The Palimpsest of the House

Rahmi Asal, P. M. Michele Daviau, Lale Özgenel, Pauline Piraud-Fournet, Hannah Platts, Elisabeth Rathmayr, Alessandra Ricci, Veronika Scheibelreiter-Gail ve Inge Uytterhoeven tarafından kaleme alınan The Palimpsest of the House Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı.

Kitabın Açıklama Metninden:

Evlerin materyal kalıntıları ve özel yaşama dair metinsel kanıtlar mimarlık anlayışımızda ve antik evlerin karakteristik özellikleri ve de özel alanın kullanım şekli önemlidir. Bir dizi hareketin yer aldığı yapılar olarak antik evler eski toplulukların dini, siyasi, ekonomil ve sosyal özelliklerini anlayabilmek için kaçınılmaz bir kaynak oluştururlar. Ancak, antik zamanlarla ilgili kaçınılmaz bilgimize rağmen bu evler değeri bilinmemiş çokça araştırma içeriği bırakır. Bu kitap, Roma, Geç Antikite, Bizans ve Erken İslamik dönemleri işaret eden geniş bir art zaman ve kültürler ötesi yaklaşımı kullanarak evle ilgili çalışmalara katkı sunmayı hedefler. Katkılar 8. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu [The Palimpsest of the House: Re-Assessing Roman, Late Antique, Byzantine, Early Islamic Living Patterns (Koç University Research Center for Anatolian Civilizations in Istanbul, 2013)]’nda sunulan araştırmalara dayanıyor. Cilt, bu zaman dilimlerinde Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, süreklilikler, değişimler ve mübadelelere odaklanarak, sempozyumun yeri olan Antik Konstantinopolis’e özel bir ilgi gösteriyor. Tüm katkılar, alan ve araştırma projelerinin güncel sonuçları ve yorumlarının yanı sıra edebi ve epigrafik kanıtların yeni okumalarını sunuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın