1. Ödül, Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Yarışması

Mimari Proje Raporu

Sürdürülebilir bir tasarım yerel sorunlara cevap üretmeye çalışmalıdır, sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde binanın bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda genel yaklaşım, projenin çevresi ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan potansiyellerin yeni kentsel kurgu ile birlikte yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır. Kentin önemli arterlerinden Demircioğlu Caddesi ve Atatürk Caddesine, sık konut ve ticaret yerleşimlerinden oluşan mahallelere komşu olan yarışma arazisi kamusal kullanım açısından çok büyük potansiyeller taşımaktadır. Kullanıcı yaklaşım yollarının yoğunlukları düşünülerek Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi çeperleri kentliye bırakılarak “kent meydanı” oluşturulmuştur. Batı ve Doğu cephelerine yerleştirilen girişler (Belediye girişi, medyatek-sanat galerisi girişi, meclis ve başkanlık girişi) Batı-Doğu doğrultusunda kentsel geçirgenlik ve erişim sağlamıştır. Kent meydanı yapıdan bağımsız olarak kullanılabilecek farklı işlevlerle donatılarak kentliye kamusal bir ortam niteliği sunmaktadır. Bu nedenle, meydanda günün her saatinde kullanım hedeflerine uygun üç farklı kot önerilmiştir. Yayaların meydanda farklı kotlara yönelimleri açık alanları geçiş olmanın ötesine taşıyarak yeni kullanım olanakları sağlamaktadır. Bazen bir nikah sonrası davetlilerin kutlama yaptıkları bir alan, bazen çocukların güzel havalarda oyun oynadıkları kreş bahçesi, bazen de belediyenin yoğun temposundan kaçıp bir kahve molası için uğradığınız kafeterya bahçesi…

Projede çevreye zorla bir yükleme yapan anonim bir mimari yerine, yerel sorunlara cevap üretmeye çalışan, bulunduğu çevre ve koşullarla ilişkili yaklaşımı olan aynı zamanda kentliye de farkındalık kazandırmayı amaçlayan “duyarlı” bir tasarım yapılmaya çalışıldı. Kentlinin kullanacağı açık alanlar, bisiklet parkları, sergi ve konferans salonları gibi birçok aktivitenin kolaylıkla erişildiği bir yapılanma tercih edildi.

Sürdürülebilir (Yeşil) Yapı Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik, doğal çevrenin korunumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe daha da önemsenen bir konu olmuştur. Proje tasarlama sürecinin en başında yönlenme, mekan organizasyonu ve güneş ışığı kontrol sistemleri gibi konularda, mekanik sistemlerin sağlayacağı ikincil etkiler düşünülmeksizin, güneş enerjisinden optimum faydayı hedeflemiştir. Güneş kontrolünde cephe formu, doluluk – boşluk oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar önemli rol oynamaktadır. Bina cephelerinde optimum düzeyde ısı yalıtımı yapılacaktır. Cam cephelerde kaplamasız ısı yalıtımlı cama göre pencerede ısı kaybını %40 oranında azaltan low-e cam seçilmiştir. Bu camlar renksiz görüntüsüyle ışık girişini azaltmadan güneş kontrolü ve pencere önlerinde oluşan sıcak – soğuk farklarını engelleyerek yayılmış bir rahatlık sağlamaktadır. Soğutma yüklerini düşürerek enerji tasarrufu sağlamak ve gölgeleme yaparak konforlu çalışma ortamları oluşturmak amacıyla cam giydirme cephe önünde perfore delikli metal güneş kırıcılar kullanıldı.

Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığını konumlanış üzerinden göstermeye çabalamıştır. Çalışma ortamları, perfore delikli metal güneş kırıcılar sayesinde güneşten kontrollü faydalanan cephelere yerleştirilmiştir. Ofisler mümkün olduğunca açık büro anlayışıyla, net hacimlerin modüler olarak bölünmesiyle de esnek ve dönüşebilir nitelikte tasarlanmıştır. Açık ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre az sayıda ve total hacimlerden oluştuğu için ısıtılma ve aydınlatılma kolaylığı açısından bir çok fayda sağlamaktadır. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Her bir müdürlük için kişi sayısına göre modüler olarak ayrılan her bölümde bir arşiv odası, toplantı bölümü ve bir müdür odası ayrılmıştır. Her katta fotokopi odası, toplantı odası ve sistem odası bulunmaktadır. Sadece başkanlık bölümü belediyenin temsil değerlerinden dolayı ve tüm meydana hakim olması sebebiyle batı cephesine yerleştirilmiştir. Bu bölümlerde de güneş ışınlarının kontrollü bir şekilde içeri alınması için güneş kırıcılar kullanılmıştır.

Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorları üzeri cam çatıyla kapatılmış atriyum sayesinde gün ışığından direkt olarak fayda sağlamaktadır. Çatı camına yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesini sağlamaktadır. Çelik makaslar arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılmıştır. En alt katta bulunan bitkiler CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilmiştir. Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapısal bütünlüğü sağlamaktadır hem de kullanıcılara gölge alanlar oluşturmaktadır. Otoparklar bodrum katlarda çözülmüştür. Arazinin kuzeyinde oluşturulan açık bisiklet parkları ve soyunma/duş odalarından da meydana ve belediye binasına ulaşım sağlanmıştır.

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın