“Red Carpet” İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Sergisi

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Digital Representation Techniques In Interior Architecture çalışması kapsamında düzenlenen “Red Carpet" Sergisi 1 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü Sinan Holü’nde ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf: “Red Carpet” sergisi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) Digital Representation Techniques In Interior Architecture çalışması kapsamında düzenlenen “Red Carpet” sergisi, dijitalleşen tasarım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir şekilde nasıl ele alınabileceğini tartışıyor. Final ürünü olarak tasarlanan “Red Carpet” sergisinin üretim aşamalarının başlangıcı, iç mimari tasarım çözümlerini ifade etmek için modelleme ve dijital temsil tekniklerinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin deneyim sürecinden oluşuyor. Bu süreç içerisinde parametrik tasarım sürecine ilişkin alıştırmalar yapılmış ve serginin ana teması olan “parametrik kolon” üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş. Her işin kapsamında belirlenen parametreler üzerinden kolonun biçimlenişi yeniden ele alınıyor, bu dijital üretim süreci, tasarım sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.

Katılımcılar tarafından üretilen parametrik kolonlar.

Süreç içerisindeki üretimlere ilişkin örnek. (Kaynak:Josip Gudelj)

Sürecin ikinci kısmı, deneyimlenen parametrik modelleme süreci sonunda elde edilen tasarım çözümlerinin 3B yazıcı ile 1/20 ölçekli olarak prototiplenmesinden oluşuyor. Modellerin üretilmesi aşamasında FDM (Fused Deposition Modelling) ve SLA (Stereolithography) 3B yazıcı tipleri kullanılarak farklı malzemelerin üretim sürecinde kullanımı deneyimlenmiş. FDM yazıcılar ile termoplastik materyaller; SLA yazıcılar ile reçine kullanılarak prototipler üretilmiş. Üretilen bu prototipler sergilenecek ürünler olarak belirlenmiş.

SLA (solda) ve FDM (sağda) yazıcı kullanılarak prototiplenen örnek parametrik kolonlar.

Sürecin son kısmı ise, üretilen parametrik kolonların sergilenmesine ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Sergi elemanı olarak, standart bir kolonun soyutlanmış hali olan ince ayaklı ve sergileme tablasına sahip modüller tasarlanmış. Bu modüller, tüm kullanıcıların farklı açılardan sergiyi rahatça görebilmesi adına yerden koparılmış ve farklı yüksekliklerde organize edilmiş. Serginin bulunduğu hole gelen ve giden sergi ziyaretçilerinin mekân içi yönelimi doğrultusunda sergi tasarımında iki aks oluşturulmuş. Bu akslara göre, bilgilendirici metinler farklı şekillerde konumlandırılmış ve geçip giden kişilerinde serginin katılımcısı olması amaçlanmış.

Ziyaretçi-Sergi ilişkisine ait grafik anlatım.

Serginin zemininde yer alan bilgilendirici anlatıda ise her katılımcının kolon tasarımlarına ilişkin kavramsal çıkış noktası ve bu kolonların grafik anlatıları bulunuyor. Buna ek olarak, sergi zemini için bütüncül olarak hazırlanan grafik anlatı ise parametrik modellemenin yapıldığı Grashopper programına ait arayüzün temsili niteliğinde.

Sergiye ilişkin grafik altlık, plan ve kesit.

Sergi bileşenleri ve bu bileşenlere ilişkin birleşim detayları 3B yazıcı, lazer kesici, CNC gibi dijital üretim ekipmanları kullanılarak üretilmiş. Bu bağlamda, serginin zemini ile taşıyıcı profilleri arasındaki birleşim detayı; taşıyıcı profiller ile pleksi arasındaki birleşim detayı ve pleksilerin köşe birleşim detayları 3B yazıcı kullanılarak üretilmiş. Ayrıca kontrplak parçaların kesimi için CNC ve pleksilerin kesimi için ise lazer kesici kullanılmış. Sonuç olarak, tasarım sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar bütüncül bir süreç kurgulanmış ve uygulanmış.

Birleşim detayları.

3B yazıcı ile üretilen sergi birleşim elemanları ve üretilen parametrik kolonlar.

Sürecin son aşaması, üretilen parçaların birleştirilmesi ve serginin kurulumunun gerçekleştirilmesini içeriyor. Bu aşamada ise dijital ve geleneksel üretim tekniklerinin bir arada olduğu bir süreç deneyimlenmiş. Bu durum, ortamlar arası temsil ve üretim yöntemlerinin sentezi bağlamında katılımcılar arasında deneme ve tartışma sürecini beraberinde doğurmuş. Yaparak öğrenme süreci paralelinde ortaya konulan nihai ürün olan “Red Carpet”, sergi ziyaretçilerinin de bu sentezi sorgulamasını amaçlıyor.

Fotoğraf: “Red Carpet” sergisi.

Fotoğraf: “Red Carpet” sergi katılımcıları.

Malzemenin Dönüşümü

Serginin kavramsal çıkış noktalarına ek olarak, üretim süreci bağlamında “var olan malzemelerin yeniden kullanımı” bir diğer çıkış noktası olmuş. Bu bağlamda, daha önce “KodEv” ve “Learning by Doing” sergilerinde kullanılan kontrplak ve pleksi malzemeler kullanılmış. Aynı malzemelerin farklı boyutlarda, farklı birleşim detaylarına sahip farklı sergileme şekilleriyle sunulmuş olması, malzemelerin sürdürülebilirliği kapsamında önem arz ediyor.

Kodev sergisi: https://www.arkitera.com/proje/kodev-sergisi-tasarimi/

Learning by Doing Sergisi: https://www.arkitera.com/haber/imiad-itu-ic-mimari-tasarim-uluslararasi-master-programi-stuttgart-summer-workshop-2019-deneyimi/

IMIAD İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı Hakkında 

2001 yılında kurulan İTÜ İç Mimarlık Bölümü lisans eğitim ve öğretimindeki gelişimine paralel olarak, 2006 yılında uluslararası yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye başladı. İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans-IMIAD program ortaklığı; Hochschule für Technik/ Stuttgart-Almanya, Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera/Lugano-İsviçre, The Centre for Environmental Planning and Technology University-CEPT, Ahmedabad-Hindistan ve İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul-Türkiye arasında imzalanan sözleşme uyarınca taraf ülkelerin İç Mimarlık Bölümleri tarafından ortaklaşa yürütülüyor. University of Cincinnati/ABD, IMIAD Programına ortak olma aşamasında.

Programın amacı, iç mimarlık yüksek lisans eğitimini uluslararası bir düzeye çıkarmak, disiplinlerarası eğitim ve mesleki deneyimleri ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmak, mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, farklı ülke, kültürel ortam ve mesleki koşulları öğrencilerle buluşturmak ve iş alanlarını ülke dışına taşımak.

Programın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Program tezli ve 2 yıl sürelidir. İkinci yarıyılda her öğrenci kayıtlı olduğu üniversite dışında, ortak üniversitelerden birinde eğitim-öğretimine devam eder. Üçüncü dönemin başlangıcında, program ortaklarından biri tarafından organize edilen ve tüm üçüncü dönem öğrencilerinin katıldığı iki hafta süreli uluslararası bir workshop etkinliği düzenlenir. İkinci yarıyıldaki değişim dönemi ve uluslararası workshopa katılım zorunludur. Çalışma sonunda alınan unvan, ‘M.A.-Master of Arts’dır. Yüksek Lisans Diploması programa katılan üniversiteler tarafından tanınır.

IMIAD kısaca iç mimarlık lisansüstü eğitimi etrafında örgütlenmiş uluslararası bir bilgi ve deneyim paylaşma platformu olarak tariflenebilir. Ülkemizde İç Mimarlık alanında sınırlı lisansüstü programların arasında, IMIAD programı, iç mimarlar, mimarlar ve endüstri ürünleri tasarımcıları için önemli bir master programı olarak öne çıkıyor.

IMIAD 2022 Yaz Dönemi Çalıştayı Bu Yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Ev Sahipliğinde Taşkışla’da

Her yıl farklı bir katılımcı üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası IMIAD çalıştayı, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 18 Temmuz 2022-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek çalıştay, “See the Water” başlığı altında, su kullanım alışkanlıklarının ve suyun görünür olmasının su tüketimine etkisini, suyun hem varlıksal hem de oluşumsal kavramsal çerçevesi doğrultusunda ve iç mimarlık ölçeğinde tartışacak. Bu tartışma, workshop kapsamında bir konut mekânı özelinde incelenecek olup, konutun farklı alt mekanlarında su kullanımının izleri görülecek, takip edilecek.

Yürütücüler

Prof.Dr. Ervin GARİP, Dr. Orkan GÜZELCİ, Araş.Gör. Uğur Efe UÇAR, Araş.Gör. Gözde GÖKDEMİR

Katılımcılar

Anna GINDELE, Annika GOTTWALD, Bahar ALTINOK, Christina WIDERA, Deniz SOYİPEK, Johanna RECH, Josip GUDELJ, Karsten ERMANN, Kevin SPINA, Louis SPATH, Marie NIESNER, Muyang WANG, Tolgahan GÜCÜYETER

Teknik Destek

Alaattin ALPTEKİN

Etiketler

Bir cevap yazın