TMMOB Yarış-ma Açmış!

46 kişiden oluşan bir grup mimar TMMOB'un açmış olduğu "TMMOB Öğrenci Evi Projesi Ulusal Mimari Proje Yarışması"nı iptal etmesi üzerine bir bildiri yayınladı.

Bildiri şu şekilde:

“Ana Yönetmeliği’nde Mimarlar Odası’nın amacı; meslek onurunu ve üyelerinin haklarını korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek, mesleğin icra edilebilmesi için mimarlara ideal ortamı yaratmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak olarak belirtilmektedir. Mimarlar Odası 22 Kasım 2011’de bu amaçla uyumlu olarak Yenimahalle Belediyesi ve TMMOB işbirliğinde TMMOB Öğrenci Evi Projesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nı ilan etmiştir. Süreç içerisinde proje teslim tarihi 9 Ocak 2012 olarak belirlenmiş, şartname mimarlar tarafından satın alınmaya başlanmıştır.

Ancak ilgili kurumlardan olan Yenimahalle Belediyesi’nin, yer tahsisinden vazgeçtiği gerekçesiyle 12 Aralık 2011 tarihinde yarışmanın iptali üyelere duyurulmuştur. Arsanın tahsisi netleşmediği halde yarışma açan, açılan yarışmanın sonuçlanmasını sağlayamayan ve bu şekilde üyelerinin mağdur olmasına sebep olan TMMOB Mimarlar Odası da en az arsa tahsisini gerçekleştirmeyen kurum kadar yarışmanın iptalinden sorumludur.

Yarışma iptalinden sonra üyelerin ve kamuoyunun bilgisinden uzak, TMMOB tarafından, Yenimahalle Belediyesi ile 13 Şubat 2012’de yeni bir protokol imzalanmış, önceki yarışma süreci umursanmadan, yapının tasarımcıları keyfi bir şekilde seçilmiş, projeler çok kısa bir sürede tamamlanmış, ruhsatı alınmış ve inşaatı başlatılmıştır. Mimarlar olarak biz, sözü edilen arazide sözü edilen projenin temelinin atıldığını ancak 11 Temmuz 2012 tarihinde, medyadan haber almış bulunmaktayız. Bu durum içinde en çarpıcı ve üzücü olan mimarlık ortamına bir yarışma konusu olarak sunulmuş, farklı önerilerin değerlendirilip, tartışılabileceği bir proje elde etme sürecinin böylesine yok sayılması ve TMMOB’un, sahiplendiğini ve savunduğunu iddia ettiği birçok değeri yıktığının farkına dahi varamamış olmasıdır. TMMOB medyatik bir gösteri icrası olarak sunduğu bu yapının yarışma yolu ile nitelikli bir proje olarak üretilmesinin de önünü kesmiştir.

Karşı karşıya kaldığımız bu durum, her türlü kuşkuyu tetiklediği gibi; etik ve hukuki değerler bir yana ‘mimari proje elde etme sürecinde yarışma yöntemini, eserle ilgili müelliflik haklarını, üretim sürecinde tasarım özgürlüğünü önemsediğini’ iddia eden Oda’ya olan güvenimizin zedelenmesine yol açmıştır.

Uzunca bir süre kamuoyuyla bilinçli bir şekilde paylaşılmamış olduğu açık olan bu sürecin etik dışı olduğunu düşünmekteyiz. Yarışmanın iptali ile bu konuda emek harcayan meslektaşlarımıza saygısızlık yapıldığı, yarışma sonrasında gelişen ve sonlanan sürecin ise büyük bir sorumsuzluk ve meslek ilkelerinin göz ardı edilişi olduğu kanısındayız.

Hiç kimsenin Oda’yla üyeleri arasına giremeyeceğini belirtmekle birlikte bu süreçten sorumlu olan ve etik kuralları hiçe sayan kişiler için gerekli adımların atılacağını umuyor ve diliyoruz.

Biz aşağıda adı geçen mimarlar olarak bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı, bu yöntemin onaylanmaması adına dile getirme ihtiyacı hissettik. TMMOB ve dolaylı olarak sürece katılan Mimarlar Odası kafa karıştırıcı ve huzursuz edici bu süreçle ilgili üyelerine bir açıklama borçludur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ali Uğur Mucukgil-Alper Derinboğaz-Aslı Özbay-Betül Vakvak-Cengiz Gündemir-Ceyhun Baskın-Demet Irklı Eryıldız-Deniz Dokgöz-Dilra Eriç Eryıldız-Doğan Zilan Özcan-Ebru Can-Emine Kirman-Emre Şavural-Fatih Yavuz-Ferhat Hacıalibeyoğlu-Gizem Erkaya-Gökhan Aksoy -Gökhan Kınayoğlu-Hakan Evkaya-Hasan Okan Çetin-Hasan Özbay -Hatice Şanlı-Işıl Sencar-İbrahim Celepöven-İnanç Eray-Kadri Atabaş -Kenan Bilhan-Kutlu İnanç Bal-Lale Özgenel-Mehmet Sarışan-Murat Şahin-Nimet Özgönül-Onat Öktem-Orhan Ersan-Özcan Uygur-Özge Ünal-Ramazan Avcı-Seden Cinasal Avcı-Semih Eryıldız-Semra Uygur -Sualp Güreşcioğlu-Turgay Orhan-Yeşim Hatırlı-Yiğit Acar-Zeynep Öktem-Ziya İmren

Etiketler

Bir cevap yazın