Uluslararası Mimarlar Birliği’nin 2. Bölgesi İstanbul’da Toplandı

Toplantıda, demokratik hakların savunulması, afetlere karşı önlem alınması, savaşlara ve siyasi çatışmalara karşı barışın sağlanması amacıyla bölgede dayanışma, diyalog ve işbirliği sağlanmasına dikkat çekildi.

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) 2. Bölgesi olan Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bulunan mimarlık örgütlerinin başkanları ve temsilcileri, 18 Haziran 2011’de İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantıda yayınlanmasına karar verilen Uluslararası Mimarlar Birliği 2. Bölge İstanbul Birdirgesi şu şekilde:

“Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan 2. Bölgesi’nde (UIA 2. Bölge toplantısına katılan ülkeler; Afganistan, Azerbaycan, Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya), Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Macaristan, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan) bulunan mimarlık örgütlerinin başkanları ve temsilcileri 18 Haziran 2011’de İstanbul’da toplanmışlar ve aşağıdaki bildirinin yayınlanmasına oybirliği ile karar vermişlerdir.

Toplantıda bulunan UIA 2. Bölge Üye Kesimleri tarafından, demokratik hakların savunulması ve afetlere karşı önlem alınması, savaşlara ve siyasi çatışmalara karşı barışın sağlanması amacıyla bölgede dayanışma, diyalog ve işbirliği içinde hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğu belirtilerek; bu bağlamda, barışçıl bir gelecek ve sürdürülebilir çevre için UIA ve politikalarının büyük bir önemi olduğu kuvvetle vurgulanmıştır.

Toplantı katılımcıları, güçlü bir mutabakat içinde:

İnsan haklarını ve toplum yararını savunan mimarlık örgütlerinin demokratik, bağımsız ve bilimin rehberliğinde yaptıkları çalışmalarının önünde engel oluşturan küresel gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda endişelerini dile getirmiş ve bu kapsamda mimarlık örgütlerinin rolünün son derece önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Çevreye, kente, mimarlığa, somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine duyarlılık ve saygı göstermeyen yapılı çevre, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin yarattığı kayıplar ve sorunların tehlikeli boyutlara ulaştığı değerlendirmesi yapılarak, bu konudaki kaygılar dile getirilmiştir.

Özellikle çağımızda sayıları ve yarattığı tahribatlar gittikçe artan doğal ve insan eliyle yaratılan afetler hatırlatılarak, doğal ve ekolojik değerlerin korunmasının hayati önemi vurgulanmıştır.

Yoksulluk sorununu ve demokrasi karşıtı yaklaşımları göz ardı ederek, kentsel mekanı bir “yatırım ve özel rant” aracı olarak gören küresel pazar politikalarına karşı dayanışma çağrısı yapmıştır.

Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği ve yapılacak olan bu yöndeki çalışmalara destek vereceği bildirmişlerdir.

İçinde bulunduğumuz küresel kriz koşullarında, insan hakları, eşitlikçi toplumsal politikalar ve gelecek nesillerin refahı için, UIA’nın oluşturduğu mimari birlik içinde tek bir ses olmanın önemi vurgulanarak bu konuda kararlılık iradesi beyan edilmiştir.”

Etiketler

Bir cevap yazın