2. Ödül, Arquideas – Spring Hotels Design Challenge

2. Ödül, Arquideas – Spring Hotels Design Challenge

Mimarlık öğrencileri ve son 5 yıl içinde mezun olmuş genç mimarlar için Arquideas tarafından düzenlenen uluslararası Spring Hotels Design Challenge yarışmasına 17 farklı ülkeden 55 proje katıldı. Proje, yarışma sonucunda 2.'lik ödülüne layık görüldü.

Proje Raporu – Tasarım Süreci

Denizcilik kültürü Tenerife Adası tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu özellik dünya üzerinde birçok adada da görülebilir. Ancak Tenerife’nin Kanarya Adaları arasında en önemli ve en büyük ada olması coğrafi konum bakımından bu kültürün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tenerife Adası, Orta Çağ’ın sonlarından itibaren Avrupa ve Amerika arasındaki seyahatler sırasında gemiler için bir durak noktası vazifesi görmüştür. Günümüzde bu adanın turistik bir çekim noktası olması bu duruma başka bir boyut katmaktadır.

Ada ve turistler arasındaki ilişki bir açıdan iskele ve gemiler arasındaki ilişkiye benzetilebilir. İskeleler gemilerin geçici olarak yanaştığı yerlerdir. Bir yere ulaşma hissi, deniz ve kara arasında geçirilen kısa zamanın getirdiği geçici hisler iskeleye dairdir. Turistler için Tenerife Adası bir iskele gibidir.

Spring Hotels Tasarım Yarışması için hazırladığımız projede öncelikli hedef, yarışma arazisinde önümüzdeki yıllarda inşa edilecek olan otel kompleksi için bir peyzaj tasarlamanın yanında, yenilikçi bir dinlenme ve tatil tecrübesi yaratmaya çalışmaktır. Günümüz otel ve tatil köylerinde sıkça rastlanan “Tema Parkı” yaklaşımından kaçınmak için kavramsal bir çerçeveye ihtiyaç duyulmuştur. Mekansal elemanların bütüncül bir şekilde bir araya gelerek otel peyzajını oluşturacağı bir yaklaşım benimsenmeye çalışılmıştır.

Yarışma arazisinin topografyası ve doğal eğim yönü; alanın, özelleşmiş aktiviteler ve havuzlarla parçalı bir şekilde çözülmesini gerektirmiştir. Bu parçalı ve eğimli alanı entegre edecek platformlar tasarım önerisinin ana fikrini oluşturur. Yükseltilmiş platformlar altlarında kalan alanlar için gölgelik vazifesi görürken üstlerinde ise güneşlenme ve yürüyüş alanları yaratmaktadır. Bu yükseltilmiş platformlar “İskele” olarak adlandırılmıştır. Yarışma arazisi deniz kıyısında değildir ancak yükseltilmiş platformların alanın doğal topografyası ile kurduğu ilişki; bir iskele ve deniz arasındaki ilişkiye mekansal olarak benzerdir.

İskele olarak adlandırılan modüler platformlar, arazinin batı ucundan itibaren turistlerin yoğun olarak kullandığı ana cadde aksı ile otel arasında oluşturulan diagonal yaya aksı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Yarışma şartnamesinde, ana caddede yürüyen turistlerin dikkatini çekmek için arazinin batı kısmında yer alacak dikey bir eleman tasarlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu dikey eleman yükseltilmiş platformları oluşturan ahşap modüler sistemin bir devamı olarak ele alınmıştır. Bu kule benzeri yapı Tenerife kıyılarının da görülebildiği bir gözlem işlevine sahiptir. Yürüyüş platformları, dikey eleman ve otel arasında bir güzergah yaratır. Aynı zamanda alanda tasarlanan özelleştirilmiş aktivite bölgeleri arasında dallanarak otel peyzajının zemininde ve üst kotlarda bir sirkülasyon yaratır. İskele modülleri üzerinde konumlandırılan havuza atlayış noktaları ve kaydıraklarla bu yaya sirkülasyonunu eğlenceli bir tatil tecrübesine dönüştürmek hedeflenmiştir.

Tasarım sürecinde Tenerife Adası’nın tarihi liman ve iskeleleri incelenmiştir. Bu tarihi iskelelerden biçim türetmek veya replika yaratmak amaçlanmamıştır. Bunun yerine iskelelerin yarattığı mekansal ilişkiler sorgulanmıştır. Üst ve alt kotlarda farklı mekansal potansiyeller yaratan tasarım önerisi bu sorgulamalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Yarışma şartnamesinde istenen yeme-içme alanları ve gastronomi merkezi arazinin merkezinde tasarlanmıştır. Bu sayede farklı aktivite alanları ve havuzlara aynı anda hizmet verebilecektir. Bu alanda, yürüme platformlarındaki ahşap modüler sistemle entegre bir üst örtü oluşturulmuş ve yarı açık bir mekan yaratılmıştır. Arazinin batı köşesinde önerilen yaya girişi ile başlayan bağlantı, arazinin merkezinde gastronomi merkezi ve sonunda otele ulaşan bir rotaya dönüşür.

Jürinin Görüşü

Kanarya Adalarına ait anlamlı ögeler olan liman ve iskelelerin, proje önerisini fikir bazında etkilemesi jürinin beğenisini kazanmıştır.

Proje önerisi, farklı kullanıcı gereksinimleri için önerilen özelleşmiş tatil ve eğlence deneyimlerine dikkat çekmektedir.

Proje önerisi alanda üst ve alt kotlarda farklı aktivitelerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Yapı elemanları bir araya gelerek bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu sayede farklı gereksinimler ve yarışma programında istenenen fonksiyonlar çözümlenmiştir.

Modüler sistem kullanılarak serileştirilmiş strüktürel kurgu yarışma programı gereksinimlerine cevap vermektedir. Bu kurgu aynı zamanda çevre dostu ve ölçekli bir müdahale olarak okunabilir.

Proje, alanda önerilen peyzaj içerisinde insanları yolculuğa çıkaran bir mimari yaratmıştır. Doğal elemanlar bir araya getirilip, basit ve keyifli bir tura dönüştürülmüştür.

Arquideas – Spring Hotels Uluslararası Tasarım Yarışması (Spring Hotels Design Challenge) Hakkında

Spring Hotels Design Challenge, Arquideas tarafından 7 Eylül 2018 tarihinde Mimarlık öğrencileri ve son 5 yıl içinde mezun olmuş genç mimarlar için açılmış uluslararası bir yarışmadır. Yarışma Spring Hotels ve Arquideas işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın alanı Kanarya Adalar topluluğundan Tenerife Adası’nda yer almaktadır. İspanyol bir otel zinciri olan Spring Hotels bu alanda bir otel kompleksi inşa edecektir. 62.000 m2 Büyüklüğündeki alanın 30.000 m2‘si önümüzdeki yıllarda inşa edilecek olan oteller için ayrılmıştır ve bu yapıların projeleri tamamlanmıştır. Otellerin plan izleri ve yükseklikleri yarışma eklerinde yarışmacılarla paylaşılmıştır. Yarışmacılardan istenen bu otel kompleksine ait 32.000 m2‘lik açık alanda turistik ve tatil amaçlı bir peyzaj tasarımıdır. Yarışma programında açık alanda yer alacak havuz alanlarının yanı sıra, gastronomi merkezi ve dinlenme alanları gibi işlevler yer almaktadır. Yarışma teslimi 7 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır. Yarışma sonuçları 1 Kasım 2018 tarihinde açıklanmıştır. Yarışma sonucunda projemiz 2. ödüle layık görülmüştür.

Yarışma sonuçları: http://www.arquideas.net/competition/spring-hotels-design-challenge
2. Ödül ve proje raporu : http://www.arquideas.net/shdc1064
Jüri değerlendirme raporu: http://cdn.arquideas.net/sites/default/files/jury_decision_18.pdf
Jüri çalışması fotoğrafları: http://www.arquideas.net/news/spring-hotels-design-challenge-jury-decision

Etiketler

Bir cevap yazın