3. Ödül, Geleceğin Kampüsü’19 Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Taha Nacar, Talia Nur Koç ve Gülberk Bölükbaşı ekibinin Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Topluluğu'nun düzenlediği yarışmada 3. ödülü kazanan projeleri.

Proje Açıklama Metni:

 Çevresiyle ve kendi içinde yaşayan; doğal eşiklerini göz önüne alan; tarihten beslenerek teknolojiyi bir araç olarak kullanan, kullanıcı odaklı sosyalliği merkezine alan ve bu anlayışlarla oluşan bir tasarım üretmek dert edinilmiştir. Yeditepe Üniversitesi’nin oluşum ve tasarım sürecinde göz önüne alınan Anadolu Selçuklu Mimarisi hem mimari çözümlerde hem de mekansal kurgularda bellek olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda tarihsel bellek yeni teknolojilerle entegre olarak sürdürülebilirlik ilkelerini yansıtmayı amaçlamıştır.

 Kent ölçeğindeki tüm yeşil dokulardan bağlantı kurarak bulunduğu alandan yeşilin içine sızan aynı zamanda alanın topoğrafik yapısıyla ve florasıyla bütüncül bir masterplan kurgusu oluşturulmuştur. Proje; sadece bir eğitim vadisi olmak haricinde sosyal, kültürel tüm kullanıcı profilini içine alabilen ve ihtiyaca yönelik mekansal çözümler üretmeyi amaçlayan bir tasarıma sahiptir.

İstanbul metropolitan kent kurgusunu benimseyerek, kentin olanaklarını kullanmayı amaçlarken, “kampüsü kente – kenti kampüse açan” tasarım ilkesi ile yola çıkılmıştır. Yerleşim stratejisini kent omurgası fikrine dayandırarak, melez; mimari, teknolojik alt ve üst yapı tasarımı oluşturulmuş, Mimarlık Fakültesi projesi çalışılmıştır. Kütle tasarımı “arboretumdan” gelen yeşil izi bir yarık oluşturup avlu içine sızdırarak kampüs odağına bağlantı sağlamış; kendi içinde de geçirgen bir odak haline gelmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın