2. Ödül, 3. Grup MEB Düzce Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

2. Ödül, 3. Grup MEB Düzce Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

Açıklama Raporu

Tasarım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaya koymuş olduğu temel kavramlar doğrultusunda “iletişim” teması ile bir “sosyo-kültürel eğitim alanı” olarak ele alınmıştır. Eğitim kampüslerinin oluşumları sürecinde, kentin bu parçasının yeni bir “kent merkezi” olması yolunda gerek fiziksel formun geliştirilmesi gerekse kamusal mekan kalitesenin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda tasarım, “kullanıcılarına mutluluk verici bir yerleşke” temasıyla, çevresel ve iklimsel veriler doğrultusunda, gelişime açık, esnek, etaplanabilir, modüler, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir örnek bir yerleşke olarak kurgulanmıştır.

Düzce Eğitim Kampüsü arsası Düzce merkezine 7.2 km uzaklıkta bulunmakta olup O-4 ve D100 otobanlarına yakın konumlanmıştır. Alan büyük ölçüde ağaçsız toprak zeminden oluşmaktadır. Arsanın güneyinde potansiyel olarak görülen bir su kanalı mevcuttur. Arsa üzerindeki mevcut eğim kampüs ölçeğinde etkili olamayacak kadar azdır. Yoğun yağmur alan Bolu Dağları yakınında bulunmasına karşın arsanın sahip olduğu zayıf bitki dokusu ve yavanlığı kendi peyzajını oluşturma fikrini doğurmuştur. Özellikle sosyal alan çevresinde topoğrafyaya boyut kazandırılmış ve kendi içinde özelleşebilen açık alanların oluşmasına olanak sağlanmıştır.

Proje alanı programa göre üç bölgeye ayrılmıştır. Kamusal alanlar sosyal odak mekanları aracılığıyla akademik kullanıma bağlanmıştır. Kampüs girişiyle derslikler arasında yer alan ana meydan kampüs yaşamının merkezi olarak ana sosyal odağı oluşturur. Bu alanda yer alan kütüphane yapısı yükseltilen topoğrafyayla desteklenerek kulüp odaları, yemekhane ve çok amaçlı kullanım alanlarının yer aldığı merkezin üst kotuna bağlanmıştır. Böylelikle topoğrafya – yapı bütünlüğü zenginleştirilmiş, merkezi alan farklı kotlara bölünerek kullanıcı yoğunluğu dağıtılmıştır. Çeşitli birimler ilişkilendirilerek, kampüsün farklı noktalarında yardımcı odak noktaları oluşturulmuştur.

Derslik blokları kapalı tenefüs alanlarının verimli kullanımına yönelik, sosyal alanlara yönlenen ve kampüs alanıyla sürekli bir görsel ilişki kuran prensipte kurgulanmıştır. İki derslik kolundan oluşan okul bloklarında müzik – resim derslikleri, fizik – kimya – biyoloji laboratuvarları bu kolların ortasında yer alır. Bu özelleşmiş birimler etkileşimin merkezi haline getirilerek ana hacmi vurgular.

Ana girişe en yakın bölgede kamusal kullanıma açık olan gözlem evi, konferans salonu, spor salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Sosyal merkez bu birimlerle ilişki kurmakta, aynı zamanda dersliklerin bulunduğu alanı kamuya açık alandan ayırmaktadır. Akademik alan sadece öğrenci kullanımına yöneliktir.

Sınırları verilen arsa içerisinide sosyal merkez çevresinde gelişen yapılaşmadan geri kalan alanda ağaçlandırmaya öncelik verilmiştir. Alanda mevcut bulunan kanal bir tasarım öğesi haline getirilmiştir. Genişletilen kanal konferans merkezi, spor merkezi, kütüphane ve bilim merkezi gibi öne çıkan yapı ve programları vurgularken yağmur suyunun toplanıp servislerde kullanılmak üzere geri dönüştürülmesine de olanak sağlar.

Yerleşke genelinde iletişimin ön planda tutulduğu, eğitim kampüsünün kent ve kentli ile olan ilişkisinin güçlü olarak ele alındığı, iklim ve çevre verilerine dayanan, etaplar halinde uygulanabilir, modüler plan kurgusu ile insan ölçeğini dikkate alan ve mutluluk verici bir mimari dil benimsenmiştir.

Toplam 244.057,30m² yüz ölçümüne sahip olan arsada:

  • Açık Spor Alanları: 22.302,02m²
  • Sert Zemin Alanlar: 46.869,48m²
  • Yeşil Alanlar: 141.990,64m²
  • Toplam Yapı Taban Alanı: 32.895,17m²’ye yer verilmiştir. 
Etiketler

Bir cevap yazın