3. Ödül, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

3. Ödül, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Genel Yaklaşım

Proje alanı kent içerisinde E80 ve D100 karayollarının kesiştiği, yerleşim yerlerinin sonlanarak, sanayi bölgelerinin başladığı noktada bulunan millet bahçesi olarak planlanan yeşil alanın kuzey kenarına ilişmiş bir konumdadır. Alan, millet bahçesi ve şehir merkezinden gelen en güçlü aks konumundaki Yeni Bağdat Caddesi ile tanımlanmaktadır.

Bu aks ile şehir merkezi yönünden gelecek olan kullanıcı erişimi önemsenmiş olup, millet bahçesine yöneliş ve mevcut ağaç dokusu kütle yerleşiminin başlıca belirleyicileri olmuştur.

Yapı kütlesi, parselin batı ucundaki daralan üçgen alandan geriye doğru çekilerek konumlanır ve burada oluşan meydan ile kent merkezi yönünden ve kuzeydeki konut bölgelerinden alana gelen kullanıcıyı karşılar. Alanın kuzeyindeki mevcut ağaç dizisine yaslanan kütle, ayaklar üstünde zeminden yükselerek alt meydanda oluşan kamusal açık alanı proje alanı boyunca, yayvan merdiven ve rampalarla  sırasıyla kademeli avlu, üst meydan ve konferans salonu meydanından geçirerek parselin doğusundaki park ve kuzeyindeki ticaret alanları ile bağlar.

Planlama Kararları

Yapı programı yoğun olmasına rağmen arazinin eğimine göre, ağaçların tanımladığı boşluklara parçalı bir şekilde yerleşen yapı kütlesi, bina programının gerektirdiği kapalı alanda kurulması gereken mekansal ilişkileri sağlarken, volümetrik kompozisyonu sayesinde de yerin ölçeğiyle daha uyumlu bir durum oluşturur.

Parçalı kütle kurgusu yapı programına göre şekillenmiştir. Kullanım yoğunluğu ve birbirleriyle ilişkilerine göre birimler öbeklenmiştir.

Nüfus müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve ilçe göç idaresi gibi kullanım yoğunluğu fazla olan birimler 198 kotundaki alt meydandan ayrı bir giriş imkanı da olacak şekilde aynı blokta toplanmıştır. Kaymakamlık kütlesi de ilişkili olduğu mal müdürlüğü ve hazine avukatlığı birimleriyle beraber düşeyde ilişkili olacak şekilde aynı blok içerisinde çözümlenmiştir. Kütle kompozisyonunda egemen unsur olarak konumlanan kaymakamlık bloğu ayaklar üstünde yükselmiş ve öne çıkan duruşuyla şehir merkezi yönünden gelen kullanıcıyı karşılayarak, üst meydandaki hükümet konağı girişine yönlendirirken aynı zamanda da park yönündeki yaya hareketine olanak sağlar. Kaymakamlık kütlesine bina içerisinden erişilebildiği gibi 202 kotundaki üst meydandan da ayrıca bir giriş düzenlemesi yapılmıştır.

Alanın kuzeyinde lineer bir biçimde, arazi eğimine göre kademeli olarak uzanan kütlede ise milli eğitim ilçe müdürlüğü, tarım ve orman müdürlüğü ile sosyal hizmet merkez müdürlüğü bulunur. Bu kütle önündeki atriumla birlikte yapı parçalarını bir araya getiren bir bağlaç görevi görür.

Programda ortak alan olarak belirtilen konferans salonu, kamusal kullanım potansiyeli düşünülerek dış mekandan ayrı bir girişi olacak şekilde planlanmıştır. Konferans salonu alanın doğu ucuna ilişir ve önündeki meydan ile birlikte parkla bütünleşir.

Otopark çözümü ise Yeni Bağdat Caddesi üzerinden hemzemin bir girişi olacak şekilde 198 kotundan sağlanmıştır. Otopark katındaki mesafeler göz önüne alınarak, giriş çıkış sirkülasyon kolaylığı sağlaması açısından parselin güneyindeki imar yoluna 200 kotundan bir araç erişimi daha sağlanmıştır.

Cephe kurgusunda, yerin endüstriyel kimliğinden ilhamla, metal çubuk elemanlar kullanılarak, kütle kompozisyonunu öne çıkarır bir biçimde yalın ve soyut bir dil tercih edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın