2. Mansiyon, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

2. Mansiyon, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Önerimizin temel çıkış noktaları şunlardır;
1. Alandaki Ağaçların Korunması; Yapının zemin kat planı ağaçlara göre şekillenmiştir. Ağaçların yoğun olarak bulunduğu avlu korunmuştur.

2. Alanın Kotları ve Karakolhanenin Kaide Kotu; Karakolhane’nin önemli karakteristiklerinden biri olan kaide kotu (Maçka Caddesi kotu) ve yıkılacak binanın en önemli özelliklerinden biri olan ‘Ağaçlı Avlu’su “bir tasarım verisi” olarak değerlendirilmiştir.

3. Mimari Dilde ve Kütle Kompozisyonunda Anıt Yapıya (Karakolhane) Saygı; Karakolhane’ye saygı nedeniyle yapıya çok yaklaşılmamış, öneri tasarım, L biçimiyle arsanın kenarlarına çekilmiş ve anıttan ayrılmıştır.

4. Fonksiyonların Dağılımı; Karakolhane’nin oturduğu kotun (+7.50 / kaide kotu) altı ve üstü farklı ele alınmıştır. Kaide kotunun altına, büyük boyutlu mekanlar, dolayısı ile genel mekanlar yerleştirilirken, kaide üstü daha küçük boyutlu derslik ve akademik odalara ayrılmıştır.

4.1 Kütlenin hafifletilmesi; kaide altı kotuna büyük derslikler ve amfiler yerleştirilirken, üst katlara akademik birimlerin ve küçük dersliklerin konumlandırılması ile kütlenin görünür kısmı hafifletilmiştir.
4.2 Eğitimde etkileşimin öneminden dolayı, özellikle giriş holünün bu anlamda bir agora gibi düzenlenmesine çalışılmış, bu kotta büyük amfiler, laboratuvarlar, öğrenci kulüpleri, kütüphane ve kantin yan yana getirilmiştir.

5. İç Mekan Organizasyonunda Karakolhane İle Kurulan İlişki; Ana girişin Maçka Talimyeri Sokak’tan verilmesiyle, 3.60 m yukarıda olan avlu ve Karakolhane binasının, fakülte binasının giriş holünden algılanması sağlanmıştır.

6. Görünürlük -Yapının İTÜ Maçka Yerleşkesinin Kapısı Olması

7. Eski Binanın Bütün Tarihsel Katmanlarına Saygı Duyularak Yenilenmesi / Ne Restitüsyon ne de Restorasyon
7.1. Yapının tarihsel katmanlarından belli bir dönemi öne çıkarmak değil, bütün dönemlere saygı duyarak müdahale etmek,
7.2. Yapının karakterini koruyarak taşıyıcı sistem problemlerini çözmek,
7.3. Çağın ihtiyaç duyduğu altyapıyı, yapının karakterini bozmadan yapıya yerleştirmek.

8. Mevcut Yeşil Doku ile Kurulan İlişki

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın