3. Mansiyon, Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması

Kadri Atabaş, Oğuz Cavlak, Aytaç Özen ve Serdal Coşgun tarafından hazırlanan proje 3. mansiyon ödülüne layık görüldü.

ANTALYA  EXPO  KALEIDOSCOPE  KULE’Sİ “BİR ÇİÇEK AÇSIN, BİN ÇİÇEK YAŞASIN” 

Azla yetinmeyi bilen çocukların en büyük eğlencelerinden olan Kaleidoscope oldukça şık ve işlevseldir. Hem kendiniz hem de sevdiklerinize güzel bir hediye olarak düşünebilirsiniz.

Kaleidoscope’ un sözcük anlamları:
• Çiçek dürbünü
• Çok değişen manzara
Kaleidoscope : Latince;
• Kalos: Güzel
• Eidos: Biçim
• Scopos : İzlemek sözcüklerinden oluşmuştur.

Kaleidoscope’un yapımı
Kaleidoscope’un içinde bir ışın, sonsuz kere dolaşabilir. Temel prensibi; eşkenar üçgen, altıgen veya sekizgen yüzeylerden oluşan ayna sistemlerinden oluşur. Aynaların sayısının değiştirilmesi yansımaları da değiştireceği için, ortaya çıkan görüntüler sanatçılara esin kaynağı oluşturmaktadır.

MİMARİ TASARIM
Konsept: Antalya Expo 2016’nın teması ” çiçek ve çocuk” sloganı ise “gelecek nesiller için yeşil bir dünya” olarak seçilmiştir.
Kule: barış + güzellik + dostluk + doğanın simgesi çiçek + masumiyet + gelecek nesillerin simgesi çocuk kavramlarını ifade edecektir.

AMAÇ
• Yenilikçi çözümler + çevresel duyarlılık
• Antalya’nın tanıtılması
• Evrensel ölçekte kentsel ve mimari tasarıma katkı

ÖZEL KOŞUL
• Kulenin bir yıl gibi bir süre içinde yapılması.

BAĞLAM
Ana temalarla, küreselleşen dünya’da, Antalya’yı öne çıkaracak, yukarda belirtilen istekleri kapsayan simgeselliklere sahip bir Expo Kulesinin oluşturulması.

ÖNERİ
ÇOCUK+ ÇİÇEK = KALEİDOSCOPE KULE

MİMARİ PROJE
Expo Çiçek kulesi, doğası gereği çocuk ve çiçekle anılan kaleidoscope’a gönderme yapan bir biçimlenme ve strüktürü esas alarak düzenlenmiştir.
Yapı, Kompozit bir sisteme sahiptir. Merkezde asansörler ve merdiven kovaları yer almaktadır. Plan olarak sekizgendir. Servis elemanları beton olacaktır. Yapının dış çeperi, tek bir çelik modülün tekrarı üstüne kurulmuş üç boyutlu yüzeydir. Bu üç boyutlu yüzey, yapının kaleidoskop etkisinin temel kurgusunu oluşturmaktadır.

Çeper tasarımı altıgen bir modül elemanın tekrarından oluşmaktadır. Bu modülün içine sığdığı karenin boyutları 24 x 24 mt.dir. Altıgen modülün dış ve iç yüzeyleri arasındaki yükseklik farkı, hem güneş ışıklarının yüzeyler arası çoğulcu yansıması için hem de eğik yüzeylerin her mesafeden yaratacağı çiçekli yüzey yansımalarının algılanması için tasarımlanmıştır. Modülün alt yarısını oluşturan üç yüzeyde çiçek saksı veya yuvalarının oturtulacağı sıralar yapılacaktır. Bu elemanlara değişik mevsim ve yüksekliklere göre dayanabilecek çeşitlilikte çiçek / yer örtücü bitkiler ekilecektir. Bitkisel materyalin bulunduğu yüzeylerin sulanması otomatik sulama ile yapılacak, modülün en altında olan bitki cebine drenaj sistemi kurulacak, bakım için her modüle girilebilecek ve basamaklı yapı içinde emniyetli bir çalışma ortamı oluşacaktır. Modülün dış yüzeyinde gergi elemanlı korkuluklar olacaktır.

Yapıda; giriş katı, 6 ara kat ve en üst seyir terası bulunmaktadır. Kule, zeminle üç ayrı düzeyde ilişki içindedir. Alt zemin, üst zemin ve 2. Katla kurulan köprü ilişkileri yapının hem çevresi ile hem de kendi iç yapılanmasındaki çoğulcu / yansımacı dilinin bir yorumudur. Ara katlarda yapılacak dolaşma yolları modüllerin iç yüzeylerine açılabilmektedir. Böylece izleyiciler Fuar Alanı ve çevreyi değişik yüksekliklerden izleme olanağına kavuşurken, o modülün içindeki çoklu yansımalı çiçek dünyasına dahil olacaklardır.

Modüllerde, farklı renk ve dokuda çiçek / yer örtücü bitkilerin yanı sıra değişik ülkelerin bitki örtülerine de yer verilebilecektir.

BÖYLECE, ANTALYA, GÜNÜN DEĞİŞİK SAATLERİ VE YILIN DEĞİŞİK MEVSİMLERİNE GÖRE ÇOKLU VE DEĞİŞKEN KALEİDOSKOP YÜZEYLERDEN OLUŞAN ÇİÇEK KULEYE SAHİP OLACAKTIR.

YAPIM SİSTEMİ
Yapı, prensip olarak, bir modülün çoğaltılmasına dayanmaktadır. Modüller, çelik olarak şantiye koşullarında bile üretilebileceklerdir. Modül biçimi altıgen seçildiği için, hem yan yana hem de üst üste gelerek birbirleriyle eklemlenebilmektedirler. Prensip olarak bu sistem aynı zamanda ARI KOVANI metaforunu ve yapı sistemini kullanmaktadır.

IŞIK VE YANSIMA
Kule, planda / kesitte ve cephede çokgen olduğundan, yapının çevreden algılanması çoğulcu ve sonsuz yansımalardan oluşacaktır. Doğrudan güneş ışığı alan yüzeyler güneşin hareketine göre değiştiğinden, hem modül içi yansımalar hem de genel ışık yüzeyleri değişecektir. Böylece değişik mesafelerden değişik ve hareketli algılamalar oluşturacak bir çiçek kulesi imgesi oluşacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın