Teknik Dergi Yayıncılığı Paneli Gerçekleşti

Mimar ve Mühendisler Grubu'nun, 20 Aralık 2012 Perşembe günü düzenlediği "Türkiye'de Teknik Dergi Yayıncılığı" konulu panel, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Panele katılan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Arkitera Yöneticisi Mimar Ömer Yılmaz, İş Dünyası Yayıncılık’tan İsmail Ceyhan, YEM Yayınları Süreli ve Sanal Yayınlar Yöneticisi Yasemin Keskin Enginöz ve Teknik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak, Türkiye’de geçmişinden bugüne teknik dergi yayıncılığını tartıştılar. Paneli iki kısımda yöneten MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeryüzü Mühendisleri Genel Başkanı Murat Özdemir, teknik dergi yayıncılığının hem mimari ve mühendislik disiplinleri çerçevesinde geliştirilmesinin önemine değindi.

Panelin açılışını gerçekleştiren Mimar ve Mühendisler Grubu Proje Koordinatörü Yunus Emre Tozal, daha önce bu alanda bir panelin gerçekleştirilmediğini, MMG olarak teknik dergi yayıncılığı konusunun daha da konuşulması ve geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Panelin moderatörlüğünü yapan MMG Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeryüzü Mühendisleri Genel Başkanı Murat Özdemir, konuşmasına gelen katılımcılara teşekkür ederek başladı. Sektörün sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerine işaret eden moderatör Murat Özdemir, “Türkiye’de Teknik Dergi Yayıncılığı” panelini bir değerlendirme yapabilmek için düzenlediklerini vurguladı.

Teknik Yayıncılık Başkanı Süleyman Bulak: “Dergilerimizi internete taşımamız, reklam alımlarımızı hayli azalttı”

Sunumunda hem daha önce yayınlanan hem de şu anda yayınlanan sektörel dergilerden bahseden Teknik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak, yayıncılık sektörünün hem çok zevkli hem de çok meşakkatli bir sektör olduğunu söyledi: “MMG’nin bir dernek olarak böyle bir platformda bizleri buluşturması bile çok sevindirici… Bu işlerin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz.” Dergilerin finans problemi olduğuna dikkat çeken Süleyman Bulak, dergilerde hem matbaa hem de dağıtım problemleri olduğuna dikkat çekti.

Arkitera Yöneticisi Mimar Ömer Yılmaz: “Twitter’ı hayal edemedik. Dergi sektörü internetle birlikte kendisine yeniden metotlar üretebilmeli…”

Sözlerine teknik dergiciliğin hem kendisine has problemlerinin olduğunu em de aslında dünyada kullanılan metotları fark edemediğine değinerek başlayan Arkitera Yöneticisi Mimar Ömer Yılmaz, Türkiye’de özellikle sektörel bazda çıkan dergilerin enflasyonla paralel şekilde yürümesi gerektiğinin altını çizdi. Burada bir “Ahlak Problemi”nin de olduğuna dikkat çeken Arkitera Yöneticisi Mimar Ömer Yılmaz, dergilerin iş dünyasıyla olan yakınlıklarının kendilerine içerik anlamında zarar verdiğine sözlerini ekledi. “Teknik Yayıncılık’a Türkiye’de Business to Business gözüyle bakılıyor” diyen Ömer Yılmaz, Teknik dergilerde en önemli sorunun ölçme sorunu olduğunu, hangi derginin tirajının ne kadar olduğunun bilinmediği belirtti. Ayrıca nitelikli dergi içeriği hazırlamak isteyenlerin hem twitter’da hem internet dünyasında hem de yazılı medyada, kısacası her platformda öne geçeceklerini söyledi.

MMG Genel Başkanı Avni Çebi: “Dergicilik bir özveridir, samimiyettir, düşünce üretmektir”

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi, dergi çıkarmanın çok özverili bir mesele olduğunu, samimiyetin ve dayanışmanın derginin her alanında kendisini göstermesi gerektiğini ifade etti. Sunumuna Cemil Meriç’in “Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir” sözüyle başlayan Avni Çebi, “Siyasetin ve ekonominin önünün açılması için hür düşüncenin önünün açılması gerekir” dedi. “Dergi çıkarmak için hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal donanımda olunması gerektiğinin altını çizen Avni Çebi, Mimar ve Mühendisler grubu olarak çıkardıkları Mimar ve Mühendis Dergisinin hem 1996’da çıkarılan ilk sayılarını, hem 2000’li yıllardan sonraki halini hem de şu anda yayınlanan sayıların nasıl çıktığını anlattı. İlk sayısından bu yana mimari ve mühendislik disiplinleri çerçevesinde şehir ve mimari, enerji, gıda, iş güvenliği, mühendislik etiği gibi önemli konulara vurgu yaptıklarına değinen Avni Çebi, dergi çıkarmanın zorluklarına da değindi. Ülkemizde yayınlanan ilk teknik dergilerden Bilim ve Teknik’e de değinen Avni Çebi, gerçekten çok zor zamanları gerilerde bıraktıklarını, artık nitelikli ve içeriği zengin olan dergilerin daha kolay metotlarda yayınlanabilir olmasına da dikkat çekti.

YEM Yayınları Süreli ve Sanal Yayınlar Yöneticisi Yasemin Keskin Erginöz: “Dergicilikte kişiler gelip geçicidir, markalar önemlidir.”

Sözlerine dergilerde kişilerin değil markaların adının daha önemli olduğuna dikkat çekerek başlayan YEM Yayınları Süreli ve Sanal Yayınlar Yöneticisi Yasemin Keskin Erginöz, Türkiye’de Yapı Endüstri Merkezi olarak 1973’te ilk yayınladıkları Yapı Dergisinin 1. sayısından yola çıkarak, 1. sayıda sadece 2 makale bulunduğunu, o sıralar proje üretebilmenin bile çok zaman aldığına dikkatleri çekti. Dergi çıkarmanın en büyük sorununun süreklilik olduğunu belirten Yasemin Keskin Erginöz, Yapı Dergisi olarak dergilerle iş dünyası arasında aslında bir sorun bulunmadığını, herkesin kabul edeceği ve tasdikleyeceği konuların dergilerin de işlemesinin sorun olmadığını, hatta daha iyi olduğunu söyleyerek Arkitera Yöneticisi Mimar Ömer Yılmaz’ın açtığı ahlakilik meselesine bir bakış açısı sundu. Sektörle iş dünyası arasında bulunan o önemli ilişkinin korunması gerektiğine değinen Yasemin Keskin Erginöz, ahlakilik kavramının burada görecelik içermediğini, çünkü sektörle iş dünyası arasındaki ilişkinin korunabilir olduğunu ifade etti.

İş Dünyası Yayıncılık’tan İsmail Ceyhan: “Bilim dergilerinin olmaması, akademisyenleri bizlere yönlendiriyor.”

Son konuşmacı olarak İş Dünyası Yayıncılık’tan İsmail Ceyhan’a söz veren moderatör Murat Özdemir, panelin ardından sorulu cevaplı bir bölüm yapabileceklerini belirtti. İş Dünyası Yayıncılık’tan İsmail Ceyhan, çıkardıkları sektörel dergilere çok fazla bir şekilde akademisyenler tarafından yazılar geldiğini, bu yazıların bazılarını yayınladıklarını bazılarını ise zayıf bulduklarını belirtti. Akademisyenlerin kendilerine yazı göndermesinin çok güzel bir şey olduğunu ama bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu belirten İsmail Ceyhan, teknik ve bilim dergilerinin hâlâ ülkemizde geliştirilemediğine dikkat çekti.

Programın ardından sorulu cevaplı kısımda sektörel dergilerin sorunları konuşuldu. Soru cevap kısmında söz alan Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, sektörel dergilerin iş dünyasıyla arasında olan hassas ilişkileri kaybetmemeleri gerektiğine dikkatleri çekti. Katılımcılar Mimar ve Mühendisler Grubu’nun böyle bir paneli düzenlediği için teşekkürlerini ifade ettiler. katılımcılarla toplu fotoğraf çekildikten sonra program sonlandırıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın