“Uçhisar” Çalıştay’ın Ardından

Uçhisar Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kapadokya “Uçhisar” Çalıştay, 25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılmak üzere, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden lisans ve lisans üstü düzeyde mimarlık ve şehir ve bölge planlama öğrencilerinden yapılan 90’a yakın başvuru arasından seçilen 26 öğrenci davet edildi. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden 4 görevli öğrenci de çalıştay süresince katkıda bulundular.

Çalıştay süresince öğrencilere Uçhisar’ın özgün nitelik taşıyan mekansal öğeleri bağlamında, Uçhisar yerleşme girişleri, Cevizlibağ bölgesi, Tekeli Yolu ve meydan düzenlemesi, Kale ve yakın çevresi ile Afet Evleri Bölgesi’ne odaklanan tasarım konuları verildi ve bu çalışmalar davetli konuşmacıların sunumları ve moderatörlerin yürütücülüğü ile de desteklendi.

Bu bölgelerde yapılan tasarım çalışmaları sırasında geleneksel dokunun ve doğal/kültürel peyzajın korunarak sürdürebilirliğinin sağlanması ile beraber bu bölgelerdeki problemlere de odaklanıp, gelecek günler için yaşam kalitesinin artırıldığı, turizm gelişiminin yanı sıra yerli halkın da burayı terketmeden yaşadığı bir bölgeye nasıl dönüştürülebileceği sorularına cevap arandı.

Organizasyon ekibinde; Özlem Atak, Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Hikmet Eldek, Güntülü Gündoğ, Hale Kozlu, Duygu Ovacık, Özlem Sümengen, Ceyhan Yücel ve Seven Yücel yer alırken;

Demet Dinçer, Selen Onur, İnci Olgun, Feride Şener, Sevgi Türkkan davetli moderatörler olarak çalışmaları yürüttüler. Organizasyon ekibi aynı zamanda moderatör olarak da çalışmalara katkıda bulundu.

Tüm davetli konuşmacı sunumları Uçhisar’da bulunan Argos in Cappadocia içersindeki Bezirhane’de gerçekleşti. Çalıştay süresince öğrenciler atölye çalışmalarını yeni Uçhisar Belediye Binası’nda kendilerine ayrılan mekanda sürdürdüler.

25 Temmuz 2011
Çalıştayın ilk günü Bezirhane’de yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Düzenleyici kuruluşlar olarak Uçhisar Belediyesi adına Belediye Başkanı Osman Süslü, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi adına Yönetim Kurulu Üyesi Güntülü Gündoğ, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi adına da Şube Başkanı Ceyhan Yücel birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların yoğun olduğu ilk günde, öğrencilere bölgenin tanıtılması, çalışmanın amacı ve önemi üzerinden tematik bir sunum da gerçekleşti. Prof.Dr. Güzin Konuk doku, yerel kimlik ve geçmişten geleceğe bakışın önemi üzerinde durarak, çalıştay hakkında da olumlu görüşlerini ve yapılacak tasarımlar için önerilerini aktardı. Gökşin Ilıcalı, yatırımcısı olduğu Argos in Cappadocia’yı da içine alan 15 yıllık Uçhisar’ın dönüşüm öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Aslı Özbay mimar olarak Uçhisar da yaşadığı deneyimleri paylaşırken, Esra Altıntaş Uçhisar yerleşmesinde koruma planlamasına yönelik çalışmaalardan bahsetti. Katılımcı öğrencilerin de kendini tanıtmalarından sonra, belirlenen çalışma alanlarına göre öğrenciler 5 atölye grubuna ayrıldılar ve bu gruplar da daha sonra kendi çalışma alanlarını belirlediler.

Günün kalan kısmında, öğrencilerle arazi gezisine çıkılarak çalışma alanları olan bölgeler olan Uçhisar girişleri, Cevizlibağ bölgesi, Tekeli Yolu, Uçhisar Meydanı, Kale ve yakın çevresi ile Afet Evleri Bölgesi tanıtıldı. İlk gün programı Kaya Otel’de düzenlenen açılış kokteyli ile sona erdi.

26 Temmuz 2011
Çalıştay’ın ikinci günü yine Bezirhane’de başlayan sunumlarda Doç.Dr. Emre Madran, kimlik, kentsel kimliğin önemi ve özgünlük kavramları üzerine bilgiler aktardıktan sonra, öğrenciler, moderatörler eşliğinde, kendi çalışma alanları için yeniden araziye çıkarak detaylı analiz çalışmalarına başladılar.

Tüm gün süren çalışmaların sonunda günün diğer davetli konuşmacısı Yrd.Doç.Dr. Yüksel Demir, Mardin kent meydanı ve kent girişleri ile ilgili yaptığı çalışmaları iki bölge arasındaki benzerliğe değinerek, eski içinde yeni kavramı ile oluşturdukları öneri projelerini aktardı. İkinci gün programı Argos in Cappadocia’da düzenlenen akşam yemeği ile sona erdi.

27 Temmuz 2011
Çarşamba günü sabah konuşmacısı olan aydınlatma tasarımcısı Nergiz Arifoğlu, mimaride aydınlatma tasarımının önemi, bölgenin önemli sorunu olan dış aydınlatma sorunu ve uyguladığı projeler üzerinden bir sunum gerçekleştirdi.

Çalışmalarına belediye binasında moderatörler eşliğinde devam eden öğrencilere, günün sonunda

Öğr.Gör. İnci Olgun, oluşturdukları çalışma grubu ile Mardin’de gerçekleştirdikleri rölöve çalışmaları hakkında bilgiler verirken Sevgi Türkkan, Deflt Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde “Urban Body” adlı çalışma grubunun Madrid ile ilgili yapmış olduğu “kentsel okuma ile mimari müdahale arasında”başlıklı projelerden örnekler verdi. Gün, Ortahisar Belediyesi’nin daveti üzerine Ortahisar’daki Sanat Müzesi’nde gerçekleşen yemekle sona erdi.

28 Temmuz 2011
Çalıştayın dördüncü günü, çalışmaların sonlarına yaklaşırken sabah sunumunda Şehir Plancısı Faruk Göksu, kentsel dönüşüm kavramı, eski ile yeninin birarada kullanımı ve gündemde olan dönüşüm projeleri üzerinde öğrencilerle karşılıklı paylaşım içerisinde geçen bir konuşma gerçekleştirdi. Gün içinde atölye çalışmalarını yoğun olarak sürdüren öğrenciler, gün sonunda da Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy’un koruma alanı yönetimi ve planlanması konusunda Tarihi Yarımada örneği üzerinden bilgiler aktardığı sunumunu dinlediler. Sunumun ardından Argos in Cappadocia’daki yemekle beraber dördüncü gün programı sona erdi.

29 Temmuz 2011
Çalışmanın son gününde öğrenciler heyecanlı bir şekilde gruplarının çalışmalarını sunmak, fikirlerini paylaşmak üzere kalabalık bir izleyici kitlesi ile beraber Bezirhane’de buluştular. Sunuşların sadece organizasyon ve katılımcı öğrenciler tarafından değil, yöre halkının tarafından da izlenmiş olması çalıştayın yerel gündeme dahil olduğunun sevindirici bir göstergesi oldu. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün de katıldığı öğrenci çalışmalarının sunumu sonunda katılımcılar ve dinleyiciler de çalışmalar üzerinde fikirlerini belirttiler ve Uçhisar’ın gelecek vizyonuna ilişkin zengin bir tartışma ortamı oluşmasını sağladılar .

İzleyiciler ve katılımcılar tarafından kısıtlı bir sürede hazırlanmış olmasına rağmen, oldukça yüksek düzeyde bulunan öğrenci çalışmaları, çalıştayın amacına ulaştığının bir göstergesi oldu. Sunum ve tartışmaların bitiminde, öncelikli olarak tüm katılımcı öğrencilere katılım sertifikaları verildi ve teşekkür edildi.

Bunun yanında düzenleyici kurum olan Uçhisar Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi’ne, organizasyon ve moderatörler ekibine, tüm davetli konuşmacılara ve çalıştay için mekanlarını açan ve öğrencilerin bu özgün atmosferi daha iyi yaşamalarını sağlayan Argos in Cappadocia’ya teşekkür belgeleri sunuldu ve kutlama için gala yemeğine geçildi.

Bu çalıştay, bölgenin titizlikle ele alınarak, kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekmiş ve yerleşmenin bir değer olarak ulusal gündeme taşınmasına katkı sağlamıştır. Bir genç akademisyenler girişimi olan çalıştayın önümüzdeki yıllarda da farklı temalarda gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın