Şehir Hakkı

Lefebvre'den şehir hakkı ve yeni demokrasi tasarımlarının odağındaki eseri "Şehir Hakkı" 7 Mart'ta raflardaki yerini alıyor.

Düşünce tarihinde şehir algısını değiştirmiş Lefebvre’nin bu esinleyici ve kurucu metni şehir hakkı, kentsel yaşam hakkı, yeni bir hümanizma ve demokrasi tasarımlarının odağında yer alan, bu mücadeleyle ilişkilenen herkesin referans metni haline gelmiş temel bir eser.

Henri Lefebvre’nin Sel Yayıncılık Etiketi ile Çıkan Diğer Kitapları*

  • Gündelik Hayatın Eleştirisi I (Critique de la vie quotidienne), Mayıs 2012 
  • Kentsel Devrim (La Révolution Urbaine), Nisan 2013
  • Gündelik Hayatın Eleştirisi II – Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri (Critique de la vie quotidienne, Tome: 2 – Fondements d’une sociologie de la quotidienneté), Haziran 2013
  • Mekânın Üretimi (La Production de L’espace), Haziran 2014
  • Gündelik Hayatın Eleştirisi III – Moderniteden Modernizme (Critique de la vie quotidienne: Tome 3, De la modernité au modernisme, Pour une métaphilosophie du quotidien), Temmuz 2015

*Çevirinin yayın tarihine göre. 

Etiketler

Bir cevap yazın