2. Ödül, II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması

Proje raporu:

Çatalca merkezde yer alan çalışma alanı, sulak alanların canlandırılması ve rekreatif olarak kentle bütünlük oluşturulması esas alınmıştır. Çatalca, İstanbul’un her daim su kaynağı olmuştur. Kentin bu kimliği çalışma alanına da yansıtılarak ıslah edilmiş olan dereler geri kazandırılarak çevresine oluşturulan yeşil akslarla ekolojik koridor oluşturulmuştur. Bu koridor yeşil alanların bütünlüğü ve mikroklima açısından çalışma alanının yeşil omurgasını oluşturarak orman alanı ve tarım alanları ile bağlantıları kurgulanmıştır.  Ayrıca ulaşımda hem alternatif ulaşım türleri (bisiklet yolları, ana yaya akları, tramvay) hem de kademelenme sağlanmıştır. Her yaş grubuna hitap eden ve erişim mesafeleri dikkate alınan ulaşım planında engelliler için fotovoltaik şarj noktaları belirlenmiştir. Yaşam alanı olarak belirlenen bölgelerde mevcut doku dikkate alınarak ve çevreyle bütünlük sağlanarak tek ailelik ve çok ailelik konutlar üretilmiştir. Derelerin birleştiği alan batı odağı olarak belirlenmiş ve sosyo-kültürel aktiviteler için ayrılmıştır. Bu alanda spor tesisleri, gençlik merkezi ve müze yer almaktadır. Ayrıca kentin birinci kademe ulaşım arterinde mevcut ticari aktiviteler de göz önünde bulundurularak geleneksel ticaret alanı(arasta) oluşturulmuştur. Bu alanda geleneksel işçilik ürünleri ve tarımsal ürünlerin satışı sağlanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın