2. Ödül (Fabric.a Architects), The Landmark at Dubai Creek Harbour Design Competition

2. Ödül (Fabric.a Architects), The Landmark at Dubai Creek Harbour Design Competition

Fabric.a Architects'ten Selçuk Kişmir tasarımı proje; Emaar tarafından Dubai Creek Harbour Bölgesi için açılan Uluslararası 'The Landmark Competition' da ikincilik ödülü kazandı. 100'den fazla ekibin önerilerinin iki aşamalı olarak değerlendirildiği yarışma sonuçlarına göre ikincilik ödülü alan öneri; referansını Dubai kentinin ev sahipliği yaptığı eşsiz sulak alan formasyonları ve ziyaretçisi göçmen kuşlardan alan bir simge yapı önerisi.

Proje Metni:

Bir süperstrüktür/landmark önerisi olan “ThernWINGED”, Dubai Creek için arzu edilen simge yapı arayışına yanıt ararken bölgenin komşu olduğu eşsiz sulak alan formasyonları ile ilişki kurar.

Dubai, yakın geçmişten günümüze uzanan hızlı, ekonomik ve kentsel gelişimiyle, yakın coğrafyası kadar global ölçekte de özgün bir hikayeye sahip. Küçük bir emirlik kentinden bir metropole uzanan hikayesiyle Dubai, bugün her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamakta ve çok çeşitli uluslardan oluşan kozmopolit bir nüfusa ev sahipliği yapmakta. Bunun yanı sıra, mimarlık ve kentsel tasarım pratiklerinin, alışılmış bağlam ve yapı üretim hassasiyetlerinden farklı unsur ve aktörlerin etkisinde olması ile Dubai, mimarlık ve mühendislik disiplinleri açısından bir uluslararası laboratuvar ortamı niteliği de taşımakta.

Dubai kenti ve çevresini tüm turistik ve ekonomik gelişmenin ötesinde, diğer dünya metropolleri arasında özgün kılan en önemli özelliklerinden biri şüphesiz sert iklimi ve coğrafi karakteridir. “Dubai Creek” Bölgesi, Arap Körfezi’nden ana karaya uzanan bir su rotasını tanımlar. Bu doğal su yolu, tarih boyunca kurak iç bölümlere değin uzanarak yaşam taşımış ve bölgede ilk tarihsel yerleşimlerden itibaren önemini korumuştur.

Yarışmaya konu alan, Dubai Creek Bölgesi kıyısındadır. Bu bölge devam eden bir kentsel gelişim projesinin parçası olmanın yanında eşsiz sulak alan formasyonları ile meşhur Ras al Khor Vahşi Yaşam Parkı’na da komşudur. Yoğun kentsel ve ekonomik dönüşüme rağmen korunmaya devam eden alanın sunduğu zengin flora ve fauna, önerilecek tasarımın arka planına kaçınılmaz şekilde tesir etmiştir.

Dünya coğrafyasının bu bölümünde su, her zamankıymetli bir yaşam ve zenginlik kaynağı olmuştur. Dubai ve çevresi, sert çöl formasyonunun su ile buluştuğunda oluşturduğu yeşil kümeler ile vahşi hayat ve doğal dokuların geçiştiği özgün bir karakter sunar. Bu doğal peyzaj karakterinin proje alanında soyutlanması ve tekrarı, “The WINGED’in” genel tasarım çerçevesini oluşturur.

Alanın dış çeperinde kum tepelerine atıfla önerilmiş peyzaj karakteri, merkezde biyolojik suni gölet ve su adaları ile birlikte yeşil bir botanik çekirdeğe dönüşür. Söz konusu yeşil çekirdeğin, bölgenin doğal karakter ve bitki örtüsünü yansıtan bir botanik sergi işlevi görmesi önerilmiştir. Bu iki zıt peyzaj karakterinin ara kesitinde ise strüktür, akışkan ve organik bir silüet olarak yükselir. Eliptik ve basit bir plan izinde tanımlı yapısal kütle, uzun kenarlarından zemine otururken, deniz yönünde bir doğrusal aksta karşılıklı yükselerek körfez ve kent manzarası ile ilişki kurar. Mevcut bağlamda kıyı kordonu olarak tanımlı bölümde yükselen kenar, zeminde ziyaretçileri merkeze doğru yönlendirecek bir plazayı tanımlar. Geometri, iki karşılıklı kenarda incelir ve yükselirken ikonik bir silüetle yapısal karaktere bürünür. Silüet, bölgenin ziyaretçileri olan göçmen kanatlıların bir soyutlamasıdır. Üst yüzey ise sürekli bir rota olarak hem seyir amaçlı bir gözlem alanı hem de önerilen seyir treni için gerekli hattı tanımlar.

Yapı için gerekli strüktürel dengenin, hacmin iç yüzeyinden alanın merkezine uzanan çekme kabloları ile desteklenerek sağlanması önerilmiştir. Kablolar, strüktürel elemanlar olarak çalışırken merkezde tanımlı botanik sergi alanının mekansal hissine de katkı sunar.

The WINGED, kıyı panoramasına açılan akışkan ve rafine geometrisiyle ikonik bir simge yapı olarak ziyaretçilerin, körfez manzarasını ve yerel kimliği çeşitlenmiş kullanımlar ile deneyimlemesini hedefler.

Etiketler

Bir cevap yazın