3. Mansiyon, Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması

3. Mansiyon, Urla – Çeşme – Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması

Yarımada ve İzmir halkının refahı için en önemli fırsatlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda ekolojik ürünlere ve hizmetlere olan talebin artması ve bilgi bileşeninin gerek ekonomik refah gerekse yaşam kalitesi açısından en önemli girdi halini almış olmasından kaynaklanmaktadır. Yarımada hem doğal kaynaklarının bir kısmını halen koruyabilmiş hem de İYTE’nin kurulmasıyla beraber bilgi ve teknoloji eksikliklerini giderme şansına kavuşmuştur. Dolayısıyla yarımadanın bir yanı ekolojik sektörlere ve yaşam tarzına, bir yanı ise bilgi ve teknolojiye dayalı bir sosyo-ekonomik sistemin hakim olduğu bir “Ekolojik Bilgi Toplumu”na dönüşmesi en önemli amaç olmalıdır. “Ekolojik Bilgi Toplumu”, aynı zamanda ekolojik ayak izini küçültebilmiş ve sağlıklı işleyen ekosistem servislerine dayalı, ekonomisi çeşitlenmiş, kentsel ve kırsal yerleşmelerinin dayanıklılığı yüksek bir toplum olarak sürdürülebilir yüksek bir refah düzeyine sahip olacaktır. Yarımada, “Ekolojik Bilgi Toplumunun Doğduğu Yer Olma” şansına sahiptir.

Yarımada, sanayi toplumundan beri süregelen, insanın yönlendirdiği külltürün, doğayı ele alma şeklinin değişmesine tanıklık edildiği bir yer olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kültürün doğayı ele alış şekli ile sonuçlanan deneyimler ve bu deneyimlerin bizi götürdüğü bilgi toplumu, kültürün doğayı “yeniden” ele alışı ile bizi ekolojik bilgi toplumuna dönüştürecektir. Böylece yarımada, “Ekolojik Bilgi Toplumu’nun Doğduğu” yer olacaktır.

Çalışmada esas olan “Ekolojik Bilgi Toplumunun Doğduğu Yarımada” özgörüsü, Insan merkezli kültürün ekolojik kültüre dönüşümü ile ekolojik bilgi toplumunun oluşumu temasına dayanmaktadır.

Bu çalışma kapsamında öncelikle çalışmanın yöntemi ve kullanılan teorik yaklaşım, mevcut yasal düzenlemelerle beraber yorumlanmıştır. Yarımada’nın bugünkü duruma nasıl geldiği ve mevcut durumu, yarınlarını hangi gelişmelerin etkileyebileceği tartışılmıştır.

Yarımadanın, dış gelişmeler ve elinde tuttuğu değerler açısından ne gibi fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğu küresel, kıtasal, ulusal ve yerel gelişmeler ışığında değerlendirilmiştir.

Yarımadanın elindeki değerler ve karşı karşıya olduğu fırsatlar özgörüyü oluşturan başlıca unsurlardır. Ancak Yarımada’nın zengin varlıkları ve özgün konumu nedeniyle yardımcı özgörüler de önerilmiştir.

Geleceğin Yarımadası’na gitmek için altı strateji ile uluslarası, ulusal, bölgesel ve yerel nitelikte 45 proje ve eylem önerilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın