3. Mansiyon (2. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

3. Mansiyon (2. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

PROJE RAPORU

Yaklaşım

Oyun ve rekreasyon alanları şehrin ve insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Şehrin dinamizmine ayak uydurmalı, yerleştirildiği alana değer katarak, uyum sağlayabilmelidir. Açık kent mekanlarının farklı kimlikleri vardır. Rekreasyon mobilyası tasarımı bu farklı kimliklere uyum sağlayıp bulunduğu alana değer katmalı ve özdeşebilmelidir. Farklı alanlara çoklu üretimi olanak sağlayacak ve uygulandığı alanın kimliğiyle çelişmeyecek ve kent dinamizminin akışını bozmayacak bir tasarım anlayışıyla oyun ve rekreasyon mobilyaları ele alınmalıdır.

Oyun Çerçevesi

Tasarımın zamanla birlikte ihtiyaca karşılık gelmesi  ve geliştirilebilir olması hedeflenmiştir. Bu nedenle montajının pratikleşmesi ve tüm modüllerle uyumlu olan bir “Oyun Çerçevesi” düşünüldü. Bu sosyal çerçeve modüllerle uyumlu kızaklı sistemi sayesinde ihtiyaca göre modüllerin takılıp çıkartılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kentin farklı alanlarında farklı mobilyaların konumlandırılmasına imkan sağlanmıştır. Zamanla oyun rekreasyon mobilyasının içeriğinin ve biçiminin değişiklik göstermesine imkan sunulmuştur.

Tasarımda oyun ve rekreasyon öğeleri ayrı değil bir bütün olarak İstanbullunun hizmetine sunulmuştur. Bu özellik tasarıma bütüncüllük sağlamış ve seri üretimini hızlandırıp tek bir tipleme ile sınırlı kalınmamasının önü açılmıştır. Bu anlayışla tasarım kendi zenginliğini kendi üretmiş ve isteğe uygun üretimin önü açılmıştır. Tasarım kent açık meydanının ihtiyacına cevap verecek şekilde istenilen rekreasyon öğeleri kullanımını sağlayarak daha esnek bir üretim şekli sağlanmıştır. Metal kullanımı ile ürün dayanıklı hale getirilmiş ve kullanım süresi uzatılmıştır.

Tasarlanan oyun rekreasyon öğelerinin farklı kombinasyonlarıyla farklı duvar envanteri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu envanterde ihtiyaca göre kullanım baz alınarak farklı çoklu üretim modellerine cevap verme sağlanmıştır. Üretilen çoklu duvar modelleri istenilen sıralama ile kullanılarak kullanım şemaları çeşitlendirilmiştir. Her bir duvar tip seri üretime uygun ve farklı farklı kullanım ihtiyacına cevap verecek şekilde değiştirilebilmektedir.

Oyun Hacmi

Oyun ve rekreasyon birimleri birer objeden öteye geçip kente ait birer yarı açık alanlara dönüşmesi arzulanmıştır. Bu nedenle gelişime açık ve farklı çözümler üretebilen sosyal çerçevelerin farklı açılarla bir araya gelmesiyle “Oyun Hacmi” kurgulanmıştır. Oyun hacmi sayesinde Kentin farklı bölgelerinde kente ait farklı perspektifler veren yarı açık oyun alanları planlanmıştır. Şehrin farklı bölgelerinde simgesel, birbirleri ve çevre ile etkileşim halinde olan oyuncaklar ve bununla birlikte oyun alanaları oluşması planlanmıştır.

Tasarımın değişikliğe imkan sunması yaş gruplarının farklılaşmasına cevap verebilmektedir.  Neslin büyümesi ile oyun ihtiyaç tipinin değişmektedir. Bu nedenle gelişime ve değişime açık olan tasarım anlayışı bu soruna cevap verebilmektedir. Tasarımda istenilen ve önerilen her oyun için çoklu amaca sahip duvar yapısı önerilmiştir. Bu duvarları bir araya getirip bütünleyici ve sabitleyici bir çerçeve tasarlanmıştır. Çerçeve tasarımın mobilitesini desteklemekle birlikte tasarımın bütüncül diline katkı sağlamaktadır. Aydınlatma elemanlarıyla çerceve tasarım için bir kontur oluşturmaktadır.

İhtiyaçların Biraraya Gelmesi

Oluşturulan duvar tiplemeleri  uygun şekillerde üretildikten sonra tamamen mobil bir kullanıma sahiptirler. Kullanım ihtiyaçlarında açılıp diğer zamanlarda kapalı kalarak mekan kaybını en aza indirmek amaçlanmıştır. Her bir öğe kendine has ayrıntısı ile kullanıma en iyi yarar sağlama amacıyla düşünülmüştür. Bu mobil kullanım hedeflenirken insan ergonomisi ve işlevi dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Hedeflenilen oyun çerçevesi metaforuyla duvar tiplemeleri tek bir çatı altında toplanarak kullanım şemaları çoğaltılmıştır. Tasarım süresinde farklı birimlerin birlikte kullanılması ile çok fonksiyonlu bir oyun ve rekreasyon  mobilyası düşünülmüştür. Bu sayede kent dinamiğine uygun ve kentte mekan kaybına yol açmayacak bir tasarım geliştirilmiştir. Bu tasarımda farklı öğelere farklı detay çözüm önerileri geliştirilmiştir. Her detay çözümü ile mobil kullanım desteklenip sağlam ve uzun ömürlü bir rekreasyon mobilyası kent estetiğinde yerini alması hedeflenmiştir.

Açık mekanlara kolayca adapte olabilen bir tasarım anlayışı izlendi. Tasarımın, kültürel ve mekansal zenginliği fazla olan İstanbul’a hizmet edebilmesi tasarımda hedeflenen bir özellik olmuştur. Oyun ve rekreasyon tasarımı konumlandırıldığı alanla zıtlaşmayıp o alanın zenginliğiyle birlikte aitlik hissiyatını barındırmalıdır.  Bununla birlikte, tasarımın herhangi bir alana kolayca uygulanabilir olması gerekmektedir. Oluşturulan sosyal çerçeve ile rekreasyon mobilyasının farklı mekan kurgularıyla ele alarak kentin çeşitli bölgelerinde farklı alanlara ayak uydurup hizmet verebilecek bir tasarıma olanak sağlamıştır. Bu mekansal kurgular  insanlar arasındaki kullanımı da çeşitlendirip sosyal olarak etkileşimi de artırmaktadır. Elde edilen mekan konfigurasyonları zengin olan rekreasyon tasarımına da daha fazla zenginlik kazandırmıştır. Farklı mekan kurguları yalnızca tasarımı değil aynı zamanda konumlandırıldığı alana da zenginlik kazandıracaktır. Bu mekansal faklılaşma tasarımın iki boyutluluk algısını yıkmış ve üçüncü boyutluluk algısı yaratmıştır.  Tasarımın bu gücü yenilikçi anlayışla düşünülmüş mekansal çeşitlilik sayısını artırmıştır. Ayrıca her kent açık mekanının zaman içerisinde farklı kalite, format ve boyutlarda oyun ve rekreasyon birimlerine  ihtiyaç duymaktadır. Tasarımda bu girdi baz alınarak zaman yenik düşmeden açık mekanla birlikte kimliğini koruyarak bununla birlikte her türlü mekansal değişikliğe ayak uydurabilen bir oyun rekreasyon tasarımı örneği hedeflenmiştir.

Eklenebilir – Çıkartılabilir

İstanbul gibi bir metropol şehrin, oyun ve rekreasyon mobilyalarının yeniden kurulması ve değiştirilmesi, bakımı gibi konular ele alındığında, oldukça basit bir montaj çözümü üretilmelidir. Bu kaygıyla Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal çerçevenin yapısı eklenmeye ve çıkartılmaya uygun şekilde tasarlandı. Kızaklı sistem düşünülerek tüm fonksiyonların hızlı bir şekilde eklenip, çıkartılması sağlandı.

Seri Üretim

Çok fazla sayıda ihtiyaç olan oyun ve rekreasyon mobilyalarının seri üretime imkan vermesi ve montaj esnasında zemin döşemelerine zarar vermemesi kaygısıyla “Sosyal Çerçeve” fikri geliştirildi. Daha önceden yerine montajı yapılmış olan çerçevenin içine istenildiği zaman gerekli  çeşit ve sayıda temin edilmesi sağlandı. Zarar gören malzemelerin kızaklı system sayesinde kolayca sökülüp tamir edildikten sonara tekrar montaj imkanı sunulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın