1. Ödül, Sürdürülebilir Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Sürdürülebilir Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması

sürdürülebilirlik adına bir söylem.samanfuar.
Bursa, endüstrinin yanısıra, tarım ve hayvancılık açısından da gelişmiş bir kenttir.toprağı çok bereketli olup, iklimi (sıcaklık, nem ve yağış) tarıma çok uygundur. tarım ürünleri çok çeşitlidir ve faal nüfûsun % 60’ı tarımla uğraşır. bölgede her yıl özellikle hasat zamanı sonrası biriken saman balyaları fuar standı oluşturmak adına bir potansiyel olarak görülmüştür. fuar için toplanan saman balyaları standın ana elemanını oluşturur.

süreç
_ürün toplanır. (hasat zamanı)
_artıklar ile saman balyaları üretilir.
_üretilmiş olan birçok saman balyasının bir kısmı fuar standı için ödünç alınır.
_fuar standı oluşturulur.
_fuar bitiminde balyalar iade edilir.
_iade edilen balyalar hayvan yemi veya altlık olarak kullanılabilir.

fuar koridoru
fuar ziyaretçileri için lineer bir hat olarak fuar koridoru tanımlanmıştır. ziyaretçi fuar koridorunda ilerlerken tüm kurguyu deneyimler. sergi hattından geçen kişi karşılama ve sponspor firma standına ulaşır. bilgi edindikten sonra kitap cd satış yeri ve mimarlık vakfı standından geçerek işliğe varır. fuar alanında modüler tasarıma gidilmiştir. saman balyası bu tasarımın ana modülünü oluşturur. yapı elemanının modüler sisteminin 3 boyutta farklılaşması kullanıcıya farklı deneyimler sunar. modüllerin üstüste yanyana gelme durumları kullanıcıya oturma alanı kitap koyma alanı banko nişleri vb. çeşitli boşluklar tanımlar.

nasıl oluşturuldu?
fuar alanına getirilen saman balyaları ile, yığma sistem kullanılarak mekan kurgulanmıştır. balyalar üst üste konularak karşılama standı, satış alanları, sergi panoları ve depo alanı oluşturulmuştur.. sergi ve depo duvarları ile tanıtım kulesi için(yüksek bölümler) balyaları bir arada tutmak adına kullanılmış kalıp tahtası tercih edilmiştir. fuar bitiminden sonra bu tahtalar iade edilerek maliyet azaltılmıştır. modüllerin farklı biçimlenişleri ile oturma alanları, kitap cd sergileme birimleri, depolama ve banko nişleri oluşur. bu, mekanda esnek kullanıma imkan tanır.

atölyeler
çalışma alanında oluşturulacak farklı atölyeler için olabildiğince esnek mekanların kurgulanması hedeflenmiştir. çalışma mekanının ayrıca duvarlarla kapatılmaması kullanıcıların çevresiyle olan etkişelimini maksimuma çıkarmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın