Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

Yeni İnsan Yayınevi, "Şehir ve Mekân Kitaplığı” ile şehir ve mekân arasındaki ilişkiye farklı açılardan bakarak üretilmiş çağdaş metinlere odaklanıyor.

Şehir ve Mekân Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Özaydın, seriyi anlatıyor:

Şehir ve Mekân Kitaplığı’nın okuyucularıyla buluşacak ilk üç kitabı, akademik ortamda farklı yazarlarca tartışılmış olan tematik yazılardan oluşuyor. Üç kitapta da “mekân” ana eksende yer alarak birleştirici bir ortak özellik gösteriyor. Öte yandan şehir veya mekân, her bir kitapta başka bir kavramla ilişkiye girerek, derinlemesine bir açılım sağlamış oluyor. Bu serinin ilk kitabını “Mekânsallık / Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu” oluşturuyor. Mekânsallığın ve eşzamanlılığın ana eksende yer aldığı bu kitap; çağdaş sanattan tiyatroya, mimarlıktan müziğe, edebiyattan dansa uzanan geniş bir çerçevede tartışılan yazılarla önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor ve bu özgün temayı disiplinlerarası bir platformda tartışmaya açıyor.

Serinin ikinci kitabı “Mekân ve Yer” ise bu defa mekân ve yer arasındaki ikili ilişki biçimini; kentsel mekânı oluşturan coğrafi koordinatlar, özne ağırlıklı davranışsal örüntüler ya da iktidarın güç alanı gibi birçok kanaldan tartışmaya açık alanlarda sorguluyor. Bu kitapta yer alan yazılar da uzunca bir zamandır mimarlık, şehircilik, antropoloji, sosyoloji, coğrafya gibi tasarım ve sosyal bilimler alanında tartışılmakta olan bir kavram çifti “mekân ve yer”e farklı noktalardan değinerek, ezber bozmayı hedefliyor.

Serinin üçüncü kitabı “Doğu Yolculuğunun 100. Yılında Le Corbusier” ise; aynı zamanda mimar ve şehir plancısı olan başat bir modernist öznenin güdümünde oluşan öncü yaklaşımları mercek altına alıyor. Le Corbusier’nin kendi düşünsel zenginliği içinde resimden mimariye, objeden şehre kadar geliştirdiği farklı ölçeklerdeki ve çeşitli alanlardaki üretimlerine yaklaşarak, bunların arkasında yatan modernist düşünceyi analiz ediyor.

Şehirliler, iktidar sahipleri ve mekânların anlamları sürekli devinir ve değişirken, bu dinamikten ve müdahaleden doğan potansiyeller tartışılıyor.

Serinin yayın politikasının ana damarı olan şehir ve mekân arasındaki farklı ilişki biçimleri, bu üç kitabın ardından başka kitaplarla devam edecek, okurları şehir ve mekân konusunda farklı coğrafyalar, farklı yerler, farklı zamanlar ve farklı kültürlerle buluşturacak ve yeni araştırma alanlarının tetikleyicisi olacak.

Etiketler

Bir cevap yazın