya da dini bayramlarda, festivallerde, tematik uygulamalara izin verirken (ramazanda iftar birliktelikleri, anma törenleri vb); bir felaket senaryosunda ise, aynı meydanın şehirlinin güven duyacağı bir toplanma, haberleşme, yardımlaşma amaçlı acil durum üssü görevini de sahiplenebilir kapasitede olacağını öngörüyoruz.
(bknz. Akıllı Kuşak Kullanım Detaylı Senaryoları)

Etiketler

Bir cevap yazın