Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog Üzerine Görüşler

Kitapta yayımlanan makaleler, 2019 yılında İstanbul’daki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nda sunulan bildiriler arasında yer alıyor.

Akademi, politika ve yöntemin kesiştiği noktada Türkiye’deki miras uygulamalarının incelenmesi

Bu kitapta yayımlanan makaleler, 2019 yılında İstanbul’daki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nda sunulan bildiriler arasında yer almaktadır. Arkeolojik ve doğal alanların korunmasıyla uğraşan arkeologları ve miras alanında çalışan farklı geçmişlere sahip uzmanları bir araya getiren sempozyum, Dünya Miras Alanları başta olmak üzere Türkiye’deki mirasın korunması ve geliştirilmesi konularına odaklanmıştı.

Kitaptaki makaleler —Dünya Mirası Sözleşmesi ve bunun Türkiye’deki uygulanma biçimi de dahil olacak şekilde— arkeolojik ve doğal mirasın korunması ve geleceğini, miras alanlarının korunmasının ekonomik yönünü, arkeolojik araştırmalar sırasında gerçekleştirilen toplumsal katılım projelerini ve toplumun arkeoloji algısı konularını ele almaktadır. Yürüttükleri çalışmaları derinlemesine irdeleyen ve değerlendiren yazarlar, belirli koşullar altında neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair daha net bir resim oluşturabilmek niyetiyle hem elde edilen başarıların hem de karşılaşılan sorunların bir tartışmasını ortaya koymaktadır.

Heritage, World Heritage, and the Future: Perspectives on Scale, Conservation, and Dialogue

Etiketler

Bir yanıt yazın