Üretkenlik ile Ev Yaşamını Buluşturan Bir Yenileme Projesi

andrea + joan arquitectes, Sant Feliu de Llobregat'ın tarihi kent merkezindeki eski bir evin iç mekanında dikey olarak birbirine bağlanan bir dizi hacim kurgulayarak, ev hayatı ve üretkenliği buluşturan bir "stüdyo ev" tasarladı.

Fotoğraflar: José Hevia

Cephe genişliği dar, derin parsellerden oluşan mahalle; korunan ön cepheleri ile bölgenin mimari kimliğini yansıtan tek ailelik konutlardan oluşuyor.

Yapıda yer alan bazı yatay öğelerin yıkılması ile iç mekanda oluşturulabilecek en iyi aydınlatma ve havalandırma koşullarını elde etmek amaçlandı.  Bu yıkımlar sonucu yapı içinde yeni hacimler elde edildi. Bu hacimler bir bütün olarak incelendiğinde, evin bütününü “çift yüksekliğe sahip, çapraz olarak birbirine bağlanan boşlukların ardışıklığı” olarak algılamak mümkün.

Mevcut çatının bir kısmı yıkılarak yeni bir teras oluşturulmuş. Evin, ikamet edenlerin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esneklikte olabilmesi için her kat benzer oranlarda üç bölüme ayrılmış. Evin odağında, programın yoğunlaştığı bir çekirdek oluşturulmuş, böylece cepheler ile temas eden çeper kısımlar özgür bırakılmış. Tipolojik esnekliği ve dikey eklemlenmeyi bir araya getiren bu mekansal stratejide yapıya dair faaliyetlerin tamamı kolayca yerlerini bulmuş.

Yapısal stratejide geleneksel yapı sisteminin özündeki mantık izlenirken, yeni malzemeler tercih edilmiş. Taşıyıcı duvarlarda orijinal ahşap ve tuğla yapı korunmuş, yeni alanlarda ise aynı kurguyu takip eden metalik strüktürler kullanılmış.

Proje, kullanıcılarının ev hayatını ve üretken ortamlarını buluşturan esnek bir eve sığdırırken, geleneksel tipolojinin değerlerinden faydalanmış. Hesaplı, kurulumu kolay ve az bakım gerektiren malzemelerin seçildiği yenileme çalışmalarında doğal aydınlatmayı sağlamak ve ayrıca mevcutta var olan ve yeni eklenen dokuları bir araya getirmek üzere dikey duvarlar beyaza boyanmış.

Birinci kattaki çalışma alanı kuzeye bakan cephede yer alıyor; buradan avluya bakıyor ve cadde ile görsel olarak bağlantı kuruyor. Girişteki iki bölümlü merdiven, evin üretken tarafını ve kamusal yüzünü yapılandıran bu bölüme yöneliyor. Zemin katta, mutfağın etrafında kurgulanmış “ev hayatı” hakim. Sokaktan avluya geçiş, bu alandaki mahremiyet düzeyini hiyerarşik bir hale getirmiş. Yatak odaları, bağımsız olarak nitelendirilebilecek tek alanlar.Etiketler

Bir yanıt yazın