1. Mansiyon, Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

1. Mansiyon, Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

PROJE RAPORU

Sinan Pusulası ismi verilen öneri, bağlamsallık – küresellik ve Sinan’a adanma – kente ait olma ikilemini bulunduğu noktaya ve kendine has biçimde çözmeyi amaçlayan bir kent nesnesi, açık hava toplanma alanı, sergi ve anma mekanıdır.

Öneri Sinan’a adanmış olmakla birlikte, kamusal bir açık alan örgütleyip Üsküdar Meydanı’nın günlük kullanım deneyimini zenginleştirme amacı güder. Önerinin stratejik yaklaşımı Üsküdar’a ve İstanbul’a mekânsal kalitesi yüksek bir dinlenme, izlek, rekreasyon, toplanma ve etkinlik alanı kazandırmak, bu mekânın yarattığı çekim ile bilgice zengin bir atmosferin içine davet edilen kentliyi Sinan’ın eserleri ve hayatı ile tanıştırmaktır.

Bu çerçevede benimsenen yaklaşım hem bağlamsal hem de evrenseldir. Bilgi içeriğinin fiziksel formuna işlenmesi ve kendini bulması sürecinde milyonlarca kilometrekarelik geniş 16.yy Osmanlı coğrafyası ile diyaloğa girer. Fiziksel formunun kendini bulmasında ise Sinan’ın eserleri temelli biçimsel imgelem, Üsküdar ve yakın çevresi, Sinan üçgenindeki eserler, Tarihi Yarımada ve çevresindeki yaya hareketliliği rol oynar.

Çağın teknolojisi Sinan’ın kendi meslek pratiğinde olduğu gibi Sinan Pusulası’nda da çok önemli bir rol oynar. Öneride bu kullanım yalnızca yapı teknolojisinin ötesine geçerek ziyaretçisi ile etkileşiminin önemli bir boyutunu oluşturan kullanıcı odaklı dijital bir deneyime dönüşür. Sinan’a adanmış bu mekânda olmak da bu deneyimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Öneri, Sinan’a adanmış bir esere yakışır biçimde bağlamına duyarlı, mekânsal deneyimi zengin ve kendi çağının teknolojisini cesurca kullanan bir niteliğe sahip olmayı amaçlar.

Etiketler

Bir cevap yazın