1. Ödül, Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

1. Ödül, Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

“Sürdürülebilirlik ilkesini gözeten peyzaj ağırlıklı ortak bir dil yaratmak.”

TASARIM İLKESİ
“Yaratılan ortak dil ile kentsel strüktürün tamiri”

PEYZAJ İLKELERİ
“Mevcut ağaç dokusu ve bu dokunun tasarım konsepti bağlamında restorasyonu”

Bu önerilen mekan kurgusuna paralel olarak mevcut ağaç dokusunun rehabilitasyon, restorasyon ve ağaç populasyonunun yeni ve genç ağaçlarla desteklenmesi.

KENTSEL İZLER- OLASI “KATMANLAR” VE MÜDAHALE BİÇİMLERİ
Kentin zengin tarihsel birikimi ve yerel kültürüne ilişkin unutulmuş, izleri kaybolmuş ya da tahrip olmuş mekânsal katmanlarının ve izlerinin hatırlanması, restore edilmesi ve geri kazanılması.

Yarışma alanı ve yakın çevresi için önerilen tasarım ve kararlar 4 temel müdahale biçimi çerçevesinde geliştirilmiştir:

A.YENİDEN TASARIM VE İŞLEVLENDİRME:
Yarışma alanının odağını oluşturan Ulucami ve çevresindeki alan (Tiritoğlu Meydanı) geliştirilen yaklaşımdır. Burada YENİ BİR KENT MEYDANI oluşturmak üzere alanın yeniden tasarımı ve yeni işlevlerle zenginleştirilmesi ilkesi benimsenmiş ve bu yönde yeni bir tasarım önerilmiştir.

B.YENİDEN DÜZENLEME:
Belediye Hizmet Binası ile Gazi Bulvarı arasında İsmetpaşa Caddesi için bir kentsel tasarım anlayışı içinde hafif raylı sistem, zemin kaplaması, ağaçlandırma ve peyzaj, kent mobilyası v.b. mekansal tasarım ögelerinin yeniden düzenlenmesi ve tasarımına yönelik bir ilke ve anlayış benimsenmiştir.

C.YENİDEN GERİ KAZANMA:
İsmetpaşa Caddesi’nin ikiye böldüğü Zübeyde Hanım Caddesi, Burçak Sokak, Vidinli Sokak, Fatih Caddesi ve Yakıt Sokak, arasında kalan ve muhtemelen Uşak’ın Türk-İslam dönemi öncesi, Roma ve Bizans’a ait bozulmuş bir ızgara plan izi taşıyan ve burada “Eski Suriçi” olarak tanımlanabilecek kesimin, “Kent Tarihi’nin yitik izlerinin yeniden hatırlanması ve geri kazanılması” yönünde kentsel tarih ve sosyal-kültürel yaşamının yeni odaklarından biri olarak yeniden değerlendirilmesi amaçlı bir müdahale benimsenmiştir.

D.YENİDEN DEĞERLENDİRME (DEĞER KAZANDIRMA):
Uşak kent dokusunu kuzey-doğu yönlerinde kateden ve kent tarihi ve kültüründe önemli bir yeri olan, ancak günümüzde kent kültürünün değer yitirmiş bir ögesi olan Dokuzsele Deresi’nin üstünün açılarak ve çevresinin bir yeşil yaya ve bisiklet yolu şeklinde kenti kateden bir rekreatif alan olarak yeniden düzenlenmesi ve değer kazandırılmasını amaçlayan yeniden değerleme ve değere koyma ilkesi kapsamında bir yaklaşım benimsenmiştir.

ODAKLAR VE AKSLAR
“Kenti sosyal ve kültürel yaşamını yeniden canlandıracak ve yön verecek yeni kentsel odak noktaları ve akslar yaratılması”

Yarışma çerçevesinde hazırlanan öneri de, düşünce ve yaklaşım olarak sadece yarışma alanı ile sınırlı bir tasarımın ötesinde yarışma alanını çevresiyle değerlendirerek Uşak kentinin geleceğini önemli ölçüde etkileyecek ve biçimlendirebilecek birer odak haline dönüştürme yönünde hazırlanmıştır. Buna göre; şehrin sosyal ve kültürel yaşamının yeni odak noktaları şunlardır:

A. Yarışma alanını oluşturan Belediye Hizmet Binası ve Ulucami çevresi,

B. İsmetpaşa Caddesi,

C. İsmetpaşa Caddesi’nin ikiye böldüğü Zübeyde Hanım Caddesi, Burçak Sokak, Vidinli Sokak, Fatih Caddesi ve Yakıt Sokak, arasında kalan ve muhtemelen Uşak’ın Türk-İslam dönemi öncesi, Roma ve Bizans’a ait bozulmuş bir ızgara plan izi taşıyan ve burada “Eski Suriçi” olarak adlandırılacak olan alan,

D. Şehrin güney batısında, alışveriş merkezinin yer aldığı dairesel alan,

E. Şehri kuzeyden doğuya kateden Dokuzsele Deresi

ULAŞIM VE TRAFİK
Genel tasarım ve düzenleme ilkeleriyle uyumlu olarak kent merkezinde yaya ve bisiklet hareketlerini öne çıkaran, yaya erişimini özendirici, toplu taşıma ağırlıklı bir ulaşım sisteminin geliştirilmesi.

Bu çerçevede her biri kendi içinde ring oluşturan (küçük tur-büyük tur) 2 farklı hafif raylı sistem güzergâhı önerilmiştir:

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Etiketler

Bir yanıt yazın