Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm kitabı, Akademisyen Kitabevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, içinde bulunduğumuz zamanı sürdürülebilirlik çağı olarak nitelerken, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları vizyonu akademik, sosyal ve ekonomik çevrelerde ana gündeme alınmış; sürdürülebilirliği hedefleyen yeni çözüm yolları, yeni stratejiler, yeni ortaklıklar ve uygulamalar hızla ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kentler, doğa ve yaşamı bir araya getiren konumlarıyla, ekonomik, sosyal ve ekolojik sistemlerin sağlıklı işleyişinin de test edildiği tarihsel mekanlardır. 21.yüzyılda küresel sistemin gücü ve kapasitesi, bugün kentlerin gelişimiyle ölçüldüğü kadar, kentler arasındaki işbirliği ve dayanışmaya da bağlıdır. Kentlerin ortak bir gündemle bir araya gelmesi dünyanın yakın geleceği için mutlak bir çözüm sunmaktadır. 2019 yılında YERELİZ Derneğinin öncülüğüyle ve Türkiye’de 21 Belediyenin katılımıyla kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ülkemizdeki kentlerin sürdürülebilirliğe dönüşümünde paylaşım odaklı ilk örgütsel modeldir.

İklim duyarlı, doğa dostu, şeffaf, katılımcı, eşitlik, yoksulluk, göç ve sağlıklı yaşam politikaları olan üretken ve akıllı şehirler oluşturmak için bir araya gelen 21 kent, hedeflere ulaşmak için güçlü bir taahhütte bulunmuşlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dönem sekretaryası görevini yürütmektedir. Bu vizyonla, sürdürülebilirlik alanında İzmir’den Türkiye’ye örnek bir model oluşturuyoruz. Bu model; 1) şehrin kentsel gelişimi için çeşitli politika ve stratejiler üreten sürdürülebilirlik kurulu, 2) UCLG, UNDP, UNHCR, TURSEFF, ICLEI gibi yapılar başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları, üniversiteler, dernekler, kent konseyleri ve sivil toplum bileşenlerinin meydana getirdiği, bir çözüm ortaklığı yapısıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm kitabı üniversitelerle yaptığımız ilk çalışmalardandır. Toplumdaki tüm kurumlara sürdürülebilir kalkınma amaçları için değişmek ve dönüşmek konusunda rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışma, 17 amaç doğrultusunda örnekler, modeller ve çözümler sunmaktadır.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı modeli ile titizlikle ve demokratik müzakerelerle kurulacak çalışma meclisleri, kent laboratuvarları ve çok taraflı kentsel projeler ile, kentlerde birey, işletme ve kurumlar düzeyinde bir kent ittifakı oluşacağını öngörüyoruz.

İçindekiler:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Genel Bakış
  Nilay BIÇAKCIOĞLU PEYNIRCI
 1. Yoksulluğa Son
  Elif ÇIRKIN
 2. Açlığa Son
  Burcu İLTER
 3. Her Yaşta Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
  Banu DEMIREL
 4. Nitelikli Eğitim
  Aykan CANDEMIR
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  Özge ÖZGEN
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
  Gözde AKDENIZ
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
  Kevser YILMAZ
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
  Elif KORKMAZ
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU
  Kevser YILMAZ
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
  Volkan YAKIN
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
  Ladin YILDIRAN
 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
  İlayda İPEK
  Ayça HIZARCI-PAYNE
 13. İklim Eylemi
  Canan MADRAN
 14. Sudaki Yaşam
  Asiye Ayben ÇELIK
 15. Karasal Yaşam
  Sumeyra DUMAN
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
  Enis YAKUT
 17. Amaçlar için Ortaklıklar
  Burcu MUCAN ÖZCAN
  Mustafa TANYERI
Etiketler

Bir cevap yazın