Üniversiteleri Uzaktan Eğitime Geçirme Kararına Meslek Odalarından Tepki

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yapılması kararına TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası tepki gösterdi.

Konuyla ilgili meslek odalarından basın açıklamaları yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan basın açıklaması:

ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİNİN YÜZ YÜZE YAPILMASI TERCİH EDİLMELİDİR!

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; bölgedeki 10 ili kapsayan geniş bir alanda büyük can kayıpları ve yıkıma neden olmuştur. Bu felaketin üzüntüsünü derinden yaşıyor, ülkemize başsağlığı diliyoruz.

Depremler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK); 9 Şubat 2023 tarihinde üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini, 11 Şubat 2023 tarihinde ise bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasını uygun bulduğunu duyurmuştur. Bu kararda, tıp ve diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj gibi hususlarda ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

Endüstriyel tasarım, tıp, diş hekimliği ve benzeri programlarda olduğu gibi uygulamalı bir meslektir. Bu nedenle, eğitimin yüz yüze planlanması ve yürütülmesi gerekir. Endüstriyel tasarım eğitimi, kullanıcının ihtiyaçlarına çözümler geliştiren yaratıcı süreçler ve uygulamalar içerir. İhtiyaçların sahada gözlemlenmesi, stüdyo ortamında fikir geliştirilmesi ve atölye ortamında yapılan fiziksel uygulamalar gibi bireysel veya ekip çalışmaları yüz yüze eğitimi gerektirir. Endüstriyel tasarım eğitiminin büyük bir kısmını oluşturan uygulamalı eğitimin, uzaktan eğitim yoluyla verilemeyeceği açıktır.

Pandemi döneminde öğrenciler iki yıl boyunca uygulamalı eğitimin gerektirdiği kazanımları sınırlı bir şekilde edinebilmişlerdir. Yine aynı öğrencilerin bir dönem daha uzaktan eğitim alması, onların mesleki ve sosyal kazanımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Endüstriyel tasarım eğitiminde geliştirilen projeler, deprem gibi afet dönemlerinde yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirilmesine katkıda bulunabilir. Öte yandan, eğitimin uzaktan olması durumunda bu tür çalışmaları gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. 

Uzaktan öğretim, özellikle depremden etkilenen öğrenciler için de eşitsizliğe neden olabilecek koşullar yaratacaktır. Depremzede öğrenciler bulundukları bölgelerde veya aileleri ile geçici olarak kaldıkları yerlerde bilgisayar ve internet erişimi ve derslere katılabilecekleri sağlıklı bir ortam bulma açısından zorluklar yaşamaktadırlar. Benzer şekilde, atölyelere erişim imkanları olmayacağı için, endüstriyel tasarım eğitiminin gerektirdiği fiziksel model üretmek gibi uygulamaları yapmaları güçleşecektir.

Bu kapsamda, YÖK tarafından verilen uzaktan eğitim kararından vazgeçilmesi ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin bir an önce örgün eğitimlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği, depremzedelerin ve barınma ihtiyacı olan öğrencilerin sorunlarının çözümü için yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde kamu kurumları, belediyeler, STK’larla birlikte planlama yapılması gerektiği yönündeki görüşlerimizi  değerli kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan basın açıklaması:

Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Yüz Yüze Yapılmalıdır

“Komşularıyla birlikte 10 şehrimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok yurttaşımız ile birlikte meslektaş ve meslektaş adayı öğrencilerimizi kaybetmemiz, hepimizde derin bir üzüntüye sebep olmuştur. 

Her afetin ardından olduğu gibi üzüntümüzle birlikte afete ne kadar hazırlıksız olduğumuzun farkına vararak “ders çıkarmamız” gerektiğini yeniden kendimize hatırlatmaktayız. Ancak bir daha böyle acıların yaşanmaması için afete dirençli kentlerimizin inşasında önemli rol oynayacak olan Peyzaj Mimarlarının yetiştirilmesinin en çok önem kazandığı zamanda eğitimlerin çevrim içi olarak planlanması, çıkarılacak derslerin arasında yer almamaktadır.

Teknik hizmet sınıfından bir mesleğin mensubu olacak olan öğrencilerimizin eğitimlerinde, uygulama ve yüz yüze kritik alarak edinecekleri bilimsel ve teknik bilgiyi, hiçbir şekilde çevrim içi olarak sağlayamayacağımız ortadadır. 

Depremzede yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderme adına en kestirme ve plansız çözüm olarak sunulan KYK yurtlarının tahsisi, barınma sorununa çözüm üretmeye çalışırken geleceğimize dair yeni bir sorun yaratmaktadır.

Peyzaj Mimarlarının ürettiği açık ve yeşil alanların, kent meydanlarının, parkların ne denli kıymetli ve ihtiyaç olduğunu ne yazık ki acı bir şekilde tekrar deneyimlemiş bulunmaktayız. Tüm kentlerimizdeki bu ihtiyaçların önümüzdeki yıllarda da doğru bir şekilde giderilebilmesi için peyzaj mimarlığı eğitiminin niteliğinin düşürülmemesi adına depremden etkilenen illerde de alternatif çözümler üretilerek yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğinin altını tekrar çizmek isteriz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak geleceği bugünden kurmamız gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple uygulamalı eğitim veren peyzaj mimarlığı eğitiminin çevrim içi bir şekilde icra edilemeyeceğini; yalnızca bilimsel ve teknik manada değil, tüm öğrenci ve eğitmenlerin bir araya gelerek gösterecekleri dayanışma ile ruhsal yaralarımızı da daha hızlı saracağımıza inandığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.”

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan basın açıklaması:

ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİ STÜDYOLARDA VE YÜZ YÜZE YAPILMALIDIR

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on bir kentimizi doğrudan etkileyen büyük depremlerin ardından yaşanan can kayıpları ve kentsel yıkımlar hepimizi büyük bir üzüntüye  uğratmıştır. Bu kayıplar kentlerimizi her türlü afete karşı daha dirençli şekilde hazırlamamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

Mesleğimizin de bu hazırlık aşamasında ne kadar elzem bir noktada olduğu tartışılmaz bir gerçek olmakla birlikte almış olduğumuz eğitimin içeriği ve yöntemi de uzun vadede mesleki pratiklerin nitelik seviyesini doğrudan etkilemesi sebebiyle oldukça önem taşımaktadır.

Uygulamalı eğitimin ağırlıkta olduğu, atölye derslerinin ve yüz yüze kritiklerin oldukça önem taşıdığı Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde çevrimiçi eğitim yöntemine geçmek, verilen eğitimin niteliğini düşürmekte ve öğrenci arkadaşlarımızı da olumsuz etkilemektedir; ki bunun örnekleri pandemi döneminde çokça görülmüştür.

Depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için KYK yurtlarını tahsis ederek uzaktan eğitim uygulamasını başlatılması barınma sorununa kısa süreli bir çözüm sağlansa da özünde derin problemler oluşturacağı aşikardır.

Şehir ve Bölge Planlama mesleğinin önemini oldukça acı deneyimlerle yaşadığımız şu günlerde, planlama eğitiminin kalitesinin ve niteliğinin düşürülmesinin krizi daha da derinleştirdiğini belirterek öğrencilerimiz için yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

Şehir ve Bölge Planlama bölümleri için oluşturduğumuz uzaktan eğitime dair olumsuz görüşün tüm yükseköğretim bölümleri için de geçerli olduğunu, bilime ve bilgi birikimine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu acı süreçte öğrencilerin çevrimiçi eğitime mahkum edilmemesi gerektiğini de önemle vurgulamak isteriz.”

“Mimarlık Eğitimi Uygulamalıdır, Uzaktan Yapılamaz”

Etiketler

Bir yanıt yazın