3. Ödül, Dewan Award for Architecture 2020 – Almedina Youth House Competition

3. Ödül, Dewan Award for Architecture 2020 – Almedina Youth House Competition

Bağdat'ın Almedina bölgesinde yer alacak bir gençlik merkezi ve kamusal alan için Tamayouz Award tarafından düzenlenen uluslararası fikir yarışmasında, Oğuz Bodur, Sara Kerimi, Nilay Altınay ve Anıl Aydınoğlu ekibinin projesi 3. ödüle layık görüldü.

| Meşeli Avlu |

Bağdat şehrinde umut yaymak için paylaşılan bir avlu.

“Gençler bir ülkenin hiç bitmeyen enerjisi, tüm zenginliklerinden daha önemli olan kaynağıdır.
Benim bütün ümidim gençliktedir.”

Mustafa Kemal Atatürk.

Bugünün Iraklı gençleri, savaş zamanında doğup büyüyen insanlardır. Kaos gündelik hayatın bir parçasına dönüştüğünde, insanlar umut etmeyi unutur. Halbuki hayat devam etmektedir ve doğa da yaşamaya devam eder. Tıpkı bir meşe ağacının her kış yaprak döküp her yaz yapraklarını geri çıkarması gibi…

Projeye ilham olan Irak kültürüne ait bazı doku ve materyaller ilham panosunda gösterilmiştir (Mood Board).

Proje alanının çevresi geniş caddelerle çevrili olmasına rağmen, bölgede kamusal alan eksikliği vardır. Bu kamusal alan eksikliğine de bağlı olarak kütle yerleşim stratejisi, kapalı program öğeleri proje alanının bir tarafında toplanacak ve kamusal plazada var olan aksların akışı teşvik edilecek şekilde kurgulanmıştır.

Alanın etrafında kamusal olmayan alanlara doluluk olarak bakıldığında proje alanı, Irak’ın kentsel bağlamına yabancı bir kavram olmayan ‘avlu’ gibi davranma eğilimindedir (Diyagram 1 ve 2). Alanın sınırları/kenarları, kütle yerleşimi ve kot müdahaleleri ile tanımlanarak bu boşluk bir avluya dönüşür (Diyagram 3.2). Plazada bulunacak kamusal işlevler, alanın çevresine ve aksların akışına göre yerleştirilmiştir (Diyagram 3.3). Kapalı alanlar ve kamusal işlevler, pavyon ve meşe ağaçları ile birbirlerine bağlanmıştır (Diyagram 3.4).

Ortak çalışma alanları, sergi alanları, atölye alanları gibi mekânlar kütlede, açık plan şeması/paylaşımlı kullanım alanları şeklinde kurgulanmıştır.

Kütle formu ve malzemeler (kapalı duvarlar – kemer duvarları – pavyon parçası), kapalı işlevlerden (oditoryum, sinema, kütüphane) açık hava etkinliklerine (açık atölyeler, halka açık forumlar, açık hava performansları) doğru olacak şekilde program elemanlarının açıklığı ile paralel kurgulanmıştır (vaziyet planı ve kat planları).

Alanın bir ucundan diğer ucuna promenada eşlik eden pavyon ve/veya pavyon parçaları çeşitli aktivitelere ev sahipliği yaparken aynı zamanda bazı kamusal işlevlerin etrafında sadece gölge sağlamak veya işaretçi görevi görmek için de orada bulunabilir (Diyagram Set 4).

Bu gençlik merkezi, gençler ve kendini genç hissedenler için tasarlanmıştır. Esnek kullanıma olanak sağlayan elemanlar, kaotik ortamın getirdiği geçicilik hissinin yerine özgürlük hissi oluşmasına olanak sağlar ve gençler için davetkâr bir tutum sergiler. Ev sahipliği yapan ‘Meşeli Avlu’ kullanıcıları tarafından deneyimlenirken yaprak dökme döngüsünün temsil ettiği umudu ve toplum olarak yaşanan ortak duyguları paylaşmak için ilham vermeyi hedefliyor. Onu kullanın. Ona sahip çıkın.


| oakyard |

A shared courtyard to spread hope in Baghdad city.

“Young people are a country’s never-ending energy even more important source than all its wealth.
My whole hope is in youth.”

Mustafa Kemal Atatürk.

Iraqi youth are the people who were born and raised in war times. When chaos becomes everyday life, people forget to hope. Life continues and nature lives on. Like the Oak tree sheds leaves in every winter but gains its leaves back in summer.

Surroundings of the project site despite wide streets there is a lack of public sphere. Mass strategy based on this , the closed programme elements are gathered on one side of the site and public plaza’s flow encouraged. Closeness of the site from the view of the publicness site tends to act like a courtyard which is not a strange culture to the urban context of Iraq (Diagram 1 & 2). By defining edges this void becomes a courtyard (Diagrams 3).

Functions such as, shared work spaces, exhibition areas, workshop spaces, are spread in the building in an open plan/shared space scheme.

Form follows (closed walls- arch walls- pavilion piece) openness of programme elements, from closed functions (auditorium, cinema, library) to open air activities (open workshops, public forums, open air performances,).

Pavilion pieces can host a variety of activities, or they can just be around some public element (Diagrams 5) while providing shade.

The youth center is for youth and also people who feel young. Adaptable elements used in design to replace the transience feeling (that comes with the chaos) with freedom feeling. ‘The oakyard’ is shared by all the citizens to spread hope (that represented by defoliation cycle), emotions and experience. Use it. Own it.

Etiketler

Bir cevap yazın