3. Mansiyon, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

3. Mansiyon, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

İTÜ Maçka Kampüsündeki yapılar ve çevresi geçmişten günümüze değin birbirinden oldukça farklı kullanımlara ve yaşantılara sahip ve şahit olmuştur. Geçmişte imparatorluğu temsil eden konum ve mimari karakterleriyle bugün de yine ülkenin temsiliyetini üstlenen bir kurumun eğitim öğrenim yerleşkesine ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşkenin bulunduğu alan merkezilik, farklı manzara olanakları, yıllar içinde zenginleşmiş peyzaj karakteri, işletme fakültesiyle özdeşleşmiş bahçe gibi oldukça baskın ve değerli potansiyellere sahiptir. Bununla birlikte alanda yine eğitim-öğrenim amaçlı kullanılan tescilli yapılar da bulunmaktadır, bilindiği üzere 1870’li yıllarda inşa edilmiş tescilli yapılar, 1955 yılı itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesine devredilmiştir.

Bu bağlamda öneri tasarım yukarıda sözü edilen başat bileşenlerle uygun iletişim kurmaya çabalayan, yoğun program baskısını alana ve mevcut değerlere dayatmayan bir kurgu önermeye çalışmakta, özelinde alanın ve tüm bileşenlerinin halihazırdaki değerlerini ortaya çıkarmaya, desteklemeye, yerleşke gündelik yaşantısına eklemlemeye çaba harcamaktadır.

Tarihi yapılar, korunması gereken ağaçlar, mevcut açık alan kullanım alışkanlıkları (bahçeler, yazlık kantin, yemekhane) öneri tasarımın ana unsurları olmuştur. Yerin ruhunun yeni yapıyla beraber kaybolmaması aksine daha görünür hale gelmesi hedeflenmiştir. Özetle öneri İTÜ Maçka Yerleşkesinin kent siluetindeki güçlü imgesine makul biçimde dahil olurken, gündelik yerleşke yaşantısının sürekliliğinde açık ve kapalı alanlarıyla var olmuştur.

Yerleşim / Yakın Çevre Kurgusu

Öneri yapının formu arazideki korunacak ağaçların yerlerine göre şekillenmiş ve korunacak ağaçlardan sadece bir tanesinin (12 numaralı ağaç) taşınması öngörülmüştür.

Maçka kampüsü arazisiyle, mevcut yapılarla ve kentle 3 ana kottan bağ kurulmuştur.

+9.00(+60.50) Kotu / 2. Kat

Karakolhane Binasının, yeni programıyla dekanlık ve idari binanın, Maçka Spor Caddesinden doğrudan +9.00 kotunda bulunan işletme fakültesi akademik personel bloğuyla kurduğu bağlantı bir diğer zemin platformu oluşturmuştur. Tarihi yapı ve yeni yapı arasında bir bağlaç olan bu platform, tarihi ve yeni yapının bütünleşmesini ve birbirleri arasında farklı kotlardan bağlantılar kurabilmesini sağlamıştır.

+4.50(+56.00) Kotu / 1. Kat

Maçka Kampüsünde var olan sosyal yaşantının ruhunu zedelememek ve yıllardır orada olan ağaçları korumak için bahçe kullanımı +4.50 kotunda genişletilerek ve ortak kullanım mekanlarına katılarak kurgulanmıştır.

Doğa ile mekanlar bütünleşmiş, iç mekan ve dış mekan arasındaki ayrım belirsizleştirilmiş, sosyal kullanım alanları açık alandaki peyzajla tamamen birbirine karışmıştır. Bu şehir içi kampüsün bir parçası olan, yıllar evvel dikilmiş ve birçok anıya şahit olmuş ağaçlara olabildiğince yaklaşmak, dokunmak, yaşantının içine dahil etmek hedeflenmiştir. Bahçeye açılan kütüphane ve kafeterya yeşil ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Maçka Kampüsü öğrencilerinin bir çok anısını yaşadığı, çokça vakit geçirdiği yazlık kantin olarak adlandırdıkları bahçedeki mekanın izlerine yeni kantin konumlandırılmış, yerin ruhunun korunması ve yeni fakültenin de bir parçası olması istenmiştir. Mevcut yemekhane binası da bu kottan fakülte binası ve sosyal alanlarla bağlanmıştır.

±0.00(+51.50) Kotu / Zemin Kat

Maçka Talim Yeri Sokak ve Silahhane Sokak’tan öneri yapıya girişler ±0.00 kotundan sağlanmıştır. Açık alan düzenlemesinde yapılan kotlar arası geçiş merdivenleri, amfiler öneri tasarım kurgusu içerisinde akışkanlık sağlamaktadır. Ayrıca otopark giriş ve çıkışı da bu kotta kurgulanmıştır.

Plan / Program Kurgusu
Kotlar arasında oluşturulan geçişler kampüs içerisinde tüm alanların aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

İhtiyaç programı kullanıcılarına ve mekânsal özelliklerine göre 3 ana başlıkta kurgulanmıştır.

İdari Birimler / Dekanlık ve İşletme Enstitüsü

Mevcutta yer alan eğitim birimlerinin Karakolhane Binasından çıkartılmasıyla daha az kullanıcıya hizmet etmesi planlanmıştır. Dekanlık ve işletme enstitüsü programları Karakolhane Binasında konumlandırılmıştır. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sirkülasyon ve mekânsal öneriler getirilmiştir. Yeni dekanlık ve işletme enstitüsü yapısı +9.00 kotunda bulunan platformla öneri tasarımla bütünleşmiştir. Aynı zamanda +13.50 ve +18.00 kotlarında önerilen bağlantı koridoru (köprü yapı) ile akademik birimlerle iç mekandan bağlantısı sağlanmıştır.

Akademik Birimler / Akademik Personel Alanları

Akademik birimler ve eğitim birimleri aynı yapı içerisinde farklı kotlarda konumlandırılmıştır.

Eğitim birimlerinin üst katında, +9.00, +13.50 ve +18.00 kotlarında yer alan akademik birimler mekânsal alan farklılıkları ve kullanıcı ihtiyaçları düşünüldüğünde eğitim birimlerinden ayrıştırılmıştır. Yapı içerisinde devamlı düşey bağlantılı bu birimler galeri boşluğu ile görsel bir ilişki kurmaktadır. Dekanlık ve İşletme Enstitüsü platformuyla bütünleştiği +9.00 kotunda akademik birimlerin ana girişi bulunmaktadır. Akademik personel odalarının cephelerinde güneş kontrolünü sağlamak için güneş kırıcılar kullanılmıştır. Bu güneş kırıcılar aynı zamanda binaya karakterini veren bir cephe dinamiği sağlamıştır.

Öğrenci Birimleri / Eğitim Alanları ve Sosyal Alanlar

Eğitim birimleri, akademik birimlerin alt katlarında, +4.50 ve ±0.00 kotlarından erişilecek şekilde konumlandırılmıştır. Kullanıcı yoğunluğu fazla ve çoğunlukla öğrenciler tarafından kullanılan bu birimlerin bahçe ile ilişkileri önemsenmiştir. Akademik birim ile katlar arası düşeyde kurduğu ilişki, galeri boşluklarıyla da görsel bir bağlantı kurmaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın