2. Mansiyon, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

2. Mansiyon, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Köklü tarihi ve güçlü geçmişi ile Halads, Ahlat!

Tarihi mekanlar hasebiyle Unesco’nun Dünya Kültür Mirası aday listesinde bulunan Ahlat, tarihi zenginliğiyle ön plana çıkıyor. Harabeşehir, Ulu Kümbet, Selçuklu Mezarlığı… Her birinin ayrı bir tarihi hikayesi ve tipolojik yapısı bulunan bu eserlerin bir aradalığı Ahlat’ı adeta bir açık hava müzesine dönüştürüyor. Birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olan bu eserler bir mimari altlık olarak ele alındı ve projenin Ahlat için tarihi ve kültürel anlamda yeni odak noktası haline gelmesi hedeflendi.

Bu bağlamda proje alanına yapılması planlanan ihtiyaç programları, sosyal donatılar ve peyzaj elemanları; bu eserlerin yeniden yorumlanması ve bir bütün olarak ele alınması mimari konsept olarak tasarlandı.

MİMARİ KONSEPT PARAMETRELERİ
Bütüncül bir kitlenin oyulmasıyla meydana getirilen yaşam birimlerinin birlikteliğinden oluşan Harabeşehir yapı tipolojisi incelenerek, program dahilinde olan konaklama birimleri; bir bütünden oyulup çıkartılan parçaların bir araya gelerek oluşturduğu yapı kompozisyonu olarak ele alındı. Bunun yanı sıra yine Harabeşehir mimari yapısında, birimler arası kullanıcı ulaşımlarının açık teraslardan alt kot – üst kot ilişkisi içerisinde sağlandığı göz önüne alınarak, tasarlanan konaklama ve buna bağlı mekanların ulaşımlarına alternatif olarak tasarlanan açık teraslanmalar ve sirkülasyon elemanları önerildi.

Bir diğer önemli yapı tipolojisi olan kümbetler yeniden yorumlanarak ve yeni bir işlev kazandırılarak, proje alanı içerisine serpiştirilen birer Kiosk olarak ele alındı. Gençlik kampına hizmet edecek şekilde kitap okuma, 3d sinema, elektronik bilgi edinme, sanal oyun, internete erişim, gazete okuma, satranç birimleri şeklinde düzenlendi.

Ahlat’ın geçmişinden günümüze ışık tutan Selçuklu Mezarlığı mezar taşları birer peyzaj elemanı olarak aydınlatma işleviyle tasarlandı.

KÜTLE KONSEPT PARAMETRELERİ
Stad 3. Sokaktan başlayarak güneyde iskele ile biten bir “Gençlik Alle” aksı önerildi ve bu aks üzerinde kapalı, açık ve yarı açık mekanlar konumlandırıldı. Gençlik Allesine doğu-batı yönünde bağlanan ara sokaklar, proje alanı içerisinde mekanları açık etkinlik alanlarına ve sosyal donatılara ulaştırırken aynı zamanda Stad 2. Sokak ve Hıdırbaba sokakları arasında da bir köprü görevi üstlenmekte. Alle boyunca yer yer bırakılan üst örtü elemanları ile de çeşitli zonlarda yarı açık mekanlar oluşturuldu. Alle üzerinde -4.00 (1256) kotunda çok amaçlı salonların, konferans salonu alt fuayesinin ve gençlik kafenin açıldığı; konaklama, restoran ve spor salonunun amfi ile bağlandığı ve beslediği sosyal bir meydan önerildi ve bu sayede ortak bir kullanıma hizmet etmesi amaçlandı.

Allenin kesintiye uğrama riskini ve çözüm zorluğunu ortaya çıkaran ve çok önemli bir faktör halini alan Adilcevaz-Ahlat karayolunun altından kotlu bir geçiş düzenlendi ve bu alanda kullanıcıların kitaplarını okuyabilecekleri oyuklar açılarak geçişin sosyal aktivitelere de olanak sağlaması hedeflendi. Güney kısmında tasarlanan su sporları merkezi, kamp ve açık etkinlik alanları, kafeler, yeşil alanlar, plaj ve kayıkhane mekanlarına karayolundan kamunun ulaşımı için karayolundan kullanıcıları bir terasla alan ve alle yoluna bağlayan düşey bir sirkülasyon önerildi. Parçalı tasarlanan yapı kitleleri, içinde bulunduğu alanın makro ölçekteki dokusunu ve yapı stokunu da dikkate almıştır.

Konaklama birimleri zeminde sosyal bir avlu etrafında konumlanmış olup projenin kamusal kullanımını destekleyen mekanlar olan fuayeler, çok amaçlı salonlar, restoran, kafe ve meydan önerilen sosyal avlunun uzantısı ve devamı olarak ele alınmıştır. Sosyal avludan konaklama kütlesinin birinci kat terasına bir amfi ile ulaşılmakta, üst kotlara çekirdeklerden veya dış sirkülasyonlardan gidilebilmekte. Konaklama ana girişinde bulunan sosyal etkinlik alanı avluya ve batı tarafında yeşil alana istenildiğinde açılabilmekte, toplanma, sergi ve çeşitli aktivitelere hizmet verebilmekte.

Sosyal avluyu beslemesi ve konaklamayla ulaşılabilirliği açısından restoran avlu etrafında bağımsız olarak konumlandırıldı ve böylelikle kamunun da yararlanması hedeflendi.

Proje alanı içerisinde yeşil alana açılabilen ve açık etkinlik alanlarıyla ilintili spor salonu 0.00 (1260) kotunda tasarlanırken, burayla bağlantılı spa merkezi ise -4.00 (1256) kotunda yer aldı ve ısı kaybının minimize edilmesi dikkate alındı.

Konferans salonuna, 0.00 (1260) kotunda tasarlanan ve sokakla bütünleşebilen bir fuaye ile bağlanırken aynı zamanda -4.00 (1256) kotunda da çok amaçlı salonlarla ilişkili bir alt fuaye önerildi ve fuayeler arası bağlantı bir amfi yardımıyla sağlandı

-4.00 (1256)kotunda bulunan gençlik kafe ve çok amaçlı salonların kullanabileceği birer iç bahçe tasarlandı ve hava sirkülasyonunun konforlu bir şekilde devamı amaçlandı.

Projenin kuzey kısmında tasarlanan yeşil alanlar, spor sahalarını ve açık etkinlik alanlarını barındırırken aynı zamanda kent için önemli olan temiz hava ve dinlenme alanları oluşturmuştur. Bu alan içerisine önerilen kiosklar da birer peyzaj elemanı olarak kamusal kullanımı ve projenin potansiyelini arttırıcı nitelikte rol almıştır.

MALZEME KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Projenin ana fikri olan ve açık hava müzesi atmosferini amaçlayan ‘yapıların ve yapı birimlerinin sergi elemanı olması’ önerisini desteklemek ve malzeme bakımından yere ait olma, geçmişle bir bağ kurma, Ahlat tarihini tekrar yaşama ve yaşatma, maliyet bakımından da tasarruflu olma düşüncelerinden yola çıkılarak oraya ait ve oradan olan Ahlat Taşı dış cephelerde kullanıldı.

Zeminde ve üst kotlarda önerilen yeşil çatı ve yeşil teraslar ile yeşilin sürekliliği ve sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılırken aynı zamanda klimatik optimizasyon hedeflendi.

Konferans salonunda yaklaşık 20 metre açıklık geçmek için çelik konstrüksiyon önerilirken tasarlanan arar sokaklar ve gençlik allesi zemin döşemesi için ahşap malzeme düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın